Spotkanie z dr. Jackiem Kurkiem

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14 ul. Piastów 20
13 I 2022 godz.17.00

 

Spotkanie z dr. Jackiem Kurkiem autorem książki "Tysiąclecie. Historia katowickiego osiedla"

Jacek Kurek "Tysiąclecie. Historia katowickiego osiedla" to nowa publikacja Muzeum Historii Katowic. Zapraszamy na spotkanie promujące książkę, które odbędzie się na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 14.

"Katowickie Tysiąclecie, pełne kontrastów i paradoksów, jest szczególne i na swój sposób jedyne. Pochylając się nad jego losami, przechodzimy od refleksji na temat monstrualnych nieraz trudności natury logistycznej, politycznej albo ideologicznej do naturalnej dążności człowieka, by z bliższego oraz dalszego otoczenia uczynić przestrzeń oswojoną i bliską, własną i piękną, od potrzeby budowy jak największej liczby mieszkań po próbę ratowania ich ostatecznego kształtu przed bezmyślnością i brakiem wyobraźni. W końcu to także obraz przemian, jakie następowały w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego stulecia w sferze ekonomicznej, samorządowej, politycznej i ustrojowej, a przede wszystkim mentalnej".

(Jacek Kurek fragment wstępu)

JACEK KUREK

Historyk. Od 2016 r. redaktor wydawnictw naukowych w Muzeum w Chorzowie, wcześniej asystent (1990‒1999), adiunkt (1999‒2012) i starszy wykładowca (2012‒2016) w Zakładzie Historii Nowożytnej, (od 2001 r.) w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz na filologii polskiej, filologii angielskiej, a także kulturoznawstwie tegoż Uniwersytetu, jak również na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (2017‒2018). Pracę magisterską (August II Sas w oczach współczesnych Polaków) oraz rozprawę doktorską (Stosunki wewnętrzne w Rzeczypospolitej u schyłku panowania Augusta II) obronił z wyróżnieniem.
Interesuje się kulturą i dziejami Śląska, Polski, Europy, historią obyczajowości, religii, idei, zagadnieniami związanymi z estetyką i sztuką wieków od XIX do XXI. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek i przeszło 250 artykułów naukowych; redaktorem lub współredaktorem kilkunastu tomów prac zbiorowych, a od roku 2013 ‒ redaktorem naukowym „Zeszytów Chorzowskich”. Inicjator i koordynator wielotomowej monografii Chorzowa (pierwszy tom ukazał się w roku 2017, drugi ‒ w roku 2018, następne są w fazie opracowywania).

Kulturoznawca. Jego zainteresowania badawcze dotyczą kwestii kulturowych – od historii kultury i dziejów Polski w XIX wieku, przez kulturę i dzieje Śląska, po kulturę Dalekiego Wschodu. Znawca filmu ‒ ze szczególnym upodobaniem do horroru (w ramach poznawania elementów nowej kultury) ‒ oraz muzyki rockowej, zwłaszcza rocka symfonicznego. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych o zasięgu regionalnym (np. „Muzyka w Chorzowie”), krajowym (m.in. „Unisono w wielogłosie”, „Niemen Non Stop”) i międzynarodowym (np.: „Religion and Spiritality in Society” na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley). Od 1995 roku organizuje i współorganizuje w Chorzowie sesje naukowe z dziejów i kultury tego miasta, które z czasem przerodziły się w cykl interdyscyplinarnych konferencji naukowych „Medium Mundi” (2005‒2016) – dał on również początek serii wydawniczej ukazującej się pod takim tytułem; od roku 2018 cykl spotkań nosi nazwę „Musica Mundi”.

