Kto się boi Hansa Bellmera?

Dział Grafiki
13 III 2019 godz.15.00

Adres.Godziny otwarcia

 

117. urodziny Hansa Bellmera

KTO SIĘ BOI HANSA BELLMERA?

prezentacja – wykład – dyskusja
prowadzenie: Natalia Kruszyna

Hans Bellmer (1902–1975) – światowej sławy surrealista. Urodził się i wychował w Katowicach, jednak przez długie lata fakt ten pozostawał niedostrzegany i dopiero pod koniec XX w. w rodzinnym mieście zaczęto mówić o artyście i jego wybitnej twórczości, wielokrotnie wskazując na konieczność godnego jej upamiętnienia. W 2015 r. w Muzeum Historii Katowic zorganizowano dużą wystawę grafik Bellmera wzbogaconą prezentacją płyt miedziorytniczych, rysunków, książek artystycznych, rzeźb oraz twórczości innych reprezentantów światowego surrealizmu. Wtedy zapoczątkowano także tworzenie kolekcji prac katowiczanina w Dziale Grafiki MHK mieszczącym się w budynku, w którym artysta mieszkał przez kilkanaście lat. Dziś zbiory liczą już kilkadziesiąt obiektów i nadal są wzbogacane.

(Pst – niespodzianka. Być może nawet w najbliższych dniach pojawią się nowe, fascynujące eksponaty!)

Przy okazji rozmaitych związanych z artystą wydarzeń spotykaliśmy się z bardzo różnymi reakcjami, od zachwytu przez śmiech, obojętność, aż po potępienie. Nieoczekiwanie, wcześniej naciskające na miejskich decydentów, media nabrały wody w usta i nikt, poza pojedynczymi pasjonatami, nie domaga się już Hansa Bellmera w Katowicach. Czy spełnienie postulatu zakupu prac wyczerpało moc oddziaływania jego sztuki? A może zbyt przeraża nas to, co Bellmer ma do powiedzenia o najskrytszych, najbardziej intymnych pragnieniach i lękach człowieka? Może wychowani w cieniu tabu seksualności i cielesności nie umiemy już/jeszcze o nich rozmawiać, a nawet myśleć? Lękamy się głębi zmysłowych odczuć, przeraża nas zarówno piękno, jak i nędza ludzkiego, czyli… naszego ciała. Skromność to czy hipokryzja? Zapraszamy do rozmowy.