Natalia Kruszyna

Ur. w1968 r. w Katowicach

WYKSZTAŁCENIE

* Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1992 praca magisterska: Twórczość scenograficzna Otto Axera

* Podyplomowe Studium Muzeologiczne

Instytut Etnologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2001 praca dypl.: Wystawa muzealna - imitacja, inscenizacja czy mistyfikacja rzeczywistości kulturowej. przedruk w „Kronika Katowic” 2005 t. X

PRZEBIEG PRACY W MUZEALNICTWIE

* od 1997 r. – Muzeum Historii Katowic

* 1999  – 2011  kierownik Pracowni Konrada Swinarskiego

* od 2012 r. – kierownik nowo powołanej Pracowni Twórczości Jerzego Dudy-Gracza

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE I WYSTAWY

* autorka multimedialnego wydawnictwa Pałam chęcią rysowania Jej Asymetrji. Witkacy. poświęconego kolekcji portretów Witkacego w Muzeum Historii Katowic oraz relacjom artysty i jego modelki – Asymetrycznej Damy oraz współautorka płyty pt. Asymetria/Sen nagranej z kompozytorem, kontrabasistą Bogdanem Mizerskim, inspirowanej portretami Witkacego w zbiorach Muzeum Historii Katowic

* autorka kilkudziesięciu esejów o sztuce, zwłaszcza współczesnej, których bohaterami byli m.in. Jerzy Duda-Gracz, Konrad Swinarski, Stanisław Ignacy Witkiewicz – WITKACY, Renata Bonczar, Witold Pałka, Ireneusz Botor, Beata Wąsowska, Ewa Satalecka, Celina Kirchner, Adam Kirchner, Józef Budka, Aleksandra Telka-Budka, Jan Dubiel, Edward Josefowski, Magdalena Rajska Armata, Grzegorz Banaszkiewicz, Sławomir Chrystow, polska grafika przełomu XIX i XX w., żydowski cmentarz w Katowicach.

* krytyk sztuki i organizator wystaw sztuki współczesnej

* autorka kilkudziesięciu scenariuszy, reżyser akcji teatralnych, wieczorów poezji, koncertów przygotowywanych specjalnie na potrzeby wernisaży Muzeum Historii Katowic.

* twórczyni ilustrowanych wykładów o sztuce i okolicach m.in.: Ideał kobiety w sztuce. Od Venus z Willendorf do Lary Croft.; Moda lat 20 i 30-tych XX wieku (wraz z pokazem mody), Witkacy – osobowość i twórczość plastyczna, Kobiety Witkacego, Jerzy Duda-Gracz: znany nieznany, Sacrum i profanum. Golgota Jasnogórska i inne realizacje religijne Jerzego Dudy-Gracza.