Informacja o udostępnieniu zbiorów fotograficznych

Dział Fotografii Muzeum Historii Katowic informuje, że w związku z trwającymi pracami inwentaryzacyjnymi, kwerendy i udostępnienia zbiorów fotograficznych MHK zostają wstrzymane do odwołania.