Tak widzę świat

Budynek Główny
23 III 2017 - 30 IV 2017

Adres.Godziny otwarcia

 

 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Dr Jacek Siebel

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach
Barbara Strzempa

serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy

Tak widzę świat
Prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach
powstałe w pracowni plastycznej pod opieką Izabeli Gruczyńskiej

23 marca 2017 roku o godz. 17.00
Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9 w Katowicach

Wernisaż uświetni występ w wykonaniu uczniów szkoły
pod opieką Elżbiety Maj i Michała Kabiczke

 

Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna,
nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie mamy go w sobie.
Ralph Waldo Emerson

 

Tak widzę świat - to cykl prac plastycznych uczniów niezwykle wrażliwych na piękno otaczającego świata. Co to jest świat? Czym jest świat? Młodzi ludzie oczekują odpowiedzi na te pytania. Dla każdego z nas oznacza przecież coś innego. Dzieci nigdy nie odzwierciedlają  rzeczywistości, ale tworzą własny, nowy obraz otaczającego świata. Jedni mówią o nim, inni go słyszą i czują, są też tacy, którzy doświadczają go w kolorach, fakturach, zapachach. Obrazy zaskakują świeżością, lekkością interpretacji, a także różnorodnością formy i koloru.

Stefan Szuman o twórczości plastycznej dzieci napisał: Wytwory dziecięcej twórczości plastycznej zaliczamy do wytworów objętych mianem sztuki. Sztuka dziecięca jest sztuką tak długo, jak długo będą istniały dzieci lubiące i umiejące po swojemu, a pięknie malować otaczający świat.

Każdy z nas odczuwa potrzebę tworzenia, aby móc wyrazić swoje emocje. Sztuka jest zapisem ludzkich uczuć.  Dzieci wykorzystują swoją ekspresję i percepcję otaczającego świata. Poprzez sztukę uczeń poznaje wartości kulturowe regionu, aktywizuje wrażliwość i wyobraźnię. Sztuka przyczynia się do lepszego poznania otaczającej rzeczywistości, piękna świata, otwiera psychikę dziecka na wrażenia słuchowe i wzrokowe, prowokuje do marzeń i skupienia uwagi. Młodzi artyści w ciekawy sposób zapraszają do spaceru po barwnej krainie, gdzie „jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów”.