P

 

PACO TEAM KATOWIC, jednosekcyjny klub kickboxingu, zał. 2003 przez Witolda Kostkę; pierwotnie Club Paco, od 2006 pod obecną nazwą. Siedziba mieści się Giszowcu przy ul. Adama 33, a siłownia i solarium przy ul. Adama 22. Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie samoobrony i poprawy kondycji oraz sportową dla amatorów, szkoli również profesjonalistów. Od 2006 uczestniczy w zawodach sportowych. Osiągnięcia: 1 (1–0–0) medal MŚ (2006) w muay-thai, 2 (0–1–1) medale ME (2009–2010) w muay-thai, 10 (4–5-1) medali MP (2006-2010) w formułach: rules (K-1) i Low Kick, muay-thai. Wybitni sportowcy: Michał Królik, Piotr Lepich, Kamil Małysz, Kamil Sokołowski.
http://www.pacoteam.katowice.pl.

PARK OLIMPIJCZYKÓW W SZOPIENICACH, teren rekreacyjno-sportowy przy obecnym dworcu PKP w Szopienicach, zajmujący obszar 2,81 ha. W jego obrębie znajduje się dawne boisko KS ►Roździeń Szopienice i plac zabaw ; odbywają się doroczne mecze piłki nożnej Księża - Rzemieślnicy z okazji Dni Szopienic; w pobliżu przebiega trasa rowerowa nr 5 (żółta). Nazwa została nadana uchwałą Rady Miasta Katowice nr XVIII/238/00 z 17 I 2000. W 2005 roku park przebudowano.
L. Jabłoński: Na trasie Balkan Ekspresu – Giszowiec, Nikiszowiec, Szopienice. Przewodnik po dzielnicach Katowic. Katowice. 2003; https://dziennikzachodni.pl/park-olimpijczykow-w-katowicach-szopienicach-bedzie-zrewitalizowany.

P.F.M. zob. ►Górnik Piotrowice

P.F.M. PIOTROWICE zob. ►Górnik Piotrowice.

PIAST KATOWICE, Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne, zał.1918. Wyodrębniło się wyniku secesji z gniazda ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół I” Katowice. Statut zawierał zastrzeżenie, że członkami klubu mogli być wyłącznie rodowici Górnoślązacy (znalazł naśladowców jedynie w TGS Piast w Mikołowie). Prowadził sekcję piłki nożnej. Z braku perspektyw rozwojowych rozwiązał się w 1924. Działacz: Franciszek Mueller.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2009.

PIERWSZE TOWARZYSTWO SPORTOWE PANEWNIKI, pierwszy klub sportowy w Panewnikach, zał. 1925, jednosekcyjny – piłkarski (1925–1939). Reaktywowany w 1945 przez Emanuela Koczurowskiego, działacze: Alfred Cipa, Politaj, Gwóźdź. Siedziba mieściła się w Starej Szkole. Od 1950 występował jako LZS Panewnik. W 1938 skupiał 36, a w l. 40 XX w. – 43 członków. Występował w rozgrywkach klasy „C”.
APK, zesp. Okręgowy Związek Piłki Nożnej Katowice, sygn 26; APK, zesp. Starostwo Powiatowe Katowice, sygn. 302 a; APK, zesp. Dyrekcja Policji Katowic, sygn. 40; „Siedem Groszy” 1935, nr 7.

PIERWSZY ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY KATOWICE (I RKS), organizacja sportowa związana z Polską Partią Socjalistyczną miała siedzibę przy ul. Pierackiego. Prowadziła działalność w l. 1928–1939; sekcje: koszykówki, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki ręcznej, piąstkówki, gier sportowych (ok. 1937), gimnastyczna, szachowa, tenisa stołowego, turystyczna. Klub należał do ►Związku Robotniczych Klubów Sportowych, ►Stowarzyszeniu Robotniczych Klubów Sportowych Województwa Śląskiego, ►Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej. Utrzymywał kontakty z polskimi robotniczymi klubami sportowymi w rejencji opolskiej (l. 30 XX w.). Działacze: Stanisław Rochowiak, Rosenbaum, Karol Palenga, Walter Kleinert, Franciszek Ziółkiewicz.
APK, zesp. Dyrekcja Policji Katowic, sygn. 121; „Gazeta Robotnicza” 1932, nr 1.

PIERWSZY ŚLĄSKI KLUB LOTNICTWA ŻAGLOWEGO W KATOWICACH, pierwsza w województwie śląskim zorganizowana jednostka szybownictwa, początkowo Stowarzyszenie dla Popierania Lotnictwa Bezsilnikowego (1928–1930) z siedzibą w Pawłowie. Działała pod patronatem ►Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Katowicach (od 23 V 1930). Nawiązała kontakty z ośrodkiem szkolenia szybowcowego w Bezmiechowej. Z ►Śląskim Klubem Lotniczym w Katowicach, ►Kolejową Kadrą Lotniczą w Katowicach utworzyła ►Aeroklub Śląski w Katowicach (19 VIII 1931). Z tego klubu wywodził się Roman Koncki.
A. Steuer: Z dziejów szybownictwa w województwie śląskim 1928–1939. W: „Kronika Katowic”. T. 5. Katowice 1995, s. 65–85.

