Muzyka dopowiedziana Światłem

Budynek Główny
16 IV - 27 V 2018

Adres.Godziny otwarcia

 

Muzyka dopowiedziana Światłem.
Malarstwo Marii Wollenberg-Kluzy

Twórczość Marii Wollenberg-Kluzy w warstwie wyobrażeniowej obejmuje świat obrazów, słów i dźwięków, w którym intensywnie wybrzmiewają inklinacje muzyczne, taneczne, literackie i teatralne. Rysunek, obraz, scenografia, narracja dramaturgiczna, symfoniczny rozmach, ale też delikatność preludiów i wyrazistość etiud. Są w pracach malarki cytaty ukryte i ujawnione wprost, a także życiodajne dialogi z mistrzami wielu epok i stylów. Z całej tej obfitości estetyk, treści, inspiracji, skojarzeń wyłania się bardzo osobista i natychmiast rozpoznawalna ścieżka, którą twórczyni zmierza ku wypowiadaniu niewypowiedzianego, a zatem ku samej istocie sztuki. W refleksyjnym malarstwie Artystki romantyzm, symbolizm, koloryzm z jednej, a literatura, poezja, filozofia, psychologia czy historia – z drugiej strony wewnętrznych i zewnętrznych światów… spotykają się niczym w partyturze programowej symfonii światła i cienia, tego, co widzialne i co słyszalne, co zobaczone albo z milczenia jedynie wydobyte. Dramaturgia, owo wewnętrzne drżenie, harmonizuje tutaj z ruchem na wietrze albo tym, który dokonuje się na skutek usłyszanej muzyki czy też muśnięcia niezbadanego – brzmienia ciszy. To ruch wertykalny: ku tajemnicy, ku nieznanemu oraz upragnionemu, i horyzontalny: z czułością obejmujący człowieka, jakikolwiek przypadłby mu los.

Jacek Kurek

 

Wystawa w ramach cyklu wydarzeń artystycznych związanych z Jubileuszem 50-lecia pracy twórczej Artystki.

Obchody patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat
logo-MKiDN
Partner wydarzenia
logo-SilesiaBank