Metropolia. Wystawa fotografii

Dział Teatralno-Filmowy
10 V - 17 VI 2018

Adres.Godziny otwarcia

 

W dniu 1 lipca 2017 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, podpisano w Katowicach dokumenty o utworzenie na obszarze województwa śląskiego związku metropolitarnego. Związek, w którego skład weszło 41 gmin, przyjął nazwę Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Pomysł zorganizowania wystawy Metropolia, wysunięty przez dyrektora Muzeum Historii Katowic, chętnie i szybko został podjęty przez fotografików naszego regionu. Artyści Śląskiego Okręgu ZPAF przystąpili zatem do utrwalenia na fotografii miejsc najciekawszych lub najbardziej charakterystycznych w każdej z 41 tworzących Związek miejscowości. Temat ciekawy i jakże aktualny, służący – mamy nadzieję – lepszemu zaprezentowaniu, a więc i poznaniu regionu, sąsiadujących ze sobą miast i wsi.

Na ekspozycji zaprezentowano jedynie niewielką część bogatego materiału nadesłanego przez 11 fotografików – uczestników projektu.

autorzy fotografii: Antoni Kreis, Krzysztof Lisiak, Arkadiusz Ławrywianiec, Beata Mendrek, Halina Morcinek, Kamil Myszkowski, Piotr Oleś, Krzysztof Paliński, Zbigniew Podsiadło, Krzysztof Szlapa, Janusz Wojcieszak

 

ZPAF