Antoni Steuer

dr nauk humanistycznych, historyk, straszy kustosz

Urodzony: 10.06.1954 w Rudzie Śląskiej

Absolwent studiów historycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Doktorat obroniony 02.12.2004 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Opolu.

Od 1981 roku pracuje w Muzeum Historii Katowic, specjalność: historia kultury fizycznej na Górnym Śląsku od jej zarania po dzień dzisiejszy, biografistyka.

Autor około 500 opracowań z zakresu historii sportu, biografistyki, dziejów ruchu młodzieżowego.

Publikacje zwarte:

Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878‒1945 (1986),

Sport na Górnym Śląsku 1896‒1996 (1997),

Kalendarium dziejów Katowic (2001),

Z dziejów rudzkiego sportu (2004),

100-lecie Klubu Sportowego 06 Kleofas Katowice (2006),

Ruch sportowy w województwie śląskim 1922‒1939 (2008).

Współautor monografii regionalnych, historii parafii i organizacji sportowych, a także autor haseł do słowników biograficznych.

Artykuły (wybór):

Rola Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w rozwoju sportu i kultury fizycznej na Górnym Śląsku w latach 1920‒1921. W: Powstania śląskie i plebiscyt z perspektywy 60-lecia. Opole 1981;

Ruch sportowy na Górnym Śląsku w okresie powstań śląskich (1918‒1922). „Studia Śląskie” 1982, T. 40;

Kontakty sportowe reprezentacji województwa śląskiego i rejencji opolskiej w latach 1924‒1933. W: Wybrane zagadnienia kultury fizycznej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Katowice 1984;

Polityczno-narodowościowe aspekty sportowych kontaktów reprezentacji województwa śląskiego i rejencji opolskiej w latach 1924‒1933. W: Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech. Materiały z sesji naukowej. Red. M. Lis, W. Zieliński. Opole 1984;

Miejsce Katowic w ruchu sportowym II Rzeczpospolitej. W: Katowice. W 140. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A Barciak. Katowice 2006;

Mecenat przemysłowy w ruchu sportowym Katowic i okolicy w okresie II Rzeczypospolitej. W: Katowice. W 142. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A Barciak. Katowice 2007.

Autor bądź współautor wystaw muzealnych:

Powstańcy Katowic (1982),

Robotnicy Katowic (1982);

W 50. rocznicę powstania Oddziałów Młodzieży Powstańczej (1983),

80 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Katowicach (1983);

Z dziejów kultury na Górnym Śląsku 1848‒1945 (1985);

Zaczęło się od „Sokoła” (1988);

O duszę polską (1991);

Dzieje Zawodzia, Bogucic, Koszutki (1995);

Sport na Górnym Śląsku 1896‒1996 (1997);

Śląskie trofea sportowe (2001);

Katowiczanin. Ksiądz Jerzy Pawlik z okazji 60-lecia posługi kapłańskiej (2002).