PIERWSZY [I] ŚLĄSKI KLUB SZERMIERCZY KATOWICE, zał. 1930 na bazie Śląskiego Klubu Szermierczego; od 1931 z żeńską sekcją floretu. Statut z 4 II 1935 kładł nacisk na działalność w środowiskach dziecięco-młodzieżowych. Siedziby: przy ul. Dyrekcyjnej 10, Reymonta 6/8, w kawiarni Gogoloka przy ul. Kościuszki 53, w Śląskich Zakładach Naukowo-Technicznych, w kasynie policji przy ul. Głowackiego. Subwencji udzielał mu Walter Amman, dyr. Elektrowni Łaziska (szermierz, reprezentant Austrii, olimpijczyk z 1912). Działacze: Bartuś, Teodor Jakub Hostyński, Golling, Edward Koerner. Wybitni sportowcy: Helena Jeziorowska, Cecylia Malczyk, Herta Stanoszek-Liszkowska, Edward Koerner. Osiągnięcia: 7 (5–2–0) medali MP (1934–1939).
APK, zesp. Kluby szermiercze, sygn 1, 3; H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

 

Osiągnięcia Pierwszego Śląskiego Klubu Szermierczego na MP

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1932 Herta Stanoszek floret kobiet 2
1934 Herta Stanoszek floret kobiet 2
1935 Herta Stanoszek floret kobiet 1
1936 Herta Stanoszek floret kobiet 1
1937 Herta Stanoszek floret kobiet 1
1938 Herta Stanoszek floret kobiet 1
1938   floret drużynowy kobiet 1

 

PIK KATOWICE, UKS przy VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, zał. 24 IX 1998 z inicjatywy Teresy Zając. Prowadził sekcje: siatkówki, siatkówki plażowej, trójboju siłowego (2001–2004). Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal ME – 3 m. w wadze 90 kg w trójboju siłowym kobiet (2002). Wybitni sportowcy: Anna Śliwińska, Lidia Makowska.
www.ukspik.8lo.pl/historia.html

PIOTFAMA PIOTROWICE zob. ►Górnik Piotrowice.

PŁOMIEŃ KATOWICE, Towarzystwo Sportowe Zawodowej Straży Pożarnej Katowice z siedzibą w remizie strażackiej; zał. 24 III 1945. Działały sekcje: piłki nożnej, gier sportowych z drużyną siatkówki, pływacka, bokserska. Działacze: mjr Stanisław Zarzycki, Kazimierz Lebiedzik, Walter Mrozek, Alfred Niewiadomski; Był czlonkiem ►Okręgu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach. Skreślony z listy X 1945.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej, sygn. 26; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

POGOŃ DĄB, klub szachowy, zał. 1924, jeden z inicjatorów powstania ►Polskiego Związku Szachistów Województwa Śląskiego; siedziba mieściła się w restauracji U Drożdża. Przejściowo nieczynny; odrodził się jako ►Pogoń 1928 Dąb; w 1930 powrócił do pierwotnego szyldu. Działacz inż. Tiuka.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Polska Zachodnia” 1929, nr 92; „Polonia” 1930, nr 1897.

POGOŃ 1928 DĄB zob.►Pogoń Dąb

POGOŃ KATOWICE, Klub Tenisowy, wyodrębnił się w 1931 z sekcji tenisowej KS ►„Pogoń” Katowice, jednosekcyjny. W 1938 skupiał 180 członków. Należał do ►Śląskiego Związku Tenisowego. Po II wojnie nie wznowił działalność. Działacze: Henryk Jonszta, Jan Lilpop, Szymon Rudowski, Kazimierz Skulicz. Wyróżniający się sportowcy: Artur Baworowski, Kazimierz Tarłowski. Osiągnięcia: 7 (5–2–0) medali MP.
A. Steuer: Z dziejów katowickich klubów sportowych – „Pogoń” Katowice 1920–1949. W: „Kronika Katowic”. T. 11. Katowice 2010.

