L

 

LASEK WEŁNOWIECKI zob. ►Alfred

LEGION KATOWICE – AZS L.K. Lacrosse Team, zał. 2010, pierwszy w województwie śląskim, piąty w Polsce klub Lacrosse. Od początku współpracuje z klubem ►„Kolejarz” Katowice (drużyna korzysta ze stadionu klubu do prowadzenia treningów i rozgrywania sparingów); od 17 IX 2010 z Akademickim Związkiem Sportowym, stanowiąc jedną z sekcji ►AZS Uniwersytet Śląski.

LIGA LOTNICZA (LL), ogólnopolska organizacja społeczno-polityczna, zał. w Warszawie (1946); przejęła prerogatywy ►Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Okręg Śląsko-Dąbrowski Ligi Lotniczej ukonstytuował się 19 V 1947 w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach; pierwszy zarząd tworzyli m.in.: Włodzimierz Stahl (prezes), Jerzy Berek, Teodor Soból. W 1947 do największych należały koła: w Szopienicach (skupiające 2,5 tys. członków) i przy Zarządzie Miejskim w Katowicach (2 tys. członków). Podlegał jej ►Aeroklub Śląski; przyczyniła się m.in. do powstania lotnictwa sanitarnego (1949), odbudowy ►Wieży Spadochronowej w ►Parku im. T. Kościuszki w Katowicach, opiekowała się modelarstwem lotniczym. W 1953 została wchłonięta przez ►Lige Przyjaciół Żołnierza.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 781 I; Mała encyklopedia sportu. T. 2: L–Ż. Warszawa 1987; Polskie lotnictwo sportowe. Kraków 1986.

LIGOCIANKA LIGOTA (koła sportowe „Górnik” Katowice-Ligota, „Unia” Ligota, „Elektrobudowa”, od 1957 ►Budowlani), zał. 1924, reaktywowana w 1945. Działacze: Jan Podleśny, Paweł Biegański, Bonifacy Grządziel, Józef Iwanicki. Prowadziła sekcje: piłki nożnej (od 1924, w 1931 mistrzostwo ligi i awans do grupy „A”, w 1938 mistrzostwo klasy „A” i awans do Ligi Śląskiej), hokeja na lodzie (1934–1939) i teatralną (1924); dysponowała boiskiem o pow. 11 140 m2 przy ul. Książęcej (1931).
AUM, zesp. 1/1044; A. Zembok: Sport. W: Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do czasów współczesnych. Red. G. Płonka. Katowice 2010.

LOTNICZA KADRA KOLEJOWA (potocznie Kolejowy Klub Lotniczy), struktura utworzona IV 1929 w Katowicach przy Dyrekcji Okręgowej Śląskich Kolei Państwowych w ramach ►Kolejowego Przysposobienia Lotniczego. Typowała kandydatów do szkolenia w zakresie pilotażu samolotów. Weszła w skład ►Aeroklubu Śląskiego.
T. Malinowski: Aeroklub śląski (1927–1987). [Katowice] 1987.

LUBOWNICY SZACHU W ZAŁĘŻU, jednosekcyjny klub szachowy; współzał. ►Polskiego Związku Szachistów Województwa Śląskiego (1925); od 1926 brak informacji o jego działalności.
A. Steuer: Ruch sportowy w Załężu (1895–1995). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.

LZS PANEWNIK zob. ►Pierwsze Towarzystwo Sportowe Panewniki

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł