Next

Dział Grafiki
22 IV 2017 - 31 V 2017

Adres.Godziny otwarcia

 

 

8. EDYCJA FESTIWALU
EUROPEJSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH I TWÓRCZOSCI
„KRĘGI SZTUKI”

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel

Dyrektor Festiwalu „Kręgi Sztuki” i kurator wystawy
Wojciech Majewski

kierownik Działu Grafiki im. Pawła Stellera MHK
Ewa Liszka

zapraszają

21 kwietnia (piątek) 2017 o godz. 17.00
do Oddziału Muzeum Historii Katowic
przy ul. T. Kościuszki 47

na wernisaż wystawy

Marek Sibinský
Next – grafika eksperymentalna


Imprezy towarzyszące: warsztaty graficzne
www.mhk.katowice.pl


Wystawę można zwiedzać od 22 kwietnia do 31 maja 2017 roku.


Dział Grafiki im. Pawła Stellera MHK, posiadający największe zbiory Pawła Stellera – nestora grafiki śląskiej, w ciągu 5 lat swojej działalności zyskał uznanie i  grono wiernych wielbicieli sztuki graficznej. Stał się też stałym miejscem, gdzie co roku goszczą imprezy kulturalne organizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”.

8. edycję „Kregów Sztuki” inaugurujemy pokazem prac wybitnego artysty i pedagoga dr. hab. Marka Sibinskiego z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu w Ostrawie. Wielokrotnie już gościliśmy artystę, który prowadził w naszej siedzibie różne warsztaty i wykłady, zawsze wzbudzając zainteresowanie, ale też pozyskując popularność i grono wiernych odbiorców. Serdeczna współpraca z Katedrą Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego sprowokowała nas do pokazania najnowszych dokonań artystycznych Marka Sibinskiego niezwykle intrygujących tematem i formą prezentacji.

O Jego twórczości w sposób najbardziej profesjonalny wypowiedział się w słowie wprowadzającym do wystawy przyjaciel i mentor artysty prof. Zbyněk Janáček: Twórczość Marka Sibinskiego bierze swój początek lub czerpie głównie z wizualności obrazów technicznych, ale nie rozszerza ich, nie duplikuje, a następnie nie „zamraża” ich, zasypując nowymi i niepotrzebnymi, powielonymi „obrazami”. Raczej odwrotnie. Zatrzymanie w czasie […] ma na celu wciągnięcie widza we wstrząsające i bolesne „fakty”, rzeczywistość wirtualną […] Spetryfikowane kontury często bez twarzy, odczłowieczony świat „ludzi”, istniejących również (lub już wyłącznie) jako algorytmy, złowieszcze symbole przemocy, manipulacji, degradacji i poniżenia. Na obrazach Sibinskiego defilują przed nami postmodernistyczne ikony sportu, popkultury, fantomy medialne i być może dopiero to „zaklęcie” w jego dzieła jest dla nich i – paradoksalnie – również dla nas, odkupieniem. Naturalnie tylko wtedy, jeżeli chcemy się zatrzymać, patrzeć i zastanowić się. […] Sylwetki Sibinskiego niepokoją nas, raczej odczuwamy niż widzimy za nimi istnienie „związków niepodejrzewanych, ale potencjalnych”. Nasze doświadczenie optyczne samo nas prowadzi, bez potrzeby dodawania przez autora choćby jednego ujęcia przed czy ewentualnego kontynuowania w kolejnym. To coś, celowo „niewysłowione” przez autora i niewytłumaczalne przez widza, jest obecne w jednym momencie. Obrazy Sibinskiego w tej samej mierze przyciągają nas i przerażają [...]

Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie zaangażowanie jej kuratora – reżysera Wojciecha Majewskiego,  inicjatora i dyrektora Festiwalu „Kręgi Sztuki”, ale też sympatia, jaką Działowi Grafiki MHK okazują prof. Zbyněk Janáček i Marek Sibinský, którym dziękuję za wieloletnią i owocną współpracę.

Ewa Liszka