wykład Natalii Kruszyny "Chopinowi Duda-Gracz"

Budynek Główny
3 II 2017 godz.17.00

Adres.Godziny otwarcia

 

Muzeum Historii Katowic

zaprasza

3 lutego 2017 r.

o godz. 16.00 – na zwiedzanie wystawy „Katowice – muzyczna metropolia”

o godz. 17.00 – na wykład Natalii Kruszyny „Chopinowi Duda-Gracz”

do siedziby głównej MHK

ul. ks. J. Szafranka 9

Przygotowana przez Muzeum Historii Katowic ekspozycja pt. Katowice – muzyczna metropolia potwierdza zasadność przyznania naszemu miastu przez UNESCO zaszczytnego tytułu miasta kreatywnego w dziedzinie muzyki. Przywołuje losy i dokonania najwybitniejszych, często światowej sławy kompozytorów, dyrygentów, animatorów życia muzycznego, przybliża także historię związanych z tym życiem najważniejszych katowickich instytucji. Jest znakomitą i wyrazistą rekapitulacją, lecz oczywiście nie wyczerpuje tematu. Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach towarzyszących wystawie, które zwrócą uwagę na zagadnienia szczegółowe, dopełniające, czasem nawet w nieco zaskakujący sposób, ten pełen rozmachu obraz muzycznej metropolii.

Zapraszamy na wykład historyka sztuki, Natalii Kruszyny, prezentujący niezwykły muzyczny cykl malarski artysty, który właśnie Katowice świadomie wybrał jako swoje miejsce na ziemi. W roku 1997 Jerzy Duda-Gracz mówił: Na Śląsku odpowiada mi etos pracy i kult rodziny, lecz najbardziej tutejsza autonomia ducha i właśnie  e u r o p e j s k a  duma z odrębności kulturowej, wartości lokalnej.

Chopinowi to największy, najbardziej okazały i różnorodny, a zarazem frapująco intymny cykl malarski Jerzego Dudy-Gracza – 296 kompozycji plastycznych powstałych miedzy sierpniem 1999 a grudniem 2003 roku tworzących autorskie interpretacje wszystkich utworów Fryderyka Chopina. Dla widzów będących pod wpływem stereotypów krążących o malarstwie Dudy-Gracza cykl ten może być również najbardziej zaskakujący.

Wrażliwość muzyczna pozwoliła Jerzemu Dudzie-Graczowi uczyć się w młodości gry na skrzypcach, pisać teksty do kabaretowych piosenek, tworzyć plastyczne interpretacje utworów Wojciecha Kilara, projektować scenografie do oper i innych wydarzeń muzycznych, a nawet zaprzyjaźnić się z Wiesławem Ochmanem czy Bogusławem Kaczyńskim. Sam o sobie mówił: mam dobry słuch, skupiony widzę muzykę obrazami.

Jeśli zaś przyjrzyjmy się Dudowej miłości do polskiego pejzażu (jako tematu twórczości traktowanego początkowo jako pretekst do ćwiczeń i studiów czy podejmowanego dla odpoczynku od tzw. twórczości zaangażowanej), kiedy dostrzeżemy jak z czasem rosło znaczenie tego tematu w jego twórczości, jaki malowany pejzaż był różnorodny, jak pulsował zmiennością godzin dnia czy pór roku, to łatwiej nam będzie zrozumieć, jakie drogi doprowadziły artystę do Chopina. Tego Chopina, który z rozbawionego Paryża pytał: A w Służewie czy piękne lato? Czy dużo cienia? Czy można usiąść pod drzewami i malować?

Zapraszamy na ilustrowany niemal setką slajdów wykład, który jest opowieścią o obu artystach, ich losach i fascynacjach, emocjach zaklętych w sztukę, opowieścią o miłości do Ojczyzny. Pokazuje nieznanego Dudę-Gracza, pomaga zrozumieć muzykę Chopina, a dzięki niezwykłej korespondencji sztuk czaruje współczesnym romantyzmem.