Ze względu na okres urlopowy realizacja zamówień złożonych drogą elektroniczną
będzie możliwa po 27.01.2020.