W

 

WEŁNOWIECKI PARK W KATOWICACH, park w katowickiej dzielnicy Wełnowiec, pomiędzy ulicami: Cisową, Jesionową i Owocową; teren zieleni urządzonej z placami zabaw o powierzchni 4,18 ha. Od wschodu graniczy z terenami zadrzewionej pokopalnianej hałdy (według planów Urzędu Miasta Katowice tereny te stanowią naturalne zaplecze rekreacyjne parku i rezerwę terenu pod jego powiększenie). Nazwa nadana oficjalnie uchwałą Rady Miasta Katowice nr LXV/1303/10 z 27 IX 2010 była używana potocznie już wcześniej; park istniał już w okresie międzywojennym. Przez park biegnie ►Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego.

WESOŁA FALA, ośrodek wypoczynkowy z zbiornikiem wodnym położony na granicy Katowic i Mysłowic w obrębie ►Leśnego Pasa Ochronnego GOP, niedaleko rezerwatu przyrody ►Las Murckowski, nad rzeką Przyrwą; węzeł szlaków turystycznych (►Szlaku Turystycznegoy Wesołej Fali, ►Szlaku Turystycznego im. Mariana Kantora-Mirskiego i ►Hołdunowskego Szlaku Turystycznego). Osrodek dysponuje: kortami tenisowymi, wypożyczalnią sprzętu wodnego, placem zabaw, restauracją, klubem jeździeckim, kołem wędkarskim i domkami kempingowymi do wynajęcia.
B Tokarska-Guzik: Przyroda Katowic. Katowice 1995.

WIEŻA JANÓW, klub szachowy; w l. 1927–1939 członek Polskiego Związku Szachowego Województwa Śląskiego; uczestnik drużynowych i indywidualnych mistrzostw Śląska. Działacz: Pieczka.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922-1939. Opole 2008; „Polska Zachodnia” 1928, nr 290.

WODNIK 29 KATOWICE, jednosekcyjny klub pływacki, zał. 2007 przy Szkole Podstawowej nr 29 w Katowicach. W 2016 skupiał 14 zawodników, którzy trenują na basenie w Kostuchnie; działa też oddział Master. Klub jest członkiem ►Śląskiego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Pływackiego; zawodnicy uczestniczą w Mistrzostwach Śląska w dziecięcych kategoriach wiekowych. Kadrę trenerską tworzą absolwenci AWF Katowice. Funkcje prezesa pełni Michał Spławiński.
http://wodnik29.pl/zawody.html.

WOJEWÓDZKI MILICYJNY KLUB SPORTOWY KATOWICE, zał. 1945, pierwszy milicyjny KS w Katowicach. Po połączeniu w l. 1946 i 1949 z KS ►„Piechur” Katowice, KS ►„Płomień” Katowice i ►„ORMO-Zryw” Katowice dał początek KKS ►„Gwardia” Katowice. Zapoczątkował rozwój organizacyjny boksu (angażując m.in. kadrę bezdomnych po II wojnie światowej pięściarzy warszawskich) w województwie śląsko-dąbrowskim.
H. Marzec: 80 lat śląskiego boksu. Katowice 2002.

 

WYDZIAŁ SPORTOWY STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ w Katowicach, centrala regionalna dla parafialnych młodzieżowych sekcji sportowych, zał. 1925. Utworzony w strukturze ►Śląskiego Związku Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Katowicach, z odrębną administracją dla Okręgu Przemysłowego i Cieszyńskiego; podlegał centrali poznańskiej. Powstał z inicjatywy prymasa Augusta Hlonda oraz ks. Leopolda Biłko; początkowo jednoosobowe kierownictwo pełnił naczelnik sportu Wiktor Madejczyk, później ks. Alfons Krawczyk. Realizował prekursorską ideę wychowania młodzieży przez sport ks. Jana Bosco; skoordynował dotychczasowe jednostkowe działania katolickich grup młodzieży polskiej, m.in. w Królewskiej Hucie, Frydenshucie (szczególnie w okresie plebiscytowym). Był członkiem Sekretariatu Generalnego ►Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, komórki z której w 1929 powstały Wydział Sportu (Wincenty Karuga) i Wydział Szachowy (Roman Bąk). Podlegali mu naczelnicy w 7 wyodrębnionych okręgach (katowickim, kochłowickim, mysłowickim, tarnogórskim, mikołowskim, rybnickim, cieszyńskim). Prowadził mistrzostwa okręgowe Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w skali diecezji śląskiej (koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, narciarstwo, szachy, hokej na lodzie, tenis stołowy), zorganizował wymianę przygraniczną z polskimi katolickimi klubami sportowyni rejencji opolskiej i na Zaolziu. Należał do ►Śląskiej Rady Sportowej. W ►Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej (1933) miejsce Wydziału Sportowego zajęły Komisja Wychowania Fizycznego i Komisja Szachowa. Działacze: ks. J. Matuszek. Sportowcy: Wilhelm Chmiel, bracia Jan i Franciszek Klukowscy, Matylda Majowska-Szyndler, Werba.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; M. Ponczek: Z działalności Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej i Żeńskiej w dziedzinie kultury fizycznej na Górnym Śląsku w II Rzeczypospolitej. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Red. B. Woltmann. T. 3. Gorzów Wlkp. 1998.

WYDZIAŁ SPORTU ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACOWNIKÓW, zał. 1931. Miał oddziały w Chorzowie, Katowicach, Nowym Bytomiu, Mysłowicach, Siemianowicach, Szopienicach, Świętochłowicach, Wielkich Hajdukach, które należały do: Okręgowych Związkow Sportowych (ŚLOZLA, ŚLZWTS). Działacze: Jerzy Dziuba, J. Dziura, E. Latka, A. Loch, G. Poloczek, R. Wielgosz.
R. Sobecki: Koszykówka mężczyzn na Górnym Śląsku w latach 1922–1998. Katowice 2010 – praca licencjacka napisana pod kier. prof. M. Ponczka na AWF w Katowicach; A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

WYŻSZA SZKOŁA LOTÓW NAD TERENAMI PŁASKIMI, zał. 1937 z inicjatywy działaczy ►Obwodu Miejskiego LOPP W Katowicach – pionierska w Polsce, zaczęła ćwiczyć nowatorskie loty za pomocą szybowców holowanych za samolotem na lince; dała początek motoszybownictwu i akrobacji szybowcowej. Szkolono pilotów z najwyższą licencją D – wyszkolono 23 akrobatów i 10 pilotów motoszybowców. Absolwenci w 1938 brali czynny udział w rewindykacji Zaolzia w zwiadzie lotniczym.
A. Steuer: Z dziejów szybownictwa w woj. śląskim 1928–1939. W: „Kronika Katowic”. T. 5. Katowice 1995.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł