Ślady czasu

Budynek Główny
19 III - 22 IV 2019

Adres.Godziny otwarcia

 

Wystawa jubileuszowa z okazji czterdziestolecia pracy twórczej Renaty Bonczar.
Wybitnej katowickiej artystki, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydziału Grafiki w Katowicach. Wystawa prezentuje wybrane z kilkunastu lat obrazy z cykli: Domy Duszy, Miasta, Powroty. Odkrywa różnorodność nastrojów i klimatów. Czas niespokojny, miejsca zapomniane i te odnalezione. Przechodzi z chaosu do samotni. Wprowadza w światy nie zawsze oczywiste, ale budowane z widzianego. Otwiera swoje wyciągające przestrzenie na współdziałanie z odbiorcą.

Renata Bonczar - Mieszka od urodzenia i pracuje w Katowicach. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach. Studiowała w pracowniach prof. Adama Hoffmanna, prof. Andrzeja Pietscha i prof. Jerzego Dudy Gracza, u którego w 1980 roku obroniła dyplom z malarstwa. W 2004 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach uzyskała stopień doktora sztuki.Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem. Otrzymała Nagrodę Artystyczną Wojewody Katowickiego, Wojewody Kieleckiego oraz Stypen-dium Artystyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2016 roku uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Twórczość malarska Renaty Bonczar jest zjawiskiem w pełni ukształtowanym, spójnym, charakteryzującym się odrębnym , własnym językiem. Malarka, przekonywująco czerpie inspiracje z licznych podróży, przetwarzając bezpośrednie wzrokowe doznania, w wieloznaczne, często niepokojące i pełne napięć, a czasem pełne liryzmu obrazy.

Jakkolwiek płótna powstają spontanicznie, przy użyciu szerokiego wachlarza zabiegów warsztatowych, poprzedza je zapis wczesnych koncepcji, -tutaj wspomnieć należy o niezmiernie interesującym notatniku - brulionie, w którym przez lata są takie notatki gromadzone i następnie przetwarzane w liczne cykle; Gniazda, W poszukiwaniu zaginionych miast, miejsc i czasów, Katedry, Czerwone Świątynie, Papierowe Miasta, Archiwum, i inne.

Obrazy Renaty Bonczar posiadają zawsze wyrazistą koncepcję kolorystyczną, zrytmizowane wewnętrzne podziały, rzec by można własną architekturę pejzażu, ale przede wszystkim emanują zawartą w nich emocją i napięciami kryjącymi się w pulsowaniu barwy. Czasem posiadają dalekie horyzonty, czasem działają jak przekroje ziemnych usypisk, zwielokrotniają się w odbiciach, miewają strukturę malarstwa materii, z imitacją spękań i połyskliwością kamieni, ale zawsze wynika to z umiejętnego kontrastowania, a nie z przerostu fakturowych zabiegów.

Poza sferą widzialną kryją w sobie niedopowiedzenia, może lęki, tajemnice, a z pewnością doznawanie różnorodności i naporu wewnętrznych ukształtowań na własne systemy porządkujące. Z konfliktu tego wynikają obrazy przykuwające uwagę i zapadające głębiej w świadomości odbiorcy.

 

Artysta malarz
prof. zw. Kiejstut Bereźnicki