Duety - pedagog i student

Dział Grafiki
od 10 VII 2014

 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel

Kurator wystawy
Marek Sibinský

Kierownik Działu Grafiki im. Pawła Stellera MHK
Ewa Liszka

zapraszają na otwarcie wystawy

Duety – pedagog i student

10 lipca 2014 roku o godz. 17.00
w Oddziale Muzeum Historii Katowic
przy ul. T. Kościuszki 47 (wejście od ul. J. Rymera)

Wystawa przygotowana w ramach współpracy
Muzeum Historii Katowic i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
jako impreza towarzysząca
5. Festiwalowi Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości – „Kręgi Sztuki”

www.mhk.katowice.pl

www.asp.katowice.pl

www.kregisztuki.com

Festiwal „Kręgi Sztuki” promuje sztukę, uwzględniając wiele jej aspektów. Początkowo obejmował pogranicze polsko-czeskie z unikalnym klimatem i wielokulturowością polskiego i czeskiego Cieszyna, ale z biegiem lat zaczął zataczać coraz szersze kręgi, porywając swoją indywidualnością różne środowiska artystyczne. To spektakularne wydarzenie sprzyja wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy środowiskami artystyczno-pedagogicznymi. Stąd w programie znajdują się: prezentacje uczelni artystycznych, warsztaty, koncerty, projekcje filmowe, spektakle, wykłady, spotkania z artystami.

Podczas 5. edycji Festiwalu Kręgi Sztuki 2014 – „Europejskie Akademie w Kręgach Sztuki” prace artystów będą eksponowane w galeriach w Polsce: w Cieszynie, Katowicach, Krakowie, w Czechach: w Czeskim Cieszynie, Ostrawie, Trzyńcu i na Węgrzech w Budapeszcie.

„Europejskie Akademie w Kręgach Sztuki” to wspólny projekt kilku wystaw prezentujących duety: pedagog i student wywodzące się z dziewięciu szkół artystycznych: Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Wydziału Artystycznego VUT w Brnie, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego Instytutu Sztuki w Cieszynie oraz University of Fine Arts w Budapeszcie.

Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Grafiki im. Pawła Stellera po raz pierwszy ma zaszczyt uczestniczyć w tym prestiżowym święcie sztuki. W swojej galerii na wystawie Duety – pedagog i student (jednej z cyklu w ramach 5. edycji Festiwalu Kręgi Sztuki) pokazuje prace dwóch wybitnych artystów pedagogów i wybranych przez nich studentów grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Główną ideą tego cyklu ekspozycji jest nie tylko promocja najciekawszych osobowości najmłodszego pokolenia studentów i absolwentów uczelni artystycznych, ale też pokazanie, jak osobowość i temperament twórczy pedagogów wpływa i odbija się w pracach uczniów. Poddając się takiej ocenie zwiedzających, swoje prace na wystawie prezentują: prof. Jiří Lindovský i doc. Dalibor Smutný oraz studenci Lenka Falušiová i Lubomir Golis.

Składam serdeczne podziękowania prof. Mariuszowi Pałce z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i kuratorowi wystawy Markowi Sibinský'emu z Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie w Ostrawie. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy Muzeum Historii Katowic wpisuje się jako jedno z miejsc Festiwalu Kręgi Sztuki 2014. Wystawa potrwa do 31 sierpnia 2014 roku.

Ewa Liszka

 

Dalibor Smutný
(ur. 22 maja 1964 r. w Horzicach na Pogórzu Karkonoskim)

1979–1982 – Średnia Szkoła Przemysłu i Biżuterii (Jablonec nad Nysą)
1982–1988 – Akademia Sztuk Pięknych w Pradze

Od 1991 r. prowadzi zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze jako zawodowy asystent (odborny asistent) w Ateliér Grafika I. W 2012 r. mianowany docentem w dziedzinie rysunku i grafiki.

2005 – przewodniczący komisji „Grafika roku”
2005 – członek komisji konkursowej „Najpiękniejsza książka roku”
2009 – członek Stowarzyszenia Artystów i Stowarzyszenia (Związku) Czeskich Artystów i Grafików „Hollar”

Wystawy m.in.: Czechy, Słowacja, Austria, Polska, Japonia, Niemcy, Węgry, Belgia, Szwajcaria.

Mieszka i pracuje w Pradze i Rasochach. Zajmuje się malarstwem i grafiką, zwłaszcza techniką mezzotinty (techniki druku wklęsłego). Podstawowym motywem jego obrazów jest przestrzeń pejzażu (obszaru) wymiarowana szczegółami roślin i kwiatów. Za ich pośrednictwem – mówi – „staram się poznawać czas zachowany przy analizie konstrukcji mojego świata, gdzie światło i cień stają się synonimem narodzin i zaniku, które obejmują moje zdarzenia w obrazie”.

 

Jiří Lindovský
(ur. 25 kwietnia 1948 r. w Mankovicach na Morawach)

1963–1967 – Średnia Szkoła Przemysłowo-Artystyczna w Brnie
1967–1970 – Wydział Pedagogiki Uniwersytetu im. J.E. Purkyně w Brnie
1970-1975 – Akademia Sztuk Pięknych w Pradze (u profesora Ladislava Czepelaka)

Od 1992 r. jest kierownikiem Ateliér Grafika I na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. W 2007 r. otrzymał tytuł profesora.

Wystawy m.in.: Czechy, Słowacja, Austria, Polska, Hiszpania, Francja, Meksyk, Japonia, Brazylia, Niemcy, Kanada, USA, Wenezuela.

Malarz, rysownik, grafik, autor projektów w dziedzinie sztuki użytkowej. Mieszka i tworzy na przemian w Ołomuńcu i Pradze. Specjalizuje się w rysunku. Sam tak opisuje swoją twórczość: „Największe znaczenie ma dla mnie rysunek (linia). Dzięki swoim szczegółom wrażliwości umożliwia mi tworzenie drobnych struktur oraz parafrazowanie techniki i precyzji. Staram się dotykać procesów na pierwszy rzut oka niedostępnych, dotyczących zarówno przyrody ożywionej, jak i świata cywilizacji”.

Tłumaczenie z języka czeskiego: Jarosław Babuchowski