Detal na Nikiszu

Dział Etnologii Miasta. Nikiszowiec
14 V - 18 IX 2022

Adres.Godziny otwarcia

 

Małgorzata Bodzek − absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawodowo zajmuje się grafiką komputerową i ilustracją. Od czterech lat jest mieszkanką Nikiszowca, a od trzech − dzięki kursowi zorganizowanemu przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz Muzeum Historii Katowic − przewodniczką lokalną. Z tej kompilacji oraz umiłowania sztuki i miejsca zamieszkania zrodził się projekt „Detal na Nikiszu”. W jego ramach artystka publikuje na Instagramie zdjęcia, opracowała też trasę zwiedzania Nikiszowca i oprowadzanie tematyczne, a także zaprojektowała pocztówki ukazujące architektoniczne detale osiedla oraz mapkę pomagającą samodzielnie je odszukać.

Wystawa „Detal na Nikiszu. Fotografie Małgorzaty Bodzek” prezentuje zdjęcia, m.in. detali architektonicznych znajdujących się na zabytkowym osiedlu. Fotografie zasadniczo są czarno-białe, kolor pozostawiono jedynie na wybranych elementach, by je uwydatnić i by nie umknęły uwadze oglądających.

Na ekspozycji można zobaczyć 30 zdjęć Małgorzaty Bodzek. Przedstawiają one wykusze, zdobne obramowania okien i drzwi, detale architektoniczne charakterystyczne dla Nikiszowca, a odwołujące się do tradycji górniczej związanej z tym wyjątkowym miejscem, a także takie, przy których tworzeniu architekci projektujący osiedle inspirowali się sztuką z różnych okresów.

Wystawa powstała w ramach projektu pt. „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – II etap” realizowanego przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Miastem Katowice oraz Muzeum Historii Katowic.

Poza wystawą wspomniana inicjatywa lokalna obejmuje także organizowanie spacerów tematycznych po Nikiszowcu, konkursu fotograficznego oraz gry terenowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014−2020.

Wystawa zostaje przedłużona do 18.09.2022 r.