Polskie „Kręgi Sztuki” w Chinach

Dział Grafiki
7 VI 2017 - 10 VII 2017

Adres.Godziny otwarcia

 

 

8. EDYCJA FESTIWALU
EUROPEJSKICH SZKÓŁARTYSTYCZNYCH I TWÓRCZOSCI
„KRĘGI SZTUKI”

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel

Dyrektor Festiwalu „Kręgi Sztuki”
Wojciech Majewski

kierownik Działu Grafiki im. Pawła Stellera MHK
Ewa Liszka

zapraszają

na wernisaż wystawy

Polskie „Kręgi Sztuki” w Chinach
Odsłona 1

6 czerwca (wtorek) 2017 o godz. 17.00
do Oddziału Muzeum Historii Katowic
przy ul. T. Kościuszki 47


Imprezy towarzyszące:
www.mhk.katowice.pl


Wystawę można zwiedzać od 7 czerwca do 10 lipca 2017 roku.


-----------------------

 

Od 2010 co roku przedstawiamy naszej publiczności kolejne edycje Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”. Gościliśmy z naszymi festiwalowymi wydarzeniami w Polsce, w Czechach i na Węgrzech. W roku ubiegłym I edycję Festiwalu przedstawiliśmy publiczności chińskiej. W Pekinie, Szanghaju, Yangzhou, Datongu, Wuqiangu i Tianjinie miały miejsce artystyczne wydarzenia I edycji Polskich „Kręgów Sztuki” w Chinach, które odbyły w dniach 14 października – 4 listopada 2016 roku. Ideą Festiwalu jest szeroka promocja Polski w Państwie Środka. Poprzez polską kulturę i sztukę chcemy wzbudzić zainteresowanie naszym krajem. Impulsem do zacieśnienia współpracy jest program „Jedwabny Szlak 2.0”, część wielkiego projektu geopolitycznego zwanego „Nowym Jedwabnym Szlakiem” lub koncepcją „Jednego pasa, jednej drogi”. Polska jest jednym z kluczowych partnerów Chin w tym projekcie.

Tytułowe „kręgi sztuki” są symbolem przenikania się różnych dziedzin sztuki, które były prezentowane podczas Festiwalu: plastyki, muzyki oraz filmu. Zaproszeni przez nas artyści są wybitnymi przedstawicielami każdej z nich. Podczas Festiwalu zaprezentowaliśmy dwie wystawy plakatu: To see – ukazująca współczesny plakat polski oraz To hear – prezentująca plakaty związane z twórczością Fryderyka Chopina. Kuratorem obu wystaw była Maria Kurpik, wybitna historyk plakatu i konserwator zabytków. Kuratorka wielu wystaw plakatu w Polsce i na świecie oraz członek międzynarodowych jury na światowych konkursach z zakresu sztuki plakatu. Autorka katalogów wystaw, książek i albumów poświęconych sztuce plakatu. W 2013 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz popularyzacji polskiej sztuki oraz ochrony zabytków.

Uwadze Marii Kurpik zawdzięczamy wybór wystawy, która Państwo możecie oglądać. Znajdują się tu prace znanych i uznanych twórców plakatu, jak Tomasz Bogusławski, Marian Oslislo, Sebastian Kubica, Ryszard Kajzer, a także prace młodych twórców ze „Studia Poważnego” oraz ze studia „Syfon”. Wystawa znalazła wielkie uznanie w Chinach. Prof. Xiao Yong z Centralnej Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie stwierdził w wywiadzie dla mediów: „Ta wystawa powinna objechać całe Chiny”. Dla mnie jest to najkrótsza i najpiękniejsza recenzja.

Chciałem podziękować pani Marii Kurpik, kurator wystawy, i oczywiście twórcom plakatów. Dziękuję także dyrektorowi Muzeum Historii Katowic panu Jackowi Sieblowi i Działowi Grafiki im. Pawła Stellera MHK z panią Ewą Liszką na czele za możliwość prezentowania ekspozycji przygotowywanych w ramach naszego Festiwalu w przestrzeniach wystawienniczych Muzeum Historii Katowic.

 

Wojciech Majewski
dyrektor Festiwalu „Kręgi Sztuki”