Osiągnięcia Klubu Tenisowego „Pogoń” Katowice na MP

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1937 J. Gajdzianka, E. Stephanówna (KKT) debel 2
1937 Kazimierz Tarłowski singel 1
1937 Walenty Bratek, [?] debel 1
1937 Kazimierz Tarłowski, [?] debel 1
1937 Artur Baworowski, Ignacy Tłoczyński debel 1
1938 Aldona Bemówna, Ignacy Tłoczyński („Legia” Warszawa) mikst 3
1938 Artur Baworowski, Volkmer-Jacobsenowa (KKT) mikst 3
1939 Artur Baworowski singel 2
1939 Artur Baworowski, Jadwiga Jędrzejowska („Legia” Warszawa) mikst 1

A. Kosecki, A. Królak, K. Tarasiewicz: Tenis w Polsce w latach 1921–1971. Warszawa 1971.

POGOŃ KATOWICE, pierwszy polski KS i sztandarowy dla dziejów kultury fizycznej w Katowicach; zał. 16, 18 lub 20 I 1920). Połączył się z KS ►„Siła” Zawodzie (7 X 1920), KS ►„Słowian” Katowice (1938). Reaktywowany 20 I 1945, przyjął do swoich szeregów sportowców ze zniszczonej Warszawy, Lwowa oraz klubów i organizacji, takich jak: ►Policyjny Klub Sportowy Katowice, ►„Strzelec” Katowice, których reaktywowanie w nowych warunkach ustrojowych było niemożliwe. W 1949, po fuzji z KS ►„Baildon” Katowice i KS ►„Ferrum” Zawodzie, utworzył KS ►„Stal” Katowice. Próba wznowienia działalności w IV 1957 ze względów „ideologicznie słusznych” została storpedowana przez Romana Stachonia. Pierwotnie klub jednosekcyjny (piłkarski), działający pod patronatem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, zachował swój byt i charakter dzięki pomocy finansowej Komisji Likwidacyjnej Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Po 1922 wybudował boiska przy ul. Kościuszki w Katowicach. W 1926 skupiał 100 członków. W l. 30. XX w. przekształcił się w organizację wielosekcyjną pod patronatem Miejskiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Dysponował rozbudowaną bazą (m.in. basen ►Bugla, korty tenisowe przy ul. Astrów (zob. ►Korty im. Jadwigi Jędrzejowskiej, ►tor motocyklowy na Muchowcu). Prowadził sekcje: boks (1931), gry sportowe (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka); hokej na lodzie (1934–1939), lekkoatletyka (1930–1939) – sekcja ta wchłonęła podobne struktury z KS ►„06” Katowice, KS ►„22” Mała Dąbrówka, KS ►„Roździeń” Szopienice, sport motocyklowy (1946–1949), pływanie (1934–1949), piłka nożna (1920–1949), piłka wodna (1934–1939), szermierka (1945–1949), tenis (1926–1930, 1945–1949) – w 1947 liczył 500 członków i był największą sekcją tenisa w Polsce (w l. 1931–1939 wyodrębniony Klub Tenisowy ►„Pogoń” Katowice), tenis stołowy (1945–1949). Protektorat nad klubem sprawowała Centrala Zbytu Żelaza i Stali. Na przełomie 1945/1946 funkcjonował jako sekcja sportowa ►Wojewódzkiego Domu Kultury Związków Zawodowych w Katowicach. Działacze: Piotr Bałowski, Alojzy Budniok, Franciszek Głowacki, Henryk Jonszta, Jan Klukowski, Paweł Lubina Kazimierz Skulicz, Baltazar Szaflik, Paweł Wybierski. W klubie trenowało 37 reprezentantów Polski, w tym 4 olimpijczyków. Osiągnięcia: 167 (55–51–61) medali MP, w tym 77 (21–26–30) w lekkoatletyce (1928–1949), 5 (2–1–2) w piłce ręcznej (1930–1939), 1 (0–0–1) medal w piłce wodnej (1948), 42 (18–12–12) medale w pływaniu (1936–1949), 1 (1–0–0) w skokach do wody (1946), 27 (12–10–5) w szermierce (1946–1949), 14 (1–2–11) w tenisie (1945–1948); drużyna piłki wodnej uczestniczyła w rozgrywkach I ligi (1947–1949). Wybitni sportowcy: Spirydion Albański, Helmut Barysz, Adam Baworowski, Walenty Bratek, Magdalena Bregulanka, Ludwig Draga, Franciszek Drozdowski, Irena Hajducka, Jan Hynek, Jadwiga Jędrzejowska, Rajmund Karwicki, Gertruda Kilos-Czorny, Franciszek Klukowski, Antoni Janik, Leon Kończak, Paweł Lubina, Witalis Ludwiczak, Irena Nawrocka, Jan Nawrocki, Erwin Nyc, Antoni Palica, Zygfryd Piechula, Norbert Procel, Karol Ramola, Florian Rozpendowski, Wojciech Rydz, Wacław Sąsiadek, Władysław Skonecki, Wilhelm Schneider, Antoni Sobik, Adam Szczepański, Maria Szuas, Franciszek Szołtysek, Kazimierz Tarłowski, Ernest Wilimowski, Anna Włodarczyk-Skupień, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk. Z tradycjami klubu utożsamiał się KS ►„Baildon” Katowice.
A. Steuer: Z dziejów katowickich klubów sportowych – „Pogoń” Katowice 1920–1949. W: „Kronika Katowic”. T. 11. Katowice 2010.

