Joanna Tofilska

Kierownik Działu Historii.
Urodzona 29.06.1979 r. w Katowicach.

Absolwentka studiów historycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowego studium muzeologicznego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2003 r. jest pracownikiem Działu Historii Muzeum Historii Katowic.

PUBLIKACJE

Nikiszowiec 1908–2008. Z dziejów osiedla i parafii. Katowice 2009

Wybrane aspekty życia codziennego mieszkańców osiedla górniczego Gieschewald w latach 1908-1924. [w:] Katowice w 144. rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2010.

Parafia Mariacka w Katowicach – historia jak witraż. Katowice 2010

Akta gruntowe Kużnicy Boguckiej jako źródło do dziejów Katowic (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków własnościowych na tym terenie), [w:] Katowice w 140. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak, Katowice 2006, s. 46-58.

Emil i Georg Zillmannowie, architekci z Charlottenburga [w:] Katowice w 141. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak, Katowice 2007
Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007

WYSTAWY

Musica da camera. W XXX-lecie Kwartetu Śląskiego (2009)

Parafia Mariacka w Katowicach – historia jak witraż. Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 150-lecia powstania gminy katolickiej w Katowicach oraz 140-lecia poświęcenia kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. (2010)

O szkoło gdy Cię wspominam... 100-lecie szkoły w Nikiszowcu (2011)

Nikiszowiec 1908-2008. Z dziejów osiedla i parafii.