Jacek Siebel

dr n. hum., historyk, dyrektor Muzeum Historii Katowic (od 2013-).

Ur. 23.04.1970 w Mikołowie. Absolwent studiów historycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Podyplomowego Studium Muzealniczego przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku „Menadżer kultury” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

W latach 2011-2013 zastępca dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Członek zespołu ds. wykorzystania i promocji dziedzictwa industrialnego województwa śląskiego powołanego przez Marszałka Województwa (2013 r.)

Członek rady muzealnej w:

Muzeum w Tychach (przewodniczący od 2013);
Muzeum „Górnośląskim Parku Etnograficznym” w Chorzowie (przewodniczący od 2015);
Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej (2015);
Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (2015).

Autor naukowych i popularnonaukowych publikacji związanych z historią Katowic.
Autor i kurator wystaw monograficznych przygotowanych w Muzeum Historii Katowic.
Koordynator projektu „Inny Śląsk. Inna rzeczywistość” (2012 rok).

PUBLIKACJE ZWARTE

Kościół świętego Michała Archanioła w Katowicach, Katowice 1998, II wyd. 2015;
Dzieje Ornontowic, Ornontowice 1999 (współautor);
Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Podlesiu, Katowice 2001;
Zawodowa Straż Pożarna w Katowicach 1903-2003, Katowice 2003;
Z dziejów Katowic. Przewodnik po wystawie, (współautor), Katowice 2005;
Stanisław Ligoń 1879-1954, Katowice 2006;
40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkic z dziejów. Przewodnik po wystawie, Katowice 2008.
Z dziejów Bogucic, Katowice 2011 (współautor);
Ludność parafii bogucickiej (woj. śląskie) w latach 1738-1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych), Katowice 2012;
Ochotnicza Staż Pożarna w Katowicach-Podlesiu (1913-2013), Katowice 2013;
W Duchu… srebrny jubileusz bytkowskiego kościoła. Siemianowice Śl. 2013 (oprac.).

ARTYKUŁY

Księgi metrykalne jako źródło do dziejów Katowic, na przykładzie ksiąg metrykalnych parafii bogucickiej (do 1860 r.), [w:] Katowice. W 136. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak. Katowice 2002, s. 161-172.
Przemiany struktury społecznej oraz ruch migracyjny na terenie Katowic od połowy XVIII do połowy XIX w. w świetle ksiąg metrykalnych, [w:] Katowice. W 138. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak. Katowice 2004, s. 48-61.
Wójtowie i sołtysowie Katowic w świetle ksiąg metrykalnych, [w:] Katowice. W 139. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A Barciak. Katowice 2005, s. 298-317.
Rodziny katowickie przełomu XVIII i XIX wieku w ujęciu demograficznym, [w:] Katowice. W 140. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak. Katowice 2006, s. 59-83.
Zgony spowodowane chorobami zakaźnymi w parafii bogucickiej w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX wieku (wybrane problemy), [w:] Katowice. W 142. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 66-75.
Nauczyciele szkoły parafialnej w Bogucicach w świetle metryk parafialnych, [w:] Katowice. W 143. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak. Katowice 2009. s. 326-337.

WYSTAWY

Pocztówka z Katowic (2000), Zawodowa Straż Pożarna w Katowicach 1903-2003 (2003), Z dziejów Katowic (2005), 40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkic z dziejów (2008).