Kolorowa przygoda z przyrodą

Budynek Główny
29 XI - 31 XII 2021

Adres.Godziny otwarcia

 

Kolorowa przygoda z przyrodą. Prace plastyczne uczniów Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Arka Noego w Katowicach

Wystawa prezentuje wypowiedzi plastyczne uczniów, którzy przedstawili swoje wizje i wyobrażenia o bliższej i dalszej przyrodzie. Wystawa zgromadziła niezwykłe prace, w których dominuje temat kwiatów. Poszczególne interpretacje charakteryzują się silnym poczuciem niezależności i oryginalnym podejściem do tematu. Możemy obserwować zachwycającą ekspresję radosnych i pogodnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Wykorzystane zostały różnorodne techniki i formy, a także środki wyrazu artystycznego. Pojawiają się też nieoczywiste elementy, jak ziarenka zbóż, tkaniny czy piórka.

Wernisaż jest bardzo ważnym dniem w naszej szkole. Uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami mogą podziwiać ich małe wielkie dzieła, prezentowane w tak zacnym miejscu, jak Muzeum Historii Katowic. Rozwija to w nich ogromne poczucie wartości i sukcesu.

Fundacja Arka Noego powstała w 2013 roku. Od siedmiu lat prowadzi Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową „Arka Noego” w Katowicach, w której uczą się i rozwijają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ze sprzężeniami. Sporą grupę uczniów stanowią dzieci z trisomią 21 – Zespołem Downa. Każdy z uczniów jest wyjątkowy i niepowtarzalny, każdy ma wiele talentów, które odkrywane są poprzez aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w szkole i poza nią. W szkole realizowanych jest wiele projektów skierowanych nie tylko do uczniów ale i do rodziców, opiekunów, nauczycieli. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest organizowany corocznie Bieg kolorowej skarpety organizowany z okazji przypadającego na 21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa. Fani biegów, chodu, zdrowego stylu życia biorą udział w biegu o symbolicznym dystansie 3,21, medale są wręczane przez uczniów szkoły. Rokrocznie organizowana jest w murach szkoły konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli, terapeutów, rodziców, podczas której poszukiwane są odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wspierać optymalny rozwój dziecka. Wiele działań skierowanych do uczniów może mieć miejsce dzięki pozyskiwaniu grantów na ich realizację w ramach różnych konkursów. Wśród ostatnio realizowanych warto wymienić projekt Rozwińmy Skrzydła w Arce Noego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, czy realizowany w poprzednim roku szkolnym projekt Śladami…, w ramach którego uczniowie i rodzice brali udział w praktycznej olimpiadzie matematycznej, dzieci uczestniczyły w warsztatach z etnodesignu oraz tworzyły śląskie bajeczki techniką kamishibai, zwiedzały najbliższą okolicę, poznając ciekawostki dotyczące historii regionu. Projekt „Śladami…” mógł być realizowany z programu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen. Programowania i alternatywnych metod przyswajania nauk ścisłych młodzi matematycy uczyli się dzięki projektowi TIK TAK w ramach programu Na dobry początek Fundacji BGK. Znaczna grupa uczniów wzięła również udział w tygodniowym obozie Wakacje z Arką Noego w Czarnym Dunajcu. Podczas obozu z każdego miejsca słychać było muzykę, a zachwyt światem przelewany był za pomocą pędzla na papier. W roku szkolnym 2021/2022 dzięki grantowi z Fundacji mBank realizowana jest kolejna edycja olimpiady matematycznej, tym razem w wydaniu rodzinnego escaperoomu.

Uczniowie Arki Noego są bardzo kreatywnymi młodymi ludźmi. Są pełni zapału do twórczego działania. Efekty pracy uczniów były prezentowane na wielu festiwalach, konkursach i wystawach.

Najnowsze prace plastyce uczniów NSSP Arka Noego będzie można podziwiać w Muzeum Historii Katowic w dniach 29.11.2021 - 31.12.2021 , a dzięki wsparciu Miasta Katowice wydano folder prezentujący dzieła młodych artystów.