Wykładowca i pedagog. Zwolennik interdyscyplinarnego podejścia do nauki. Swoje zajęcia prowadzi autorską metodą nauczania przez zachwyt, łącząc naukę i sztukę. Metodę opisał między innymi w książce, której jest pomysłodawcą, współautorem i współredaktorem: Dzieje zachwytu, czyli rzecz o szkole (Chorzów 2000). Realizuje cykle cieszących się niezwykłą popularnością wykładów: w Muzeum w Chorzowie: „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Myśli o Europie łacińskiej w czasach nowożytnych i najnowszych”, „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Myśli o Europie”, „Tajemnica i poznanie”, „Granice historii ‒ historia bez granic”, „Dziewięć słów o kulturze”, „Miejsca i ludzie” (2004‒2016); w Bibliotece Miejskiej w Rybniku: „Dialogi mistrzów”, „Wyobraźnia i poznanie – uwagi o kulturze i malarstwie polskim XIX i XX wieku”, „Tajemnica i poznanie – uwagi o kulturze i wyobraźni” (od 2012); w Tarnogórskim Centrum Kultury „Podróże ze sztuką” (od 2016) oraz w Muzeum w Tarnowskich Górach „Muzea świata” (od 2017). Aktualnie w ramach działalności dydaktycznej prowadzi projekt „Caravaggio” dla młodzieży Liceum Plastycznego w Katowicach.

Animator kultury. Współtwórca „Gruby Bluesa” w Chorzowie. Współorganizator Izby Pamięci bł. Ks. Józefa Czempiela przy parafii NMP w Chorzowie Batorym. Współzałożyciel Centrum Afirmacji Życia przy chorzowskim Hospicjum. Autor audycji muzycznej „Noc nie bez końca” emitowanej na falach Radia eM. Autor lub współautor wystaw w Muzeum w Chorzowie: Machabeusze. Bł. ks. Józef Czempiel wśród chorzowskich towarzyszy (2012/2013), „Życzeniem moim było pracować dla Niego” 100. rocznica urodzin ks. Jana Machy (2014), Śląsk na winylu (2016), „Truskawkowe Pola na zawsze…” (2017), Nie tylko wspomnienia. Chorzów w obiektywie Czesława Polańskiego (2018), Z tradycji muzycznych Wielkich Hajduk (Chorzowa Batorego) – wystawa z okazji 80-lecia Chorzowa Batorego (2019); w Muzeum Historii Katowic: Muzyka dopowiedziana Światłem (2018) oraz w Parafii św. Barbary w Chorzowie: wystawa towarzysząca obchodom 165 lat erygowania parafii (2017). Inicjator lub współtwórca licznych wydarzeń kulturalnych, między innymi Vinyl Festiwalu, Chorzowskiego Festiwalu Nauki, Nocy muzeów czy Industriady. W latach 2013‒2019 prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego; obecnie prezes Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego oraz członek Rady Programowej Fundacji Sztuki Współczesnej PALETA, członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół bł. ks. Józefa Czempiela, prezes honorowy Stowarzyszenia Humanistycznego „Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy”.

Eseista i poeta. Założyciel i redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Hajduczanin”, redaktor kwartalnika „Twój Blues”, współpracownik wielu czasopism, jak: „Śpiewak Śląski”, „Śląsk”, „Lizard”, „Życie Muzyczne”, „Teraz Rock”, „Apostolstwo Chorych”, „Gazeta Uniwersytecka”, „Kurier Tarnogórski”, „Sound & Vision”, „Chorzów Miasto Kultury”. Był współinicjatorem serii „Biblioteka Chorzowska”. Wydał między innymi książkę W najwspanialszej chwili naszego życia. Myśli o Śląsku. (Chorzów 2003) oraz tomik poezji Budzenie firanek (Chorzów 2000). Ponadto: Światło jest najważniejsze. Piotr Naliwajko i jego obrazy (Chorzów 2008), Rock i romantyzm. Notatki o muzyce i wyobraźni (Sosnowiec 2011), Rock i tożsamość. Notatki o muzyce i wartościach (Sosnowiec 2014), Dźwięki światłem opowiadane. Muzyczność malarstwa Marii Wollenberg-Kluzy (Warszawa 2018), Widok z okna (Kraków 2019), Mój Blues. Z Andrzejem Matysikiem rozmawiał Jacek Kurek (2020).

Laureat wielu nagród i wyróżnień, wśród nich Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie Kultury (2001), Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Katowicach (2006), Nagrody Rektora UŚ za osiągnięcia dydaktyczne (2007) oraz wyróżnienia podczas Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera (2016). Dwukrotnie (2001, 2004) nominowany do tytułu Chorzowianina Roku oraz tytułu Człowiek Roku Miasta Rybnik (2015). W 2019 r. otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.