Hans Bellmer – katowiczanin, światowej sławy surrealista

Budynek Główny
21 X 2017 godz.12.00

Adres.Godziny otwarcia

Wykład hitoryk sztuki Natalii Kruszyny: Hans Bellmer – katowiczanin, światowej sławy surrealista

Potoczna wiedza o tym artyście najczęściej ogranicza się do znajomości fotografii pewnej fascynującej lalki, tymczasem Hans Bellmer był niezwykle ciekawym twórcą rysunków, grafik, rzeźb, obrazów olejnych, a przede wszystkim bardzo pięknych i wysublimowanych artystycznie książek. Urodzony w Katowicach przeżył tutaj dzieciństwo i młodość, które na podstawie wiedzy historycznej i zbiorów MHK możemy dziś rekonstruować. Dawne dokumenty, druki i fotografie niosą wiele informacji.  Na starych pocztówkach zobaczymy kamienice, w których mieszkał, szkoły, do których chodził, miejsca, gdzie mógł spędzać czas wolny, a nawet lokale, w których mógł odbyć się jego niefortunny debiut wystawienniczy, zakończony aresztem. Po wyjeździe z Katowic (w okresie międzywojennym) artysta zamieszkał w Berlinie, Paryżu, jego sława zataczała i zatacza coraz szersze kręgi.

MHK posiada wciąż rozwijaną kolekcję prac twórcy, który jest bodaj najsłynniejszym katowiczaninem w światowej sztuce. Lecz przy tym był i nadal jest artystą kontrowersyjnym. Przede wszystkim ze względu na podejmowane przezeń, a zazwyczaj pomijane, tematy dotykające świadomości i podświadomości ciała oraz nieodpartej mocy pożądania. Jego prace celowo wywrotowe wobec drobnomieszczańskiej moralności, zwłaszcza w nieprzygotowanym odbiorcy, budzą często strach i opór przed wkraczaniem na tereny erotycznego tabu. Ale strach ma wielkie oczy, a rzetelna wiedza o sztuce pomaga zrozumieć nie tylko losy i dzieło artysty, ale i samego siebie.