Osiągnięcia sportowców KS Pogoń Katowice

MP w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1930 Antoni Kabut bieg na 5 km 3
1930 Wilhelm Chmiel skok wzwyż 1
1931 Paweł Breslauer, Ernest Elpel, Mieczysław Kamieniecki, Walter Tetzner sztafeta 400 x 300 x 200 x 1000 m 2
1931 Anna Breuer bieg na 100 m 2
1931 Antoni Kabut bieg na 5 km 3
1931 Anna Breuer bieg na 60 m 2
1931 Getruda Kilos bieg na 800 m 1
1931 Maria Szuas bieg na 800 m 2
1931 Anna Breuer skok w dal 3
1931 Elżbieta Bytomska skok wzwyż 3
1932 Jan Hilmann dziesięciobój 2
1932 Białas Elżbieta, Anna Breuer, Elżbieta Bytomska, Elżbieta Preiss sztafeta 4 x 100 m 1
1932 Anna Breuer bieg na 60 m 1
1932 Anna Breuer bieg na 60 m (hala) 1
1932 Erna Lebek bieg na 800 m 2
1932 Jan Hilmann dziesięciobój 2
1932 Elżbieta Bytomska skok wzwyż 3
1933 Elżbieta Białas bieg na 100 m 2
1933 Elżbieta Białas bieg na 100 m 2
1933 Elżbieta Białas bieg na 200 m 3
1933 mężczyźni (brak składu) sztafeta 4 x100 m 3
1933 Elżbieta Białas, Anna Breuer, Elżbieta Preiss, Maria Szuas sztafeta 4 x 200 m 3
1933 Elżbieta Bytomska bieg na 50 m (hala) 3
1933 Elżbieta Białas bieg na 50 m przez płotki (hala) 1
1933 Maria Szuas bieg na 500 m (hala) 3
1933 Elżbieta Białas bieg na 80 m przez płotki 3
1933 Maria Szuas bieg na przełaj 0,8 km 3
1933 Elżbieta Białas skok w dal z miejsca (hala) 3
1933 Maria Lubkowicz pchniecie kulą (hala) 3
1933 Janina Wasilewska skok w dal z miejsca (hala) 2
1933 Elżbieta Bytomska skok w dal z miejsca (hala) 3
1933 Wilhelm Schneider skok o tyczce 2
1934 Stefan Nowosielski bieg na 110 m przez płotki 1
1934 Elżbieta Białas, Elżbieta Bytomska, Elfryda Preiss, Helena Rakoczy sztafeta 4 x 100 m 3
1934 Paweł Orłowski bieg na 3 km (hala) 1
1934 Jan Brehmer, Edward Danielak, Jan Rakoczy sztafeta 3 x 800 m (hala) 3
1934 Elżbieta Białas, Hildegarda Kieronim, Helena Rakoczy, Maria Szuas sztafeta 4 x 200 m 3
1934 Maria Szuas bieg na 800 m 3
1934 Wilhelm Chmiel skok wzwyż (hala) 2
1934 Wilhelm Schneider skok o tyczce 1
1935 Helena Gediga bieg na przełaj 2
1935 Wilhelm Schneider skok o tyczce 2
1936 Wilhelm Schneider skok o tyczce 1
1937 Hubert Skolik bieg na 1500 m 3
1937 Wilhelm Schneider skok o tyczce 1
1938 Kazimierz Drozdowski bieg na 400 m 2
1938 Roman Kaszta bieg na 400 m przez płotki 3
1938 Kazimierz Drozdowski bieg na 800 m (hala) 3
1938 Aleksy Bankowiak skok o tyczce (hala) 3
1938 Wilhelm Schneider skok o tyczce 1
1939 Edward Danielak, Kazimierz Drozdowski, Roman Kaszta, Jan Rakoczy sztafeta 4 x400 m 3
1939 Edward Danielak bieg na 400 m 3
1939 Roman Kaszta bieg na 400 m przez płotki 2
1939 Wilhelm Schneider skok o tyczce 1
1945 Irena Serafin bieg na 100 m 3
1945 Edward Danielak bieg na 400 m 3
1945 Irena Serafin bieg na 60 m 2
1946 Kazimierz Drozdowski bieg na 400 m 3
1946 Franciszek Deja rzut młotem 3
1947 Irena Hajducka, Małgorzata Paździor, Magdalena Piwowar, Sonia Wieczorek sztafeta 4 x100 m 2
1947 Irena Hajducka trójbój 2
1947 Irena Hajducka bieg na 100 m 2
1947 Irena Hajducka, Małgorzata Paździor, Magdalena Piwowar, Sonia Wieczorek, sztafeta 4 x100 m 2
1947 kobiety (brak składu) sztafeta 4 x200 m 2
1947 Irena Hajducka bieg na 60 m 2
1947 Irena Hajducka bieg na 60 m (hala) 1
1948 Irena Hajducka, Małgorzata Paździor, Magdalena Piwowar, Sonia Wieczorek sztafeta 4 x 100 m 1
1948 Irena Hajducka bieg na 100 m 2
1948 Irena Hajducka, Małgorzata Paździor, Magdalena Piwowar, Sonia Wieczorek sztafeta 4 x 100 m 1
1948 Irena Hajducka, Michalina Piwowarówna,Sonia Wieczorek, Małgorzata Paździor, sztafeta 4 x 200 m 1
1948 Irena Hajducka bieg na 60 m 1
1948 Magdalena Bregulanka pchniecie kulą 2
1949 Magdalena Bregulanka pięciobój 1
1949 Michalina Piwowarówna pięciobój 3
1949 Magdalena Bregulanka pchniecie kulą (hala) 1
1949 Magdalena Bregulanka pchniecie kulą 1
1949 Bogumiła Herdówna skok wzwyż (hala) 2

