Z dziejów ulicy Warszawskiej

parafia pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu
od 16 III 2014

 

Od 16 III 2014 do odwołania

Rzymskokatolicka parafia pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu
Dom katechetyczny - sala na I piętrze
ul. 1 Maja 52
40-287 Katowice

Godziny zwiedzania:
Od poniedziałku do piątku: od 9.00 do 12.00; od 15.00 do 20.00
Sobota: nieczynne
Niedziela: od 8.00 do 13.30

https://www.parafiazawodzie.pl/

Telefon:
(32) 258 86 34

W dniu 17 III 2014, godz. 17.00
Rzymskokatolicka parafia pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu
Dom katechetyczny – sala na I piętrze

Zapraszamy na wykład Joanny Popandy Z dziejów ulicy Warszawskiej

Z dziejów ulicy Warszawskiej

 

Wystawa Z dziejów ulicy Warszawskiej jest pierwszą z cyklu wystaw poświęconych historii katowickich ulic. Cykl ma na celu przybliżenie miejsc w Katowicach teoretycznie dobrze znanych, ale często tylko mijanych w pośpiechu, który nie pozwala na dłuższą chwilę zastanowienia nad ich historią.

Jako temat pierwszej wystawy została wybrana jedna z najstarszych katowickich ulic – Warszawska. Powstała ona jeszcze w czasach średniowiecznych jako trakt prowadzący z Mysłowic, przez Szopienice i Bogucice do Kuźnicy Boguckiej. Jej znaczenie bardzo wzrosło wraz z kupnem Katowic przez Franza Wincklera i przeniesieniem tutaj zarządu jego dóbr. Według pierwszego urbanistycznego planu Katowic z 1856 r. główną oś przyszłego miasta stanowić miały obecne ul. Warszawska i 3 Maja oraz dwa place – obecnie rynek i pl. Wolności. W 1865 r. król pruski, Wilhelm I, nadał Katowicom prawa miejskie. Przyspieszyło to znacznie ich rozwój. Tym samym zaczęło wzrastać znaczenie jednej z głównych ulic miasta. Friedrichstraße (bo taką nazwę nosiła wtedy obecna ul. Warszawska) znana była jako ulica willowa. Swoją siedzibę miały przy niej również dwa najważniejsze dla Katowic urzędy – Rada Miejska i Starostwo Powiatowe. Z biegiem lat przy Friedrichstraße powstawało coraz więcej wszelkiego rodzaju punktów usługowych, sklepów, księgarni, hoteli i firm.

Niektóre budynki nie zmieniły swojego przeznaczenia do tej pory i nadal służą m.in. jako banki, apteki czy lokale gastronomiczne. Większość jednak pełni inne funkcje i coraz mniej osób pamięta, co mieściło się w nich przed laty.