Justyna Pawlas

historyk, archiwista, kustosz

Urodzona: 25.05.1979 w Sosnowcu

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 2003 roku pracuje w Dziale Fotografii Muzeum Historii Katowic.

WYSTAWY

Józef Dańda (1895‒1974)i jego fascynacje fotografią ojczystą(2005) ‒współudział w organizacji wystawy monograficznej;

Od Katowic do Stalinogrodu(wyróżnienie w konkursie Marszałka Województwa Śląskiego za „Wydarzenie Muzealne 2006” w kategorii „wystawy”);

Dzieje parafii ewangelickiej w Katowicach (2008) ‒ zorganizowanej z okazji jubileuszu 150-lecia poświęcenia kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku 1945-1956 (2013) (we współpracy z IPN w Katowicach oraz Archiwum Państwowym w Katowicach)

Cisza na planie. Opowieści o kinie z dawnych lat (2015)