XVIII Katowicka Konferencja...

Budynek Główny
12 IX - 13 IX 2018

Adres.Godziny otwarcia

 

12 września
OTWARCIE KONFERENCJI

Willa Goldsteinów pl. Wolności 12a

9.15 Uroczyste otwarcie konferencji
9.30 Referat wprowadzający
prof. dr hab. Ewa CHOJECKA
„Wnętrza mieszczańskie”.
Ekspozycja w Muzeum Historii Katowic. Przemyślenia zwiedzającego
10.00–12.00 Dyskusja panelowa
pt. Miniona codzienność we wspomnieniach, publicystyce i naukowych rozważaniach

Moderator prof. dr hab. Ewa CHOJECKA
Udział biorą: prof. dr hab. ANTONI BARCIAK, dr ANETA BOROWIK,
prof. dr hab. TOMASZ FALĘCKI, mgr JADWIGA LIPOŃSKA-SAJDAK,
Przewodnicząca Rady Miasta KRYSTYNA SIEJNA,
Wiceprezydent Miasta Katowice mgr MARZENA SZUBA,
ks. abp senior dr DAMIAN ZIMOŃ
12.00 Przerwa

 

WARUNKI ŻYCIA W MIEŚCIE

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9

14.00 dr Przemysław PIWOWARCZYK
Zabudowa i wyposażenie folwarków ordynacji mysłowickiej w świetle inwentarza z 1769 roku
14.20 mgr Krzysztof BULLA
Historia, konstrukcja i wyposażenie tzw. chałupy sołtysa z Katowic
14.40 prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI
Miejscowi i przybysze w międzywojennych Katowicach. Zderzenie mentalności, zwyczajów i postaw
15.00 Przerwa
15.20 dr Aneta BOROWIK
Na zakupy do Katowic! Katowickie domy handlowe i sklepy w dobie PRL-u
15.40 mgr Ryszard SZOPA
Standard mieszkaniowy w budownictwie patronackim ZUS-u na terenie Katowic w okresie międzywojennym
16.00 prof. dr hab. Helena SYNOWIEC, dr Bożena CZĄSTKA-SZYMON
O życiu codziennym w starych osiedlach robotniczych (na podstawie wspomnień mieszkańców)
16.20 prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK CSc.
Festivita v 2. polovině 20. století na ostravsko-katovickém pomezí
16.40 Dyskusja
18.00 Koncert okolicznościowy
Dział Etnologii Miasta MHK ul. Rymarska 4 Katowice-Nikiszowiec

13 września
KATOWICKA CODZIENNOŚĆ I NIECODZIENNOŚĆ

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9

9.00 dr Zdzisław JEDYNAK
Ludność Katowic, Kuźnicy Boguckiej i Brynowa do połowy XVIII wieku – struktura zawodowa i warunki życia
9.20 mgr Joanna TOFILSKA
Życie codzienne w cernowanych Katowicach na podstawie publikacji Karla Okonskiego „Die Belagerung von Kattowitz im dritten Polenaufstand 1921”
9.40 dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA
Życie codzienne w pierwszych powojennych latach w Katowicach
10.00 prof. dr hab. Krystyna HESKA-KWAŚNIEWICZ
Katowice w październikowych dniach 1956 roku
10.20 Przerwa
10.40 dr hab. Irma KOZINA
Niecodzienny pogrzeb katowickiego notabla z początków istnienia miasta
11.00 dr Andrzej DROGOŃ
Pogrzeb Wojciecha Korfantego (komunikat)
11.15 dr hab. Danuta KRZYŻYK
Codzienność i świętowanie mieszkańców dawnych Katowic (na podstawie śląskich pieśni ludowych)
11.35 mgr Hanna BIAS
Życie muzyczne Katowic w okresie międzywojennym
11.55 Dyskusja
12.20 Przerwa
13.20 mgr Małgorzata WITOWSKA
„Lata dwudzieste, lata trzydzieste” – czego słuchano w Katowicach?
Rynek fonograficzny w stolicy Górnego Śląska do 1939 roku
13.40 dr hab. Katarzyna TAŁUĆ
Literatura piękna w codziennej lekturze mieszkańców międzywojennych Katowic
14.00 mgr Anita TOMANEK
Baza Bibliografii Regionalnej Biblioteki Śląskiej jako źródło do badań życia codziennego w Katowicach w okresie międzywojennym
14.20 Dyskusja i zakończenie konferencji

 

Partnerem Konferencji jest:

logo silesia bank