Sztuka konserwacji

Dział Grafiki
30 IX - 15 XII 2014

 

SZTUKA KONSERWACJI
w realizacjach konserwatorskich AMC SZTUKA

30 września – 15 grudnia 2014 roku Zaproszenie

Wystawa SZTUKA KONSERWACJI to wyjątkowa sposobność podziwiania obiektów artystycznych i historycznych, które udało się ocalić od zniszczenia, degradacji i zapomnienia. Dzięki wiedzy i umiejętnościom konserwatorów dzieł sztuki oraz współczesnej technice wielu obiektom udało się przywrócić pierwotny wygląd i tchnąć w nie drugie „życie”. Struktura technologiczna zabytków to materiały, które w miarę upływu czasu i zależnie od warunków, w jakich są przechowywane, starzeją się i ulegają niszczeniu. Podstawą do podjęcia właściwych działań konserwatorskich jest wnikliwie opracowany autorski program prac dla każdego rodzaju obiektu – starodruków, map, obrazów, grafik, dokumentów oraz wielu innych przedmiotów. W konserwacja zabytków obowiązują zasady: minimalnej interwencji (zastosowanie jak najskromniejszych środków, mających wpływ na istniejącą tkankę zabytkową) oraz odwracalności interwencji (zawsze powinna istnieć możliwość zlikwidowania skutków zabiegu konserwatorskiego, gdyby zaistniała potrzeba powrotu do stanu sprzed interwencji).

Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA (Kraków, ul. Bandurskiego 66/4), reprezentowana przez Aleksandrę i Marka Ciesielczyków, od wielu lat sukcesywnie przeprowadza konserwacje spuścizny po Pawle Stellerze. Przez ich ręce przeszły dziesiątki dokumentów, setki rysunków, drzeworytów, akwareli oraz projektów autorstwa Pawła Stellera, a nawet wykonali kopię obrazu olejnego syna artysty, Stefana. Wszystkie te dzieła – małe i duże – dzięki zabiegom konserwatorskim są prezentowane na ekspozycji stałej poświęconej twórczości „śląskiego Skoczylasa” w Dziale Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic.

Chcąc pokazać uwieńczenie zabiegów konserwatorskich, jakim jest zwycięstwo materii nad upływającym czasem, na wystawie prezentujemy przykłady bardzo ciekawych i trudnych w wykonaniu zabiegów konserwatorskich na przykładach różnych zabytków ze zbiorów Muzeum Historii Katowic – obrazów z Działu Sztuki, dokumentów, plakatów, dyplomów itp. z Działu Historii oraz różnorakich eksponatów od butów do kapliczek z Działu Etnologii Miasta. Pracownia Konserwacji Zabytków AMC SZTUKA cieszy się zaufaniem i współpracuje z wieloma instytucjami, dlatego na wystawie oprócz eksponatów z Muzeum Historii Katowic pokazujemy też tak wyjątkowe i unikatowe obiekty, jak: Biblia Sacra z 1726 roku i Atlas z 17 mapami księstw śląskich z 1802 roku z Muzeum w Chorzowie, Panorama dóbr Henryka Dietla z II poł. XIX wieku z Muzeum w Sosnowcu, dokumenty: Przywilej Jana III Sobieskiego z 1676 roku i Przywilej Zygmunta III Wazy z 1616 roku z Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Akt potwierdzenia szlachectwa rodziny Sosnowskich herbu Godziemba z 1784 roku ze zbiorów prywatnych rodziny Stellerów.

Ocalone obiekty mają bardzo dokładną dokumentację opisowo-fotograficzną postępowania konserwatorskiego, przedstawiającą szczegółowy proces prowadzonych działań przed podjęciem prac konserwatorskich, w ich trakcie oraz po zakończeniu renowacji. Prezentowane fotografie ilustrują charakter i rodzaj zniszczeń oraz zastosowanie różnorodnych technik i technologii, jakim poddane zostały obiekty zabytkowe, które po konserwacji mogą cieszyć oko współczesnych i służyć potomnym. Uchylenie rąbka tajemnicy fascynującej, precyzyjnej i odpowiedzialnej pracy konserwatora dzieł sztuki przy konserwacji wyjątkowych obiektów historycznych i artystycznych to na pewno wielka frajda dla koneserów i poszukiwaczy ciekawostek, ale nie tylko. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy i czynne uczestnictwo w interesujących imprezach towarzyszących z udziałem wykwalifikowanych konserwatorów dzieł sztuki.


Kurator wystawy: Ewa Liszka

Imprezy towarzyszące wystawie

2 października (czwartek) 2014 r. godz. 12.00
Oprowadzanie po wystawie przez kuratora Ewę Liszkę

7 października (wtorek) 2014 r. godz. 12.00
Ciekawostki dotyczące realizacji konserwatorskich prezentowanych na wystawie
Spotkanie z Aleksandrą Ciesielczyk, dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki

21 października (wtorek) 2014 r. godz. 10.00–15.00
Pokaz edukacyjny i warsztaty drukarskie prowadzone przez firmę Art-Papier z Gliwic (rezerwacja udziału w warsztatach)

18 (wtorek) i 27 (czwartek) listopada 2014 r. godz. 17.00 siedziba główna MHK ul. Ks. J. Szafranka 9
Praktyczne aspekty konserwacji drewna
Spotkanie z konserwatorem zbiorów MHK Pawłem Ekiertem (liczba miejsc ograniczona, grupa do 10–12 osób, wejściówki bezpłatne)

9 grudnia (wtorek) 2014 r. godz. 15.00
Niezwykłe realizacje konserwatorskie AMC SZTUKA
Prezentacja prowadzona przez Aleksandrę Ciesielczyk, dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki

15 grudnia (poniedziałek) 2014 r. godz. 16.00
Finisaż wystawy
Oprowadzanie po wystawie przez kuratora Ewę Liszkę

Zgłoszenia i informacje: Dział Naukowo-Oświatowy MHK
tel. 32 256 18 10; 32 209 00 21 w. 104