H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1922–2011: konkurencje kobiece. Bydgoszcz 2011; H. Kurzyński, S. Pietkiewicz, M. Rynkowski: Od Adamczaka do Zasłony. Leksykon lekkoatletów polskich okresu międzywojennego: mężczyźni. Warszawa 2004.

MP w piłce ręcznej

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1930 (brak danych) 11 2
1934 Eugeniusz Baron I, Herbert Baron II, Wilhelm Grolik, Jan Kaczmarz, Kluk, Franciszek Klukowski, Hubert Kosma, Eryk Kurek, Zygfryd Piechula, Karol Szulik 11 1
1935 Eugeniusz Baron I, Herbert Baron II, Wilhelm Grolik, Jan Kaczmarz, Franciszek Klik, Franciszek Klukowski, Hubert Kosma, Eryk Kurek, Zygfryd Piechula, Karol Szulik 11 1
1937 Dyrna, Jan Kaczmarz, Kazek, Franciszek Klukowski, Eryk Kurek, Witlold Piechula I, Zygfryd Piechula II, Stokłosa, Karol Szulik, Zgrzebniok 11 3
1939 Baron, Dyrna, Kazek, Franciszek Klukowski, Antoni Palica, Witold Piechula I, Zygfryd Piechula II, Pukocz, Rudolf Ziaja 11 3

„Polska Zachodnia” 1937, nr 267 (287); „Przegląd Sportowy” 1939, nr 59.

MP w piłce wodnej

RokImię, nazwiskoMiejsce
1948 Bochenek, Oskar Hallor, Kałuża, Kulawik, Jan Nogaj, Jerzy Procel, Adam Szczepański, Szyndzielorz, Wąs 3

 

MP w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1936 Helmut Barysz 1500 m styl dowolny 3
1936 Helmut Barysz 400 m styl dowolny 3
1946 Karol Ramola 100 m styl dowolny 1
1946 Karol Ramola 1500 m styl dowolny 1
1946 Karol Ramola 200 m styl dowolny 1
1946 Karol Ramola 400 mstyl dowolny 1
1946 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m styl zmienny 2
1946 mężczyźni (brak danych) 4 x 100 m styl dowolny 2
1947 Franciszek Szołtysek 100 m styl klasyczny 1
1947 Z Jan Nogaj, Franciszek Szołtysek, Jan Wąs 3 x 100 m styl zmienny 1
1947 Z Maria Madej 400 m styl dowolny 1
1947 Z Maria Madej 300 m styl zmienny 1
1947 Z Maria Madej 100 m styl dowolny 1
1947 Z Kokotówna 100 m styl grzbietowy 1
1947 Z Jan Wąs, 100 m styl grzbietowy 1
1947 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m styl zmienny 2
1947 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m styl zmienny 2
1947 Z W. Niedziela 300 m styl zmienny 2
1947 Z kobiety (brak danych) 4 x 100 m styl dowolny 2
1947 Z Jan Nogaj 100 m styl dowolny 2
1947 Z Franciszek Szołtysek 200 m styl klasyczny 2
1947 Z mężczyźni (brak danych) 4 x 200 m styl dowolny 2
1947 Jan Wąs, 100 m styl grzbietowy 3
1947 Z Kałuża 400 m styl dowolny 3
1947 Z Kiecka 200 m styl klasyczny 3
1947 Z Kałuża 200 m styl dowolny 3
1948 Franciszek Szołtysek 100 m styl klasyczny 1
1948 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m styl zmienny 1
1948 Z Franciszek Szołtysek 100 m styl klasyczny 1
1948 Z kobiety (brak danych) 4 x 100 m styl dowolny 2
1948 Jan Wąs, 100 m styl grzbietowy 3
1948 Jerzy Procel 100 m styl dowolny 3
1948 Z Neblikówna 100 m styl grzbietowy 3
1948 Z Zygmunt Szczok 100 m styl klasyczny 3
1949 Franciszek Szołtysek 200 m styl klasyczny 1
1949 Z Franciszek Szołtysek 100 m styl motylkowy 1
1949 Z Jerzy Procel 100 m styl dowolny 1
1949 Franciszek Szołtysek 100 m styl motylkowy 2
1949 Procel Jerzy 50 m z granatem 2
1949 Z Jan Wąs, 100 m styl grzbietowy 2
1949 Z Franciszek Szołtysek 200 m styl klasyczny 3
1949 Z Szafrankówna 100 m styl grzbietowy 3

