Marek Lyszczyna

Kierownik Działu Naukowo - Oświatowego

Absolwent MISH Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Organizacji Produkcji Filmowej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Stypendysta na Université IV Sorbonne w Paryżu oraz Sociéte Historique et Littetaire Polonaise. Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, wcześniej zawodowo związany z produkcją telewizyjną. Współpracownik redakcji m. in. miesięcznika "Śląsk", oraz portalu "Artpapier".

Autor wystawy "Paweł Steller - artysta deportowany" w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera (13.03.2015-17.04.2015)