O przyjaźni emocji z dyscypliną

Dział Grafiki
16 III - 8 V 2018

Adres.Godziny otwarcia

 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel

Dyrektor Festiwalu „Kręgi Sztuki” i kurator wystawy
Wojciech Majewski

Kierownik Działu Grafiki im. Pawła Stellera MHK
Ewa Liszka

zapraszają
na wernisaż wystawy
Tomasz Kipka
O przyjaźni emocji z dyscypliną
(wystawa monograficzna)

16 marca (piątek) 2018
o godz. 17.00
do Oddziału Muzeum Historii Katowic
przy ul. T. Kościuszki 47

Wystawę można oglądać do 8 maja 2018 r. Zapraszamy

„Kręgi sztuki” są symbolem przenikania się różnych dziedzin sztuki, m.in. plastyki, muzyki, filmu, multimediów. Od ośmiu lat (2010) co roku prezentowane są kolejne edycje Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”, które gościły w różnych miastach w Polsce, w Czechach, na Węgrzech. W latach 2016 i 2017 miały miejsce I i II edycja Festiwalu „Polskie Kręgi Sztuki w Chinach”. Artystyczne wydarzenia chińskich edycji festiwalu odbyły się w kilku miastach, takich jak: Pekin, Szanghaj, Changsha, Datong, Wuhan i inne. Ideą Festiwalu jest promocja wybitnych twórców i ich osiągnięć, edycje poza granicami naszego kraju, szczególnie zaś edycje organizowane w Chinach, mają na celu prezentację dorobku polskich twórców.

W tym roku rozpoczynamy 9. edycję Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki” w Dziale Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic wystawą monograficzną dr. hab. Tomasza Kipki, wykładowcy Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego, wybitnego twórcy zajmującego się głównie identyfikacją i komunikacją wizualną, a przede wszystkim plakatem oraz projektowaniem znaków i publikacji. Istotna dla niego jest społeczna rola projektowania. Uważa, że ważnym aspektem projektowania jest użyteczność, którą gwarantuje przemyślana, wyważona, logiczna i pozbawiona zbędnych elementów kompozycja, czasem wręcz ascetyczna, ale na tyle bogata, aby niosła z sobą określony komunikat. Minimalizowanie i świadomy dobór środków pomagają w wyeksponowaniu tego, co jest najważniejszym przesłaniem. Nie przeszkadza to jednak w eksperymentowaniu, które zawsze wnosi do projektu zaskoczenie i świeżość. Projektowanie bardzo często wymaga precyzji, dyscypliny i pokory, a narzucone rygory wcale nie ograniczają kreatywności, a wręcz do niej zmuszają. Doświadczenia związane z projektowaniem znaku artysta przenosi często na pole plakatów. Jego twórczy dorobek zaprezentujemy w dwóch realizacjach: artystycznej i projektowej. Mam nadzieję, że to niezwykle zestawienie będzie interesującym doświadczeniem i twórczą inspiracją dla wszystkich, którzy zechcą odwiedzić wystawę.

Serdecznie dziękuję reżyserowi Wojciechowi Majewskiemu, który jest inicjatorem i dyrektorem Festiwalu „Kręgi Sztuki”, ale też kuratorem prezentowanej ekspozycji, za wieloletnią serdeczną i owocną współpracę.

 

Ewa Liszka