Legenda: (z) – zawody zimowe.
A.W. Parczewski: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.

MP w skokach do wody

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1946 Karol Skorupka wieża 1

„Sport” 1946, nr 48.

MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1946 Anna Skupień-Włodarczyk floret 1
1946 Teodor Zaczyk szabla 1
1946 Irena Nawrocka, Anna Skupień-Włodarczyk, Elżbieta Strzępka, Helena Żyłka-Richard floret kobiet drużynowo 1
1946 Jan Nawrocki floret 2
1946 Irena Nawrocka floret 2
1946 Jerzy Wójcik szabla 2
1946 Teodor Zaczyk szpada 2
1946 Jan Nawrocki szpada 3
1947 Jan Nawrocki szpada 1
1947 Antoni Sobik szabla 1
1947 Hałupka Augustyn, Antoni Sobik, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk szabla mężczyzn drużynowo 1
1947 Antoni Sobik floret 2
1947 Teodor Zaczyk szabla 2
1947 Anna Skupień-Włodarczyk floret 2
1947 Genowefa Ozimina, Anna Skupień-Włodarczyk, Elżbieta Strzępka, Helena Żyłka-Richard floret kobiet drużynowo 2
1947 Antoni Sobik floret 3
1948 Augustyn Hałupka, Rajmund Karwicki, Jan Nawrocki, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk szabla mężczyzn drużynowo 1
1948 Antoni Sobik szabla 2
1948 Augustyn Hałupka, Jan Nawrocki, Antoni Sobik, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk szpada mężczyzn drużynowo 2
1948 Jan Nawrocki szpada 3
1949 Augustyn Hałupka, Jan Nawrocki, Antoni Sobik, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk szabla mężczyzn drużynowo 1
1949 Herta Liszkowska-Stanoszek, Irena Nawrocka, Anna Skupień -Włodarczyk, Elżbieta, Strzępka, Helena Żyłka-Richard floret kobiet drużynowo 1
1949 Herta Liszkowska-Stanoszek floret 1
1949 Antoni Sobik floret 1
1949 Antoni Sobik Szabla 1
1949 Antoni Sobik szpada 3
1949 Anna Skupień-Włodarczyk floret 3

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

MP w tenisie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1945 Krystyna Rudowska singel 3
1946 Leon Kończak singel 3
1946 Leon Kończak, Irmina Popławska mikst 3
1946 Leon Kończak, Walenty Bratek debel 3
1946 Walenty Bratek, Leon Kończak debel 3
1947 Leon Kończak, Walenty Bratek debel 3
1947 Roman Niestrój, Jan Chytrowski debel 3
1947 Walenty Bratek, Leon Kończak debel 3
1947 Jan Chytrowski, Roman Niestrój debel 3
1948 Jadwiga Jędrzejowska singel 1
1948 Leon Kończak singel 2
1948 Walenty Bratek, Irmina Popławska mikst 2
1948 Jan Chytrowski, Walenty Bratek debel 3
1948 Walenty Bratek, Jan Chytrowski debel 3

A. Kosecki, A. Królak, K. Tarasiewicz: Tenis w Polsce w latach 1921–1971. Warszawa 1971; Czterdzieści lat Polskiego Związku Tenisowego. Warszawa 1960; „Sport” 1946, nr 63; „Sport i Wczasy” 1948, nr 39.

