Ewa Liszka

Starszy kustosz

Kierownik Oddziału Grafiki im. Pawła Stellera

Urodzona: 08.07.1959 w Krakowie

WYKSZTAŁCENIE

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego;

Podyplomowe Studium Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

Podyplomowe Studium Muzeologiczne w Instytucie Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

PRZEBIEG PRACY W MUZEALNICTWIE

od 1989 w Muzeum Historii Katowic na stanowisku st. Kustosza

od 2000-2013 kierownik Pracowni Grafiki im. Pawła Stellera

WYSTAWY I PUBLIKACJE

∙ współpraca przy wystawach autorskich:

Tajemnice św. Mikołaja (1998) – wspólnie z Teresą Lewińską,

Barwy Indii ( 2000) – wspólnie z Teresą i Andrzejem Lewińskimi,

W zwierciadle mody, czyli jak katowiczanie ongiś za modą nadążali (2000) ‒ z kuratorem wystawy Jadwigą Lipońską-Sajdak;

Maska afrykańska-między sacrum a profanum – (2012) z Katarzyną Podymą . Wystawa jako wspólny projekt Muzeum Historii Katowic i Muzeum Miejskiego w Żorach (Yatenga)

∙ autorka wystaw edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży:

Dworek Soplicowy (1998),

Lalki świata ‒ 32 wystawy w różnych muzeach w Polsce w latach 1996‒2002, www.lalkiswiataewa.pl

Lalki świata w strojach regionalnych ( 2003 ‒ stała ekspozycja w oddziale MHK na Nikiszowcu),

Lalki z Unii Europejskiej (2003);

∙ komisarz wystaw sprowadzanych z różnych muzeów (w ramach wymiany za wystawę Lalki świata):

Lampy we wnętrzach mieszczańskich (lampy stołowe naftowe z przełomu wieku) z Muzeum Okręgowego w Krośnie (1997),

Pejzaż beskidzki Jana Rusoka z Muzeum Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim (1997),

Dawne pocztówki świąteczne i noworoczne ze zbiorów Miejskiego Muzeum Zabawek Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu i MHK ‒ współpraca z Zofią Szotą (1997),

Sztuka ludowa na Dolnym Śląsku (XVIII-XIX w.) z Muzeum Etnograficznego (Oddział Muzeum Narodowego) we Wrocławiu ‒ współpraca z Katarzyną Różycką (1998),

Grafika polska z przełomu XIX i XX w. ze zbiorów prywatnych i Muzeum Mazowieckiego w Płocku ‒ współpraca z Jolantą Tacakiewicz i Iwoną Wyszatycką (2000);

∙ autorka wystaw:

Stefan Steller ‒ impresje architekta (2002),

Akwarele Pawła Stellera (2004),

Wspomnienie o górnikach (2004),

Wystawa jubileuszowa „Paweł Steller ‒ polski Dürer”(2005),

„Paweł Steller ‒ polski Dürer” ‒ wystawa organizowana wspólnie z Małgorzatą Radziewicz w Muzeum w Nysie z okazji obchodów 110. rocznicy tego muzeum (2007),

„Sławomir Chrystow ‒ Śląskie legendy „‒ wystawa organizowana w Opawie z okazji Festiwalu Bezrucova Opava (2008),

„Sławomir Chrystow ‒ Mity i legendy” (2009),

„Wokół ikony”. Malarstwo Stefana Stellera (2009),

Wystawa okolicznościowa „Grafika Pawła Stellera” w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz w Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera i w Szkole Podstawowej nr 62 w Katowicach ( 2009).

„Linoryty – Sławomir Chrystow” – wystawa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zorganizowana w ramach współpracy pomiędzy Pracownią Druku Wypukłego prof. Mariusza Pałki – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach a Pracownią Grafiki im. Pawła Stellera - Muzeum Historii Katowic w Katowicach (2010),

„Piotr Szmitke – wystawa retrospektywna”. Wystawa zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia Muzeum Historii Katowic. Wystawie towarzyszyło odsłonięcie rzeźby autorstwa Piotra Szmitke „Moorem głowy nie przebijesz” i wystawa plenerowa na ulicy Mariackiej (2011).

„Paweł Steller – wystawa stała” w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera w Katowicach przy ul. Kościuszki 47, (2012),

„Zmysłowość – Mariusz Pałka” – wystawa w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera w Katowicach przy ul. Kościuszki 47,zorganizowana w ramach współpracy Muzeum Historii Katowic a Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach(IV-VI. 2012),

„Sport w sztuce” – Wystawa grafiki, malarstwa i rzeźby, zorganizowana z okazji EURO 2012 w Polsce i Olimpiady w Londynie(VI-IX. 2012)

„Maska afrykańska”. Kolekcja gwinejska Agnieszki Janarek. Muzeum "Zbiory Marii Skalickiej" w Ustroniu, (XI.2012 - II.2013)

„Beskidzkie korzenie Pawła Stellera w akwarelach”. Muzeum "Zbiory Marii Skalickiej" w Ustroniu, 16.III.2013 - 16.VI.2013 r. www.skalickamuzeum.pl

„Władysław Skoczylas - mistrz Pawła Stellera”,( I-III.2014),

„Sport w sztuce” ze zbiorów Muzeum Historii Katowic. Muzeum "Zbiory Marii Skalickiej" w Ustroniu, 10.IV.2013 - 15.IX.2014 r. www.ustron.pl

„Sztuka konserwacji w realizacjach konserwatorskich AMC SZTUKA”, (IX- XII.2014)

„Ryszard Dasiewicz-Nikifor z gliwickiej Cepelii”,(VII-VIII.2015),

„Paweł Steller w grafikach i akwarelach”. Wystawa z okazji obchodów 120 rocznicy urodzin artysty, Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich,(I-II.2015),

„Paweł Steller w grafikach i akwarelach”. Wystawa z okazji obchodów 120 rocznicy urodzin artysty, Galerią Muflon- Sztuka dla Ciebie u Ustroniu,(III-IV.2015),

„Paweł Steller-Artysta deportowany”. Wystawa z okazji obchodów 120 rocznicy urodzin artysty. (współpraca z Markiem Lyszczyną-kuratorem wystawy), (III-IV.2015),

„Styl japoński-styl piękny, Ula i Kazu” (współpraca z Urszula Imamura)-kuratorem wystawy), (IX-X.2015),

„Sztuka konserwacji”, (V-VIII. 2016),

∙ Wystawy organizowane w ramach współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i Festiwalem Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości – „Kręgi sztuki”:

Judyta Bernaś - "Wydobyte z zacisza", (IX-XI.2013),

Juri Jakovenko - "Grafika", z cyklu „Magia warsztatu”, (IV-V.2014),

Elżbieta Kulej - "Drzewa w grafice - Banyany", (VI-2014),

"Duety” - Pedagog i Student" – wystawa w ramach Festiwalu "Kręgi Sztuki", (VII-VIII.2014),

Sybilla Skałuba - "Ciało posthumanizmu - życie liminalne", (I-III.2015),

Majla Zeneli – „Krajobrazy” z cyklu „Magia warsztatu”,(IV-V.2015),

Anna Puszczewicz-Siodłok – „Mitologia Słowiańska”,(VI.2015),

„Kontrasty” z cyklu Duety - Pedagog i Student - wystawa w ramach Festiwalu "Kręgi Sztuki", (VII.2015),

„ Wolność na B1” - wystawa w ramach Festiwalu "Kręgi Sztuki", (VIII. 2015),

„Dwaj Panowie z Tytanu”-,wystawa w ramach Festiwalu "Kręgi Sztuki", (IX.2015),

∙ Wystawy organizowane w ramach współpracy z Galerią Muflon- Sztuka dla Ciebie u Ustroniu w ramach Festiwalu "Kręgi Sztuki",(IV-VIII.2015),

„Muzy w Kręgach Sztuki”, „ Wolność na B1”, „Dwaj Panowie z Tytanu”, „Teatr żyje” ( IV-X. 2015)

„Antonimy i synonimy”,( X- 2015-I. 2016),

„Akwafortowe odbicie świata”- Kacper Bożek,(I – IV. 2016),

„Linie i punkty”- Karol Pomykała – laureat Nagrody im. Pawła Stellera 2015 r.,(IV – VI. 2016),

Ponadto: organizacja warsztatów graficznych podczas „Nocy w muzeum” i prowadzenie lekcji muzealnych z zakresu działalności Pracowni im. P. Stellera.

- Warsztaty graficzne z udziałem artysty plastyka - dr Piotra Szmitke (2010),

- Warsztaty graficzne z udziałem artysty plastyka - Sławomira Chrystowa (2011),

- Warsztaty graficzne z udziałem artysty plastyka - dr Olgi Pałki-Ślaskiej (2012),

- Warsztaty graficzne z udziałem artysty plastyka - dr Judy Bernaś (2013),

- Warsztaty graficzne z udziałem artysty plastyka – dr Witolda Zaręby,(2015),

PUBLIKACJE

autorka koncepcji 2-tomowego albumu: Paweł Steller ‒ Życie i twórczość (1895‒1974). Muzeum Historii Katowic, Katowice 2005 (nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za „Wydarzenie Muzealne 2006” roku w kategorii „publikacje”);

E. Liszka: Lalki świata. Muzeum Historii Katowic, Katowice 1996;

Patronowie katowickich ulic. Praca zborowa. Katowice 1997 ‒ wybrane biogramy;

E. Liszka: Paweł Steller (1895‒1974). Urząd Miasta Katowice, Katowice 2005;

E. Liszka: Paweł Steller ‒ polski Dürer. W: Wielość w jedności. Drzeworyt polski po 1900 roku. Praca zbiorowa. Bydgoszcz 2009.

E. Liszka: Linoryty – Sławomir Chrystow. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2010

E. Liszka: Zawód – kolekcjoner ?. W: Maska afrykańska między sacrum a profanum. Praca pod red. Lucjana Buchalika i Katarzyny Podymy. Żory – Katowice 2012.

Ewa Liszka, Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas - mistrz Pawła Stellera, Muzeum Historii Katowic. Katowice 2014 r.

PRACA SPOŁECZNA

Od 1990 roku w MHK działa w Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” a od 1994 roku pełni funkcje przewodniczącej. Jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Śląski od 2010 r. a od 2014r.pełni funkcje sekretarza.