XXI Katowicka Konferencja...

Muzeum Historii Katowic
6 IX - 7 IX 2022

Adres.Godziny otwarcia

 

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Muzeum Historii Katowic

Jacek Siebel

Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach

zapraszają na

XXI Katowicką Konferencję Naukową

KATOWICE MIEJSCEM WAŻNYCH WYDARZEŃ NA PRZESTRZENI OSTATNICH DWÓCH STULECI

6 września 2022 roku

OTWARCIE KONFERENCJI

Willa Goldsteinów pl. Wolności 12a

9.30 Uroczyste otwarcie konferencji.

9.50 Referat wprowadzający: prof. dr hab. Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ

Wizerunek miasta w pamięci jego mieszkańców. Pocztówka z Katowic.

 

10.15–12.00 Dyskusja panelowa

Rosnące znaczenie Katowic jako stolicy regionu.
W dyskusji udział biorą:
abp senior dr Damian ZIMOŃ,
czł. koresp. PAN prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI,
prof. dr hab. Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ, dr Jacek SIEBEL,
dr Andrzej SZNAJDER, Artur TOMASIK, Piotr USZOK.

Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

KATOWICE JAKO MIASTO NAJWAŻNIEJSZYCH

WYDARZEŃ POLITYCZNYCH DO 1939 ROKU

 

14.00 Prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI

„Ważne wydarzenie” – ale dla kogo?

14.25 Dr Jacek SIEBEL

Wykorzystanie obchodów 10. rocznicy I powstania śląskiego przez wojewodę Michała Grażyńskiego do zademonstrowania siły politycznej obozu władzy.

 

14.50 Mgr Ryszard MOZGOL

Krwawe wydarzenia katowickie w sierpniu 1920 roku w informacjach prasy francuskiej i brytyjskiej.

15.15 Mgr Renata SKOCZEK

Wydarzenia katowickie 1922 roku w obiektywie Maxa Steckla.

 

15.40 Dr Barbara KALINOWSKA-WÓJCIK

Katowice jako miejsce organizacji pierwszej europejskiej konferencji syjonistycznej oraz pamięć o tym wydarzeniu w Polsce i na świecie.

16.05 Dyskusja.

16.25 Przerwa.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE RELIGIJNE W DZIEJACH KATOWIC

16.45 Ks. dr Stanisław PUCHAŁA

Najważniejsze wydarzenia w dziejach diecezji katowickiej.

 

17.10 Ks. prof. dr hab. Henryk OLSZAR

Sanctissimus Dominus noster. Stulecie powstania Administracji Apostolskiej Górnego Śląska z siedzibą w Katowicach.

 

17.35 Dr Wojciech SCHÄFFER

„Zadanie najpierwsze i najważniejsze” – budowa katedry w stolicy województwa śląskiego w świetle źródeł z Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach.

18.00 Dyskusja.

18.30 Koncert okolicznościowy.

 

7 września 2022 roku

Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

KATOWICE JAKO MIASTO NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

POLITYCZNYCH W II POŁOWIE XX WIEKU (PO 1939 ROKU)

 

9.00 Mgr Aleksandra KOROL-CHUDY

Kiedy Katowice były Stalinogrodem. Epizod w historii miasta.

9.25 Mgr Robert CIUPA

Katowice symbolem oporu wobec stanu wojennego. Strajk i pacyfikacja kopalni „Wujek” w grudniu 1981 roku.

9.50 Dyskusja.

10.10 Przerwa.

KATOWICE – MIASTO NAUKI, TECHNIKI I KULTURY

 

10.30 Dr Michał SPURGIASZ

W poszukiwaniu axis mundi – wydarzenia, które uformowały śródmieście Katowic.

 

10.55 Dr inż. arch. Ryszard NAKONIECZNY

Zrealizowane i niezrealizowane eksperymenty urbanistyczne na obszarze Katowic w latach 1865–2022.

11.20 Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI

Katowice jako miejsce realizacji wyzwań z zakresu techniki górniczej.

 

11.45 Dr Zenon SZMIDTKE

Udział „Skarbofermu” w ważnych wydarzeniach w Katowicach.

 

12.10 Dyskusja.

12.30 Przerwa.

13.30 Prof. dr hab. Irma KOZINA

Cykliczne wydarzenia artystyczne w Katowicach w XX wieku.

 

13.55 Dr hab. prof. AM Elżbieta GRODZKA-ŁOPUSZYŃSKA

Międzynarodowe konkursy muzyczne na Śląsku.

14.20 Mgr Jadwiga LIPOŃSKA-SAJDAK

Wystawy, imprezy artystyczne, konferencje i inne wydarzenia w Muzeum Historii Katowic w latach 1981–2013.

14.45 Dyskusja.

15.10 Przerwa.

15.30 Dr Antoni STEUER
Mistrzostwa świata i Europy w Katowicach w latach 1957–1989.

 

15.55 Mgr Dorota KARAŚ

Dwa pogrzeby Zbyszka Cybulskiego.

16.20 Dr Jacek KUREK

Spodek pełen tajemnic, czyli Eric Clapton w Katowicach.

 

16.45 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.