POLICYJNY KLUB SPORTOWY KATOWICE, PKS, jedna z 9 (PKS „Mewa” Roździeń, PKS „Mars” Lipiny, PKS „Pod Odrą” Łagiewniki, PKS „Opole” Królewska Huta, PKS „Głogów” Wielkie Hajduki, PKS Lubliniec, PKS „Opole” Bielsko, Policyjny Klub Szachowy Katowice) jednosekcyjnych organizacji sportowych zał. 1924–1925 rozkazem Głównego Komendanta Policji Województwa Śląskiego, scalonych w 1926 w ramach procesów centralizacyjnych (struktura wielosekcyjna), od 1928 po włączeniu PKS w Rybniku, Cieszynie i Świętochłowicach o zasięgu wojewódzkim (2000 członków); zlikwidowany w 1939, reaktywowany w 1990, rozwiązany w II poł. l. 90. XX w. Należał do najsilniejszych PKS w II RP. Prowadził sekcje: bokserską (1928–1939), ciężkiej atletyki (1927–1935), hokeja na lodzie (1931–1934), jeździectwa (1937–1939), kolarstwa (1931–1939), lekkoatletyczną (1927–1934, 1938–1939), narciarską (1927–1939), piłki nożnej (1924–1939), pływacką (1928–1939), strzelecką (1928–1939), szachową (1928–1934), szermierczą (1930–1939), tenisową (1927–1939) oraz ogólnorozwojowy oddział dziecięco-młodzieżowy. W 1928 był organizatorem IV Ogólnopolskich Igrzysk Policyjnych. Działacze: Jan Antoszewski, Jan Dublaszewski, Jakub Hostyński, Leon Koza-Kozarski, Józef Jeziorski, Augustyn Musioł, Piotr Urbańczyk, Józef Żółtaszek. Zawodnicy występujący w reprezentacji Polski: Jan Górny, Rajmund Karwicki, Stefan Kisieliński, Stanisław Piłat, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk. Osiągnięcia: 31 (13–10–8) medali MP, w tym 11 (8–2–1) w boksie, 1 (1–0–0) w strzelectwie, 21 (6–8–7) w szermierce.
A. Steuer: Koncepcje organizacyjne w sporcie katowickim na przykładzie dziejów Policyjnego Klubu Sportowego w Katowicach w latach 1924–1939. W: „Kronika Katowic”. T. 6. Katowice 1996.

Osiągnięcia Policyjnego Klubu Sportowego na MP

MP w boksie

RokImię, nazwiskoKategoria wagowamiejsce
1927 Alfred Kupka półciężka 3
1929 Jan Górny piórkowa 1
1929 Alfred Kupka ciężka 1
1930 Jan Górny piórkowa 1
1932 Teodor Wystrach półciężka 1
1933 Teodor Wystrach półciężka  2
1934 Tadeusz Matuszczyk musza 3
1936 Stanisław Piłat ciężka 1
1937 Stanisław Piłat ciężka 1
1937 Leon Pawlica Musza 2
1938 Stanisław Piłat ciężka 1
1939 Stanisław Piłat ciężka 1

P. Osmólski: Leksykon boksu. Warszawa 1989.

MP w strzelectwie

RokImię, nazwiskoKategoriaMiejsce
1927 Szymon Rudowski pistolet sportowy 1
1927 Szymon Rudowski pistolet dowolny 1

 

MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKategoriaMiejsce
1933 Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk szabla 2
1934 Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk szabla 2
1934 Teodor Zaczyk szpada 2
1934 Karol Paszek floret 3
1935 Edward Kamala, Rajmund Karwicki, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk szpada 1
1935 Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk szabla 2
1936 Antoni Sobik szabla 1
1936 Antoni Sobik szpada 1
1936 Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk szabla 2
1936 Karol Paszek floret 3
1937 Antoni Sobik floret 1
1937 Teodor Zaczyk szabla 2
1937 Edward Kamala szpada 2
1937 Antoni Kaczmarczyk szabla 3
1937 Antoni Sobik szpada 3
1938 Teodor Zaczyk szpada 1
1938 Edward Kamala,  Jan Kandzia, Rajmund Karwicki, Teodor Zaczyk szpada 3
1939 Antoni Sobik floret 1
1939 Edward Koerner, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk szabla 2
1939 Antoni Sobik szabla 3
1939 Karol Paszek szabla 3

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

POLONIA GISZOWIEC, KS, zał. 1920, pierwsza polska organizacja sportowa w Giszowcu. Prowadziła sekcje: lekkoatletyczną, palantową, piąstkówki, piłki nożnej, piłki uszatej, tamburyna. Był członkiem Obwodu Mysłowickiego ►Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Zakończył działalność w 1921 lub 1922. Działacz: Wilhelm Pyrlik.
E. Długajczyk: Geneza i rozwój polskiego ruchu sportowego na Górnym Śląsku w latach powstań i plebiscytu. W: „Szkice Archiwalno-Historyczne”. Nr 2. Katowice 2000; B. Cimała, A. Steuer: Ruch sportowy na Górnym Śląsku w okresie powstań śląskich (1918–1922). „Studia Śląskie” 1982, T. 40, s.321; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2009.

