25 EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA


16 IX 2017 - 17 IX 2017

 

 

25 EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
16 i 17.09.2017

W programie:

Muzeum Historii Katowic Gmach główny ul. ks. J. Szafranka 9.
16 i 17. 09.2017

godz. 10.00 zapraszamy na zwiedzanie wystawy Katowice w kadrze lat 90, przedstawiającej fotografie z tamtego wycinka czasu.

W Katowicach postmodernizm pojawił się ze sporym opóźnieniem, zresztą jak w całej Polsce, dopiero w latach 90. To czas wielkich przemian nie tylko społeczno-gospodarczych ale także architektonicznych. Obiekty poprzemysłowe powoli przekształcano w centra handlowe, rozrywkowe, częściowo zachowując starą zabudowę murów. Na naszych oczach to co „stare” zaczęło kontrastować z tym,  co nowoczesne, niejednokrotnie znajdując wspólny mianownik, wpisując się w Górnośląski krajobraz architektoniczny. Wystawa będzie pretekstem do zagłębienia się w klimat, atmosferę i ducha tych nie tak odległych czasów transformacji.

Oddział Grafiki Muzeum Historii Katowic im. Pawła Stellera ul. Kościuszki 47/5
16 i 17. 09.2017

godz. 10.00–15.00 zwiedzanie wystawy stałej Oddziału Grafiki Muzeum Historii Katowic, poświęconej życiu i twórczości Pawła Stellera – dwudziestowiecznego artysty zwanego śląskim Dürerem, pt. Od Beskidów po Bałtyk… - krajobraz Polskich miast i wsi uchwycony w drzeworytach i akwarelach Pawła Stellera.

Na ekspozycji obejrzeć można grafiki i akwarele przedstawiające krajobrazy od beskidzkich wiosek, starych, drewnianych kościółków, źródeł Wisły, górskich potoków, przez miejskie przestrzenie Katowic, Opola czy Cieszyna, po nadmorskie widoki dawnego Sopotu czy Chłapowa oraz ludzi napotkanych i portretowanych w różnych miejscach.

godz. 12.00–15.00 zapraszamy do udziału w warsztatach graficznych w Oddziale Grafiki pt. Krajobraz wewnętrzny – krajobraz zewnętrzny.

Uczestnicy zainspirowani twórczością Pawła Stellera, będą mogli wykonać własne grafiki przedstawiające pejzażową interpretację zadanego tematu.