POLONIA JANÓW, KS, zał. 1923, prowadził sekcje: hokeja na lodzie, kolarską z drużyną piłki rowerowej, lekkoatletyczną, gier ruchowych i sportowych (z drużynami: koszykówki, palanta i tamburyno). Był członkiem: ►Górnośląskiego Związku Palanta i Gier Ruchowych, ►Związku Cyklistów i Motocyklistów Województwa Śląskiego, ►Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie; organizator pierwszego w dziejach polskiego kolarstwa (1932) zwycięskiego (w stosunku 6–5) meczu piłki rowerowej z Niemcami. Uczestnik rozgrywek o mistrzostwo okręgu śląskiego w hokeju na lodzie w kl. A. Działacze: Alfred Psujka, Maksymilian Jesz, Wiktor Knapek, Karol Baldi.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim w latach 1922–1939. Opole 2008; „Polska Zachodnia” 1933, nr 20.

POLSKI ZWIĄZEK ATLETYCZNY, pierwsza pod względem prawnym (ale nie faktycznym) ogólnopolska centrala terenowych związków atletycznych w Polsce; w l. 1925–1939 z siedzibą w Katowicach (m.in. na ul. Pocztowej 2), w l. 1945–1950 w Warszawie. Założona z inicjatywy ►Polskiego Związku Ciężkiej Atletyki w Katowicach i Związku Polskich Związków Sportowych w Warszawie; działalność opierała na statutach z 1925 i 1931. Skupiała 9 okręgów, w tym ►Śląski Okręgowy Związek Atletyczny, 63 kluby, 1613 sportowców (1939). Należał do Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów i Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej, co umożliwiło zrzeszonym w niej sportowcom udział: w IO (1928, 1936), ME w zapasach w stylu klasycznym (1927, 1929, 1931, 1934, 1935, 1937), w podnoszeniu ciężarów (1930). Utrzymywał stosunki bilateralne z 7 państwami. Był organizatorem: MP w zapasach w stylu klasycznym, podnoszeniu ciężarów i 2 razy w zapasach w stylu wolnym. W 1951 przekształcił się w Sekcję Atletyki Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. Na 10-lecie związku przygotował wydawnictwo jubileuszowe oraz Odznakę PZA. Organ prasowy: „Wiadomości Polskiego Związku Atletycznego”. Funkcję prezesa pełnili: Mieczysław Orłowicz, Adam Kocur, Eugeniusz Chotomski.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1945. Katowice 1986.

POWSTANIEC ZAWODZIE, także Koło Sportowe ZPŚL nr 3 Towarzystwo Ciężkoatletyczne, zał. 1926. Wyodrębnił się z Towarzystwa Ciężkoatletycznego ►„Promień” w Bogucicach. Prowadził sekcje: bokserską, podnoszenia ciężarów, zapaśniczą, W 1929 członkowie przeszli do ►TG „Sokół” II Katowice. Osiągnięcia: 3 (2–1–0) medale MP w podnoszeniu ciężarów (1926–1928). Czołowi sportowcy: Karol Rychlik, J. Szwarc.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1876–1945. Katowice 1986.

Osiągnięcia sportowców KS Powstaniec Zawodzie w podnoszeniu ciężarów na MP

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1926 Karol Rychlik ciężka 1
1927 Cichoń musza 1
1928 Cichoń musza 1

 

PRYWATNY KLUB SPORTOWY KATOWICE (Privat Sport Club), jeden z pierwszych na Górnym Śląsku klubów bokserskich, zorganizowany ok. 1921. Był własnością Jerzego (Georga) Rieschke, Floriana Malinowskiego i Pratscha. Skupiał pionierów pięściarstwa śląskiego. W jego barwach występował angielski mjr Fred Hanff, osławiony mistrz różnych terytoriów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. W l. 1923–1925 tworzył trójporozumienie z „Boxing Club” Królewska Huta i „Pentsching Club” Nowy Bytom. W 1923 i 1924 organizował w Katowicach mistrzostwa Śląska w boksie. W 1924 był jednym z założycieli Związku Pięściarzy Województwa Śląskiego. Przed secesją w 1925 największa w województwie śląskim struktura sportu pięściarskiego, skupiająca 52 członków. Po wyodrębnieniu ►Bokserskiego Klubu Sportowego Katowice, pozostali członkowie PKS stworzyli zawodowy klub bokserski ►„Pięść” Katowice. Zasługą klubu było ustawienie pierwszego ringu bokserskiego w jednej z pustych hal cegielni w Karbowej (dzielnica Katowic).
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

PUŁASKI JANÓW, KS, jeden z kilku przy koncernie „Giesche”, zał. 1937 przy szybie „Pułaski”, na bazie KS ►Nikisz 20. Prowadził sekcję piłki nożnej. Ww 1945 z inicjatywy jego działaczy powstał RKS ►„Naprzód ” Janów.
J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec: miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł