A

 

ALFRED (Lasek Wełnowiecki), park historyczny (założony w poł. XIX w. jako zakładowy) w dzielnicy Wełnowiec (przy ul. I. Daszyńskiego) o pow. 4,3 ha. Przebiega tędy ►Szlak Turystyczny Historii Górnictwa Górnośląskiego; w pobliżu powstaje osiedle Zielony Zakątek.
B. Tokarska-Guzik i in.: Przyroda Katowic. Katowice 2005.

ALMATUR, Biuro Wczasów Podróży i Turystyki Zrzeszenia Studentów Polskich (wcześniej Biuro Podróży i Turystyki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, spółka z o.o., zał. 1956, z inicjatywy Komitetu ds. Turystyki Ogólnopolskiego Komitetu Współpracy Organizacji Młodzieży z siedzibą w Katowicach przy ul. 3 Maja 7. Struktura Almaturu w l. 80. XX w. obejmowała: agencje w Gliwicach i Katowicach (Uniwersytet Śląski), Zakład Treningowy Koni Akademickich Klubów Jeździeckich w Zbrosławicach, Ośrodek Jeździecki Akademickich Klubów Jeździeckich w Trachach, Akademicki Klub Żeglarski ►Armada Katowice, hotel na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach. Świadczy usługi turystyczne dla środowiska akademickiego (turystyka krajowa i zagraniczna), prowadzi międzynarodowe obozy studenckie, utrzymuje kontakty z akademickimi biurami w Europie. Aktualnie jest organizatorem turystyki studentów i dzieci.
J. Gaj: Dzieje turystyki w Polsce. Warszawa 2008.

ALPINO KATOWICE, szkolny klub narciarski, zał. 2005 w Kostuchnie, z siedzibą przy ul. Baranowicza. Działa też oddział w Pawłowicach Śląskich. Prowadzi sekcje: narciarską, nart wodnych, pływacką, skatingu, łyżworolek, snowboardu, tenisa ziemnego, żeglarską. Funkcję prezesa pełni Tymoteusz Marcin Błaszczyk.

ALTER TURNVEREIN KATTOWITZ (także: Männer Turnverein Deutsche Forposten, Männer Turnverein, 1871–1918), niemiecka organizacja kultury fizycznej, pierwsza w Katowicach, zał. 12 V 1860, zapoczątkowała odrodzenie niemieckiego ruchu turnerskiego na Górnym Śląsku (wokół niej powstawały organizacje gimnastyczne w całej rejencji opolskiej). Jej powstaniu przyświecała misja cywilizacyjna, jaką ludność napływowa zamierzała zrealizować (z pobudek zdrowotnych, pedagogicznych i nacjonalistycznych) w okresie poprzedzającym powstanie miasta Katowice. W pierwszym okresie skupiała przedstawicieli przyszłych elit miejskich, w tym „ojców miasta”: dr. Richarda Holtzego, Friedrich Wilhelm Grundmanna, pastora Oskara Clausnitzera. Głównym determinantem jej powstania na obszarze wiejskim były względy taktyczne (ośrodki miejskie na Górnym Śląsku były opanowane przez ►Gildie Strzeleckie, z którymi turnerzy nie zamierzali rywalizować o wpływy). W 1861 odegrała istotną rolę w powstaniu w Gliwicach okręgu gimnastycznego (►I Turngau); do 1870/1871 stabilna organizacyjnie, w strukturze uwzględniała wyłącznie podział na płeć i wiek (oddziały: młodych dziewcząt, kobiet, chłopców, mężczyzn i oldboyów). Wskutek kryzysu kadrowego (spadek liczebności członków ze 134 w 1862 do 16 w 1876) stanęła przed dylematem wyboru dalszego kierunku działań ideowych. Opanowana przez filantropów w 1875 dała początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach. Od 1884 dysponowała halą gimnastyczną na zapleczu szkoły świeckiej przy ul. Friedrichstraβe (ob. ul. Warszawska). Organizowała (1874, 1897, 1907) święta gimnastyczne (Turnfest); w 1901 zainicjowała budowę Wieży Bismarcka w Parku Południowym; uczestniczyła w akcji ►Volks- und Jugendspiele. do 1905 w jej strukturach (Jugendabteilung) działała sekcja piłki nożnej. W okresie powstań śląskich współpracowała z Grenzschutzem, zwalczała polski ruch narodowo-niepodległościowy. Straty osobowe związane z I wojną światową zostały zrekompensowane po decyzji ►Deutscher Turnerschaft in Polnisch Schlesien z 1921 o komasacji małych organizacji turnerskich w miejscowościach o przewadze ludności polskiej; jedna z 3 niemieckich organizacji gimnastycznych na terenie Katowic w 1926 skupiała 455 członków, wspierana ze środków finansowych Volksbundu. W 1923 odegrała pionierską rolę w rozwoju piłki ręcznej 11-osobowej w województwie śląskim; w 2 poł. l. 30. XX w. należała do Polskiego Związku Piłki Ręcznej, ►Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej; do III 1939 bez większych sukcesów brała udział w rozgrywkach mistrzowskich tych central; od 1926 w ►Deutsche Turnerschaft in Polen; wiosną 1939 zerwała kontakty z organizacjami polskimi. W 1935 wydała jubileuszową jednodniówkę na 75-lecie istnienia. Po 1939 jedna z niewielu organizacji kultury fizycznej, która za zasługi zachowała swoją nazwę; zlikwidowana w 1945. Działacze: Thomas Ronge, Georg Vogt, Karl Dulawski.
T. Jurek: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Gorzów Wlkp. 1998.

ALTUS, Śląski Klub Paralotniowy, zał. 1994, z siedzibą przy ul. Osikowej 48 w Wełnowcu. Prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową – szkoła pilotażu paralotni z certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W l. 1994–2008 wyszkolono 400 pilotów.
http://paralotnie.katowice.pl

ARMADA, Akademicki Klub Żeglarski Armada, największy żeglarski klub akademicki w Polsce, z siedzibą przy ul. Krzywej 4 w Katowicach. Działał jako Yacht Club Związku Studentów Polskich Katowice (26 IV 1967–1969), Katowicki Yacht Club ZSP (1969–1977), Katowicki Yacht Club ZSP Armada (1978–1989), Akademicki Klub (1990 – nadal). W 1969 skupiał 98, a w 1975 – 200 członków. Dysponuje własnymi jachtami: „Karolinka”, „Dar Śląska”, „Carbonia” oraz bazą sprzętowa na Mazurach. Uczestniczył w Wielkich Regatach Columbus 92 (śladami Krzysztofa Kolumba). Osiągnięcia: 1 m. DMP Yacht Clubów ZSP (1969).
http://klubarmada.republika.pl.

ATOM KATOWICE II (Zawodzie), KS przy Fabryce Chemicznej „Giesche”, zał. 30 IX 1946, jednosekcyjny klub piłkarski. Działacze: Józef Frey, Wiktor Horboła, Józef Kędzior, Wiktor Piechota. Boisko dzierżawione od KS Ferrum (zob. ►Słowian Katowice). Po fuzji w VIII 1948 z RKS ►Naprzód Szopienice działał pod nazwą KS ►Atom-Naprzód Szopienice.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej Katowice, sygn. 43; Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

ATOM-NAPRZÓD SZOPIENICE, powstał w 1948 w wyniku scalenia KS: Atom przy Fabryce Chemicznej Montokwas w Katowicach-Zawodziu i ►Naprzód przy Zakładach Budowlanych w Szopienicach (1948); prowadził sekcję piłki nożnej. Zob. też ►Hetman 22 Dąbrówka Mała.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej Katowice, sygn. 43; Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.
tlok-atom-naprzod

Odcisk tłoka pieczętnego ZKS Atom Naprzód Szopienice, 1949 r.

AUTOBUSY, najstarsze aktualnie istniejące regulaminowe ognisko ►Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach, zał. 1959 przy Zajezdni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Zawodziu (ob. siedziba przy ul. Mickiewicza w Katowicach); uznawane za najbardziej aktywne spośród ognisk zakładowych w Katowicach. Prowadzi sekcje: piłki nożnej, lekkoatletyki, tenisa stołowego, kolarską. Jest organizatorem Miejskich Turniejów Piłki Nożnej Old Boy’s „Liga dla młodych duchem”.
http://www.tkkf.bnx.pl/viewpage.php?page_id=20; http://www.tkkf.bnx.pl/viewpage.php?page_id=3.

AVE, pierwsze na Śląsku biuro turystyczne (zał. 15 VIII 1991) specjalizujące się w pielgrzymkach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Gawronów 20. Rozpoczęło swoją działalność, służąc organizacją pielgrzymek do miejsc świętych i najpiękniejszych sanktuariów świata szlakami: apostołów i świętych (m.in. św. Piotra i Pawła – Turcja, Grecja, Malta, Włochy, św. Bartłomieja – wyspy Eolskie, św. Andrzeja – Grecja, Włochy, św. Jakuba – Hiszpania), biblijnymi (Izrael, Palestyna, Jordania, Egipt, Syria, Liban), sanktuariów Maryjnych (Gwadelupa), sacrum chrześcijaństwa (wyspy Morza Śródziemnego, kraje bałtyckie, skandynawskie, prawosławne) i wieloma innymi. Biuro organizowało wiele wyjazdów na ważne dla chrześcijanin wydarzenia (m.in. kanonizacje w Rzymie, beatyfikacje, światowe spotkania młodzieży, światowe spotkania w Taize, pogrzeb papieża Jana Pawła II i z okazji rocznicy jego śmierci). Pielgrzymi podróżowali z AVE m.in. do Ameryki (USA, Kanada, Meksyk, Gwatemala, Honduras, Brazylia, Peru, Boliwia, Wenezuela, Argentyna), Azji (Japonia, Chiny, Filipiny), Afryki (Egipt, Tunezja, Maroko i Etiopia) oraz krajów europejskich.. Od 1998 roku zajmuje się również organizacją pielgrzymek dla obcokrajowców po Polsce. Z tej oferty skorzystali już pielgrzymi m.in. z Francji, Niemiec, Irlandii, Singapuru.
http://www.ave.turystyka.pl/page_historia_biura.html.

AZS AKADEMII MUZYCZNEJ I AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH, powstał w l. 50. XX w. ze scalenia Międzyuczelnianego Klubu AZS Akademii Muzycznej w Katowicach (1948) i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (1950), z siedzibą w Akademii Muzycznej; wszedł w skład ►AZS Środowisko (1970–1974). Odrodzony w poprzedniej formie w 1985 liczył 65 członków; w 1989  zakończył działalność. Prowadził sekcje: koszykówki, lekkoatletyki, narciarstwa alpejskiego, piłki nożnej, siatkówki, żeglarską. Był organizatorem akademickich mistrzostw Polski szkół artystycznych w narciarstwie alpejskim i siatkówce. Osiągnięcia: medale na Akademickich Mistrzostwach Wyższych Szkół Artystycznych w siatkówce, narciarstwie alpejskim, piłce nożnej. Działacz: Lucjan Walichnowski.
60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia. Red. A. Miszta. Katowice 2006.

AZS AWF KATOWICE, wielosekcyjny Akademicki Klub Sportowy przy ►Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Powstał 8 III 1971 jako środowiskowo-międzyuczelniany KS AZS przy Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego; jego struktury tworzyło 6 klubów akademickich województwa katowickiego; 18 XII 1974 nastąpiła fuzja z SKS ►„Ekonomik” i MKS ►KATOWICE. Działające sekcje: akrobatyka sportowa (1976–2012), biathlon (1999 – nadal), bobsleje (2010 – nadal), dżudo (2005 – nadal), karate (1983-2000), koszykówka mężczyzn (1974–1977, 2005 – nadal), koszykówka kobiet (1974–2010), lekkoatletyka (1970–1973, sekcja wchodziła do struktur ►AZS ŚLĄSK Katowice, istnieje nadal), łyżwiarstwo figurowe (2010), narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie (1989 – nadal), skoki, kombinacja norweska, alpejskie (2005 – nadal), piłka nożna kobiet (2010 – nadal), piłka ręczna kobiet (1974–2005), piłka ręczna mężczyzn (1974–1984), pływanie (2000 – nadal), saneczkarstwo lodowe (2011 – nadal), siatkówka kobiet (1974–1984), siatkówka mężczyzn (1974–1984, 1991 – nadal), snowboard, szermierka (1980 – nadal), triathlon (2007 – nadal), trójbój siłowy. W 1982 skupiał 451, a w 2010 – 353 członków.  Drużyny: hokeja na trawie, piłki ręcznej kobiet (1974), koszykówki kobiet (1979), lekkoatletyczna (1974–1976) brały udział w rozgrywkach I ligi, a drużyny piłki ręczna mężczyzn (1974) i siatkówka kobiet (1976) w rozgrywkach II ligi.
Osiągnięcia międzynarodowe: sportowcy AZS AWF na wysokiej rangi imprezach międzynarodowych zdobyli co najmniej 176 (44–61–71) medali: 61 (13–23–25) medali w akrobatyce sportowej, w tym 19 (1–6–12) medali MŚ i 42 (12–17–13) medale ME; 28 (6–10–12) medali w biathlonie, w tym: 4 (0–2–2) medale MŚ, 11 (2–3–6) medali w ME, 10 (2-4-4) medali U, 1 (0–1–0) medal MEJ i 2 (2–0–0) medale ŚIW; 1(0-0-1) medal w dżudo na ME; 28 (8–7–13) medali w lekkoatletyce, w tym 3 (0–2–1) medale MŚ, 7 (1–0–6) medali ME, 9 (5–1–3) medali U, 5 (1–3–1) medali IP, 2 (1–0–1) medale MME, 1 (0–0–1) medal MEJ, 1 (0–1–0) medal w światowej rewii sztafet; 29 (10–11–8) medali w narciarstwie, w tym: 5 (2–1–2) medali IO, 7 (1–2–4) medali MŚ, 17 (7–8–2) medali U; 9 (3–3–3)medali w pływaniu, w tym: 1 (0–1–0) medal MŚ, 4 (2–1–1) medale ME, 4 (1–1–2) medale MEJ; 5 (3–0–2) medali w snowboardzie, w tym: 1 (0–0–1) medal MŚ, 4 (3–0–1) medale U; 15 (1–7–7) medali w szermierce, w tym: 5 (0–2–3) medali MŚ, 7 (1–3–3) medali ME, 3 (0–2–1) medale U. Od 1970 do 31 XII 2018 zdobyli 1292 (440–416–436) medale MP, w tym 143 (53–50–40) medale w akrobatyce sportowej, 100 (38–32–30) medali w biathlonie, 15 (3–5–7) medali w dżudo, 8 (4–2–2) medali w kajakarstwie, 320 (107–101–112) medali w lekkoatletyce, 30 (10–8–12) medali w łyżwiarstwie szybkim, 228 (101–73–54) medali w narciarstwie klasycznym alpejskim i wolnym, 12 (2–4–6) medali w narciarstwie letnim, 185 (55–58–72) medali w pływaniu, 12 (2–7–3) medali w saneczkarstwie, 84 (26–30–28) medale w snowboardzie, 95 (29–38–28) medali w szermierce, 39 (10–8–21) medali w triathlonie.
M. Sraga: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w latach 1970–2005 i jej rola w kształceniu kadr kultury fizycznej. Katowice 2009.

Osiągnięcia międzynarodowe w akrobatyce sportowej

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1985 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce ME brązowy
1985 skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
1986 skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
1987 skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
1989 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1990 skoki na ścieżce drużynowo brązowy
1986 skoki na ścieżce drużynowo brązowy
1988 skoki na ścieżce brązowy
1987 Elżbieta Białek skoki na ścieżce drużynowo ME brązowy
1986 skoki na ścieżce drużynowo brązowy
2008 Adrian Bryłka skoki na ścieżce ME srebrny
1984 Alicja Hartel skoki na ścieżce – układ II brązowy
1992 Tomasz Kies skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo srebrny
1994 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo srebrny
1998 skoki – układ dynamiczny złoty
1998 skoki – wielobój brązowy
1991 skoki – układ II ME brązowy
1991 skoki ME brązowy
1993 skoki ME złoty
1993 skoki – wielobój ME brązowy
1991 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME złoty
1993 skoki na ścieżce ME złoty
1995 skoki na ścieżce ME srebrny
1990 Marcin Leszczaniecki skoki drużynowo brązowy
1992 skoki na ścieżce MS brązowy
1989 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1991 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1991 skoki na ścieżce akrobatycznej open ME srebrny
2006 Oskar Lipa skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
2008 skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
1983 Witold Majka skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1990 Andrzej Sokołowski dwójki mieszane – układ I brązowy
2004 Sebastian Sondel skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME brązowy
2006 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
2008 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
1992 Jerzy Trzaska skoki na ścieżce akrobatycznej srebrny
1993 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME złoty
1992 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II srebrny
1992 skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój brązowy
1992 skoki na ścieżce akrobatycznej – drużynowo srebrny
1992 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo – układ I srebrny
1989 skoki na ścieżce ME srebrny
1989 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1988 skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I ME srebrny
1988 skoki na ścieżce akrobatycznej układ II ME srebrny
1988 skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój ME brązowy
1987 skoki na ścieżce ME brązowy
1989 skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój ME srebrny
1991 skoki na ścieżce akrobatycznej ME złoty
1991 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1993 skoki na ścieżce dwubój ME brązowy
1993 skoki na ścieżce ME złoty
1995 skoki na ścieżce ME srebrny
1990 skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II ME brązowy
1991 skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I ME srebrny
1992 skoki na ścieżce – układ II ME srebrny
1992 skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
1993 skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
1996 skoki na ścieżce – układ I ME brązowy
1986 skoki na ścieżce – drużynowo brązowy
1988 skoki na ścieżce – drużynowo brązowy
1990 skoki drużynowo brązowy
2006 Jacek Wodyk skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
1976 Stanisław Wygas wielobój – układ I brązowy

E. Polak: Akrobatyka sportowa w Polsce, Rzeszów 2003; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w biathlonie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2010 Paulina Bobak sprint 7,5 km ŚIW złoto
2000 Magdalena Grzywa 7,5 km ME srebrny
2000 10 km ME złoty
2000 10 km ME brązowy
2005 7 km U złoty
2005 10 km U złoty
2007 15 km ME brązowy
2013 Monika Hojnisz bieg indywidualny ME brązowy
2013 sprint ME brązowy
2013 bieg pościgowy ME złoty
2013 bieg masowy brązowy
2013 sprint U srebrny
2013 bieg pościgowy U srebrny
2005 Weronika Nowakowska (Ziemniak) sztafeta MEJ srebrny
2009 bieg pościgowy U brązowy
2012 sprint ME brązowy
2013 bieg pościgowy U brązowy
2013 bieg indywidualny U srebrny
2013 bieg masowy U srebrny
2013 sprint U złoty
2013 bieg pościgowy U złoty
2015 sprint ME srebrny
2015 bieg pościgowy brązowy
2015 sprint srebrny
2013 Krystyna Pałka bieg pościgowy srebrny
2010 sprint 7,5 km ŚIW złoto
2017 pojedyncza sztafeta mieszana ME srebrny
2004 Michał Piecha 4 x 7,5 km ME brązowy

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w biathlonie letnim

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2010 Krystyna Pałka sztafeta mieszana złoty
2010 Krystyna Pałka bieg na dochodzenie srebrny
2010 Krystyna Pałka sprint złoty
2011 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na dochodzenie brązowy
2011 Krystyna Guzik bieg sprinterski srebrny
2014 Krystyna Guzik bieg sprinterski srebrny
2015 Monika Hojnisz bieg na dochodzenie srebrny
2015 Monika Hojnisz bieg sprinterski srebrny
2016 Monika Hojnisz sztafeta mieszana brązowy
2018 Monika Hojnisz bieg sprinterski srebrny
2018 Monika Hojnisz sztafeta mieszana brązowy

 

Osiągnięcia międzynarodowe w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1991 Barbara Grzywocz sztafeta 4 x 400 m U brązowy
1992 Waldemar Kikolski 800 m IPO złoty
1996 1500 m IPO srebrny
1996 3000 m IPO srebrny
1996 10000 m IPO srebrny
2000 maraton IPO brązowy
1991 Robert Korzeniowski chód na 20 km U złoty
1993 chód na 20 km U złoty
2001 Beniamin Kuciński chód na 20 km MEJ brązowy
2003 chód na 20 km MME złoty
1991 Sylwia Pachut sztafeta 4 x 400 m U brąz
1999 Zuzanna Radecka bieg na 200 m U brąz
1999 sztafeta 4 x 100 m srebrny
2002 sztafeta 4 x 400 m ME brąz
1973 Ryszard Skowronek dziesięciobój U złoty
2011 Wojciech Theiner skok wzwyż U srebrny
2015 Monika Szczęsny sztafeta 4 x 400 m brązowy
2013 Justyna Święty bieg na 400 m MME brązowy
2015 sztafeta 4 x 400 m U złoty
2015 sztafeta 4 x 400 m HME brązowy
2016 sztafeta 4 x 400 m HMŚ srebrny
2017 sztafeta 4 x 400 m HME złoty
2017 bieg na 400 m HME brązowy
2017 sztafeta 4 x 400 m brązowy
2017 sztafeta 4 x 400 m Światowa Rewia Sztafet srebrny
2017 sztafeta 4 x 400 m U złoty
2018 sztafeta 4 x 400 m HMŚ srebrny
2018 Justyna Święty-Erestic bieg na 400 m ME złoty
2018 Justyna Święty-Erestic sztafeta 4 x 400 m ME złoty
2019 Justyna Święty-Erestic sztafeta 4 x 400 m HME złoty
2019 Ewa Swoboda bieg na 60 m HME złoty
2019 Justyna Święty-Erestic sztafeta 4 x 400 m srebrny

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w dżudo

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2006 Jakub Kubieniec drużynowo ME brązowy

 

Osiągnięcia międzynarodowe w kajakarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2017 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m brązowy
2018 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m ME złoty
2018 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m srebrny
2019 Justyna Iskrzycka K-1 1000 m srebrny

 

Osiągnięcia międzynarodowe w narciarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2005 Marcin Bachleda skoki narciarskie drużynowo U srebrny
2013 Adam Cieślar kombinacja klasyczna drużynowo U złoty
2013 kombinacja klasyczna – Gundersen U złoty
2013 kombinacja start wspólny U srebrny
2015 kombinacja start wspólny U złoty
2015 kombinacja start wspólny U złoty
2017 kombinacja start wspólny U złoty
2017 kombinacja klasyczna drużynowo U złoty
2017 kombinacja klasyczna – Gundersen U srebrny
2006 Justyna Kowalczyk bieg na 30 km IO brązowy
2009 bieg na 10 km brązowy
2009 bieg na 30 km złoty
2010 sprint IO srebrny
2010 bieg na 15 km IO brązowy
2010 bieg na 30 km IO złoty
2011 bieg na 15 km srebrny
2011 bieg na 10 km srebrny
2011 bieg na 30 km brązowy
2013 bieg na 30 km brązowy
2014 bieg na 10 km IO złoty
2015 sprint drużynowy brązowy
2003 Łukasz Kruczek skoki indywidualne U brązowy
2017 Paweł Słowiok kombinacja norweska U brązowy
2003 Grzegorz Sobczyk skoki indywidualne U srebrny
2005 Rafał Śliż skoki narciarskie drużynowo U srebrny
1995 Krzysztof Wańczyk bieg na 15 km U złoty
1995 bieg na 30 km U srebrny
1995 sztafeta 3 x 10 km U srebrny

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2007 Katarzyna Maria Wilk 4 x 100 m stylem zmiennym MEJ złoty
2011 Michał Poprawa 4 x 200 m dowolnym MEJ brązowy
2011 Katarzyna Maria Wilk 4 x 50 m stylem zmiennym ME (25 m) brązowy
2012 Michał Poprawa 100 m stylem motylkowym MEJ srebrny
2012 Michał Poprawa 4 x 200 m stylem dowolnym MEJ brązowy
2014 Konrad Czerniak 100 m stylem motylkowym ME złoty
2014 Konrad Czerniak 50 m stylem dowolnym ME srebrny
2015 Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym ME (25 m) złoty
2016 Konrad Czerniak 100 m stylem motylkowym srebrny

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w snowboardzie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2005 Paulina Ligocka snowboard half-pipe U złoty
2007 snowboard half-pipe brązowy
2007 snowboard half-pipe U złoty
2007 Mateusz Ligocki snowboard half-pipe U złoty
2013 Zuzanna Smykała snowboard boardercross U brązowy

 

Osiągnięcia międzynarodowe w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1990 Leszek Bandach floret drużynowo srebrny
2007 Małgorzata Bereza szpada U brązowy
2008 szpada drużynowo brązowy
1994 Małgorzata Jeziorowska szpada drużynowo brązowy
1996 szpada indywidualnie ME złoty
2004 Marcin Koniusz szabla indywidualnie ME srebrny
2003 szabla drużynowo ME brązowy
2004 szabla drużynowo ME srebrny
2005 szabla drużynowo ME srebrny
1989 Iwona Oleszyńska szpada drużynowo U srebrny
1991 szpada drużynowo ME brązowy
1989 Beata Rajca-Achenbach szpada drużynowo U srebrny
1998 Barbara Wolnicka-Szewczyk floret drużynowo brązowy
1999 floret drużynowo srebrny
2000 floret drużynowo IO srebrny
2000 floret drużynowo ME brązowy
2019 Ewa Trzebińska szpada drużynowo ME złoty
2019 szpada indywidualnie ME brązowy
2019 Martyna Swatkowska szpada drużynowo U brązowy

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

MP w akrobatyce sportowej

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1982 Sławomir Borejdo skoki na ścieżce 2
1982 Stanisław Wygas skoki na ścieżce 2
1983   akrobatyka zespołowo 3
1983 Stanisław Wygas skoki na ścieżce 3
1983 Sylwia Eustachewicz skoki na ścieżce 3
1984 Alicja Hartel skoki na ścieżce FIT 1
1984 Alicja Hartel skoki na ścieżce IFSA 2
1984 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce 3
1984 Duszyńska Katarzyna skoki na ścieżce IFSA 1
1984 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce FITA 2
1984 Marcin Leszczeniecki skoki na ścieżce FIT 2
1984 Joanna Pieczka skoki na ścieżce IFSA 3
1984 Violetta Obelga, Agata Ostrowska dwójki kobiet 2
1984 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce IFSA 1
1985 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce 2
1985 Elżbieta Białek skoki na ścieżce 3
1985 Agata Ostrowska skoki na ścieżce 3
1986   akrobatyka zespołowo 3
1986 Elżbieta Białek skoki na ścieżce FITA 1
1986 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce FITA 1
1986 Alicja Hartel skoki na ścieżce FITA  
1986 Grażyna Targosz, Violetta Odelga dwójki kobiet 3
1986 Targosz Katarzyna skoki na ścieżce FITA 3
1986 Wiktoria Weselak skoki na ścieżce FITA 1
1987 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce FITA 2
1987 Elżbieta Białek skoki na ścieżce FITA 1
1987 Elżbieta Białek skoki na ścieżce FITA 3
1987 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce FITA 3
1987 Alicja Hartel skoki na ścieżce FITA 3
1987 Alicja Hartel skoki na ścieżce FIT 1
1987 Wiktoria Weselak skoki na ścieżce FITA 1
1987 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FIT 3
1988 Elżbieta Białek skoki na ścieżce IFSA 2
1988 Elżbieta Białek skoki na ścieżce FITA 2
1988 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce FITA 1
1988 Wiktoria Weselak skoki na ścieżce FITA 1
1988 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FITA 2
1989 Katarzyna Duszyńska skoki na ścieżce FITA 1
1989 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce 2
1989 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FITA 1
1990 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce FITA 3
1990 Alicja Hartel skoki na ścieżce FITA 1
1990 Alicja Hartel skoki na ścieżce FIT 3
1990 Marcin Leszczeniecki skoki na ścieżce FITA 2
1990 Aleksandra Piecha skoki na ścieżce FITA 2
1990 Aleksandra Piecha skoki na ścieżce FIT 1
1990 Joanna Pieczka skoki na ścieżce FIT 2
1990 Andrzej Sokołowski, Violetta Odelga dwójki mieszane 2
1990 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FITA 1
1990 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FITA 1
1991 Bożena Dusza, Andrzej Sokołowski dwójki mieszane 3
1991 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce IFSA 2
1991 Alicja Hartel skoki na ścieżce FIT 1
1991 Marcin Leszczeniecki skoki na ścieżce IFSA 2
1991 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FITA 1
1991 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce IFSA 1
1992 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FIT 1
1993 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FIT 1
1994   skok IFSA drużynowo 2
1994 Beata Bednarek skoki FITA 2
1994 Tomasz Kies skoki na ścieżce FITA 1
1994 Adam Sienkiewicz skoki FITA 2
1994 Jerzy Trzaska skoki FITA 3
1995 Krzysztof Wilusz skoki FIT 1
1995 Krzysztof Wilusz skok IFSA 1
1996   FIT zespołowo 2
1996   IFSA zespołowo 1
1996 Agnieszka Chudała skok IFSA 3
1996 Tomasz Kies skok IFSA 3
1996 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet 2
1996 Beata Maczuga, Anna Kozioł, Barbara Skotniczy trójki kobiet 3
1996 Anna Pałka skoki FIT 3
1996 Wiktoria Weselak skoki FIT 1
1996 Wiktoria Weselak skok IFSA 1
1996 Krzysztof Wilusz skoki FIT 2
1996 Krzysztof Wilusz skok IFSA 2
1997 Agnieszka Chudała skoki FIT 2
1997 Tomasz Kies skoki na ścieżce FIT 1
1997 Tomasz Kies skoki na ścieżce FIT 2
1997 Tomasz Kies skoki na ścieżce IFSA 1
1997 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki 3
1997 Monika Skowrońska skoki FIT 3
1997 Wiktoria Weselak skoki FIT 1
1997 Krzysztof Wilusz skoki FIT 3
1997 Krzysztof Wilusz skoki IFSA 3
1998   skoki FIT drużynowo 3
1998   skoki IFSA drużynowo 1
1998 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet 1
1998 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet 1
1998 Patrycja Majka skoki FIT 3
1998 Anna Pałka skoki FIT 2
1998 Wiktoria Weselak skoki FIT 1
1999 Tomasz Kies skoki na ścieżce FIT 2
1999 Tomasz Kies skoki na ścieżce IFSA 1
1999 Patrycja Majka skoki na ścieżce IFSA 2
1999 Marek Starowiejski skoki na ścieżce FIT 3
1999 Marek Starowiejski skoki na ścieżce IFSA 2
1999 Wiktoria Weselak skoki FIT 1
1999 Wiktoria Weselak skoki na ścieżce IFSA 1
2000   FIT drużynowo 3
2000   skoki drużynowo 1
2000 Tomasz Kies skoki na ścieżce FIT 3
2000 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet dynamiczne 1
2000 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet wielobój 1
2000 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet statyczne 2
2000 Anna Pałka skoki FIT 3
2000 Wiktoria Weselak skoki FIT 1
2003   skoki drużynowo 1
2003 Roksana Kołodziejczyk, Sebastian Popowicz dwójki mieszane 3
2003 Anna Oziemczuk skoki 3
2003 Sebastian Sądel skoki 3
2004 Janas Agnieszka skoki na ścieżce FITA 2
2004 Roksana Kołodziejczyk, Sebastian Popowicz dwójki mieszane statyczne 2
2004 Roksana Kołodziejczyk, Sebastian Popowicz dwójki mieszane dynamiczne 2
2004 Roksana Kołodziejczyk, Sebastian Popowicz dwójki mieszane wielobój 2
2004 Sebastian Sądel skoki 2
2005 Anna Bryłka, Anna Filipowska dwójki kobiet statyczne 2
2005 Anna Bryłka, Anna Filipowska dwójki kobiet wielobój 3
2005 Aleksander Brzozowski skoki 1
2005 Oskar Lipa skoki 1
2005 Ewa Mikos skoki 1
2006 Anna Bryłka, Anna Filipowska dwójki kobiet wielobój 1
2006 Anna Bryłka, Anna Filipowska dwójki kobiet statyczne 2
2006 Anna Bryłka, Anna Filipowska dwójki kobiet dynamiczne 1
2006 Agnieszka Janas skoki na ścieżce FITA 2
2006 Agnieszka Nawrocka, Anna Szostak, Aleksandra Chlebisz trójki kobiet wielobój 3
2006 Sebastian Sądel skoki 2
2006 Jacek Wodyk skoki 3
2007   skoki kobiet drużynowo 1
2007 Adrian Bryłka skoki na ścieżce 3
2007 Janas Agnieszka skoki na ścieżce FITA 1
2007 Oskar Lipa skoki na ścieżce 2
2007 Agnieszka Nawrocka, Anna Szostak, Aleksandra Chlebisz trójki kobiet 2
2007 Sebastian Sądel skoki na ścieżce 1
2008 Adrian Bryłka skoki na ścieżce FITA 2
2008 Aleksandra Chlebisz, Katarzyna Białas dwójki kobiet 2
2008 Aleksandra Chlebisz, Katarzyna Białas, Anna Filipowska trójki kobiet 2
2008 Agnieszka Janas skoki na ścieżce FITA 2
2008 Agnieszka Rawinis, Ryszard Bota dwójki mieszane 2
2009 Aleksandra Chlebisz, Katarzyna Białas dwójki kobiet 1
2009 Aleksandra Chlebisz, Katarzyna Białas, Anna Filipowska trójki kobiet 2
2010 Aleksandra Chlebisz, Katarzyna Białas, Anna Filipowska trójki kobiet 2

E. Polak: Akrobatyka w Polsce. Rzeszów 2003.

MP w biathlonie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2001 Katarzyna Grońska bieg na 7,5 km 3
2002 Magdalena Grzywa bieg na 7,5 km 1
2002 Magdalena Grzywa bieg na 15 km 1
2003   sztafeta 4 x 6 km 2
2003 Magdalena Grzywa bieg na 15 km 2
2003 Magdalena Grzywa bieg na 7,5 km 1
2003 Magdalena Grzywa bieg na 10 km 1
2003 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
2004 Paulina Bobak bieg na 7,5 km 3
2004 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
2004 Paulina Bobak, Tiffany Tyrała, Krystyna Pałka, Magdalena Grzywa sztafeta 4 x 5 km 1
2004 Magdalena Grzywa bieg na 15 km 3
2004 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
2004 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
2004 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
2004 Michał Piecha bieg na 10 km 3
2004 Michał Piecha bieg na 20 km 2
2005 Grzegorz Bodziana bieg na 10 km 3
2005 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
2005 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
2005 Michał Piecha bieg na 12 km 3
2005 Michał Piecha bieg na 20 km 2
2006 Paulina Bobak, Krystyna Pałka, Tifany Tyrała, Magdalena Grzywa sztafeta 4 x 7,5 km 1
2006 Grzegorz Bodziana bieg na 20 km 3
2006 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
2006 Krystyna Pałka bieg na 15 km 2
2006 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
2006 Michał Piecha bieg na 10 km 3
2006 Michał Piecha bieg na 10 km 3
2006 Michał Piecha bieg na 12 km 1
2007 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
2007 Paulina Bobak, Weronika Nowakowska, Krystyna Pałka, Tiffany Tyrała sztafeta 4 x 6 km 1
2007 Grzegorz Bodziana bieg na 12,5 km 3
2007 Grzegorz Bodziana bieg na 10 km 3
2007 Grzegorz Bodziana bieg na 20 km 1
2007 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
2007 Krystyna Pałka bieg na 15 km 2
2007 Krystyna Pałka bieg na 10 km 1
2008 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
2008 Weronika Nowakowska bieg na 7,5 km 2
2008 Weronika Nowakowska bieg na 10 km 1
2008 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
2009 Paulina Bobak bieg na 15 km 3
2009 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
2009 Paulina Bobak bieg na 7,5 km 3
2009 Paulina Bobak, Krystyna Pałka, Patrycja Hojnisz, Krystyna Nowakowska sztafeta 4 x 7,5 km 1
2009 Weronika Nowakowska bieg na 15 km 1
2009 Krystyna Pałka bieg na 15 km 2
2009 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
2009 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
2009 S. Puda, G. Witek, G. Bril, Ł Witek sztafeta 2
2011 Tomasz Sikora bieg na 10 km 2
2011 Maciej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Bril, Tomasz Sikora, Rafał Lepel sztafeta 4 x 7,5 km 2
2011 Karolina Pitoń bieg na 7,5 km 3
2011 Paulina Bobak bieg na 10 km 2
2011 Beata Szymańczak bieg na 12,5 km 3
2011 Karolina Pitoń, Krystyna Szymańczak, Krystyna Pałka, Paulina Bobak sztafeta 4 x 6 km 1
2012 Tomasz Sikora bieg na 10 km 1
2012 Tomasz Sikora bieg na 12,5 km 1
2012 Tomasz Sikora bieg na 15 km 1
2012 Tomasz Sikora bieg 20 km 1
2012 Mirosław Kobus bieg na 12,5 km 2
2012 Rafał Lepel bieg na 12,5 km 3
2012 Mirosław Kobus Bieg na 12,5 km 2
2012 Rafał Lepel bieg na 12,5 km 3
2012 Mirosław Kobus, Tomasz Sikora, Grzegorz Bril, Rafał Lepel sztafeta 4 x 7,5 km 1
2012 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
2012 Krystyna Pałka bieg na 10 km 1
2012 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 10 km 2
2012 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 12,5 km 1
2012 Krystyna Pałka bieg na 15 km 1
2012 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 15 km 3
2012 Patrycja Hojnisz, Weronika Nowakowska-Ziemniak, Krystyna Pałka, Beata Szymańczak sztafeta 4 x 6 km 1
2013 Rafał Lepel bieg na 12,5 km 3
2014 Grzegorz Bril bieg na 12,5 km 3
2014 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
2014 Paulina Bobak bieg na 12,5 km 1
2015 Karolina Pitoń bieg na 7,5 km 2
2015 Monika Hojnisz bieg na 7,5 km 3
2015 Paulina Bobak bieg na 12,5 km 1
2015 Anna Mąka bieg na 12,5 km 3
2015 Karolina Batożyńska, Martyna Piech, Patrycja Hojnisz, Krystyna Guzik sztafeta 2
2016 Rafał Penar bieg na 10 km 3
2016 Aleksander Piech, Kamil Cymerman, Marcin Piasecki, Rafał Penar sztafeta 2
2016 Krystyna Guzik bieg na 7,5 km 1
2016 Karolina Batożyńska, Monika Hojnisz, Patrycja Hojnisz, Krystyna Guzik sztafeta 4 x 6 km 2
2017 Monika Hojnisz bieg na 7,5 km 1
2017 Monika Hojnisz bieg na 12,5 km 1
2017 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 12,5 km 3
2017 Kamila Żuk bieg na 10 km 1
2017 Monika Hojnisz bieg na 10 km 2
2017 Krystyna Guzik, Kamila Żuk, Szymon Kaczyński, Marcin Piasecki sztafeta 2
2018 Monika Hojnisz bieg ze startu wspólnego kobiet 1
2018 Kamila Żuk bieg na dochodzenie kobiet 1
2018 Krystyna Guzik sprint 1
2018 Monika Hojnisz bieg ze startu wspólnego kobiet 2
2018 Monika Hojnisz sprint 2
2018 Weronika Nowakowska bieg ze startu wspólnego kobiet 3
2018 Paulina Żuk sprint 3
2018 Monika Hojnisz bieg ze startu wspólnego kobiet 1

F. Mojak, K. Konarski, M. Turczyn: Na nartach z karabinem. Praca zbiorowa pod red. F. Mojaka. Krosno 2010; Kronika sportu polskiego za lata: 2010, 2011, 2012, 2013. https://biathlon.com.pl/wp-content/uploads/2018/03/MP-Seniorów-i-Młodzieżowców_SPR.pdf.

MP w biathlonie letnim

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2012 Grzegorz Brill bieg sprinterski 1
2012 Paulina Bobak bieg masowy 2
2012 Weronika Nowakowska bieg sprinterski 2
2012 Mirosław Kobus bieg masowy 2
2012 Paulina Bobak bieg indywidualny 3
2013 Grzegorz Brill bieg sprinterski 1
2013 Rafał Lepel bieg sprinterski 2
2013 Krystyna Pałka bieg indywidualny 2
2013 Krystyna Pałka bieg masowy 2
2013 Krystyna Pałka bieg sprinterski 2
2013 Grzegorz Brill bieg masowy 2
2013 Weronika Nowakowska bieg sprinterski 3
2013 Paulina Bobak bieg masowy 3
2014 Weronika Nowakowska bieg indywidualny 1
2014 Krystyna Pałka bieg indywidualny 2
2014 Krystyna Pałka bieg masowy 2
2014 Marcin Piasecki bieg sprinterski 2
2014 Krystyna Pałka bieg sprinterski 2
2014 Weronika Nowakowska bieg sprinterski 3
2014 Weronika Nowakowska bieg masowy 3
2015 Monika Hojnisz bieg indywidualny 6 km 1
2015 Monika Hojnisz bieg sprinterski 3 km 1
2015 Krystyna Guzik bieg masowy 5 km 1
2015 Krystyna Guzik bieg indywidualny 6 km 2
2015 Weronika Nowakowska bieg masowy 5 km 2
2015 Krystyna Guzik bieg sprinterski 3 km 2
2015 Weronika Nowakowska bieg sprinterski 3 km 3
2015 Weronika Nowakowska bieg indywidualny 6 km 3
2016 Marcin Piasecki bieg sprinterski 4 km 1
2016 Monika Hojnisz bieg indywidualny 6 km 1
2016 Monika Hojnisz bieg masowy 5 km 1
2016 Monika Hojnisz bieg sprinterski 3 km 1
2016 Marcin Piasecki bieg indywidualny 7 km 1
2016 Marcin Piasecki bieg masowy 6 km 2
2017 Weronika Nowakowska bieg masowy 5 km 1
2017 Monika Hojnisz bieg indywidualny 6 km 1
2017 Marcin Piasecki bieg masowy 6 km 2
2017 Krystyna Guzik bieg indywidualny 6 km 3
2017 Weronika Nowakowska bieg na 3 km 3
2019 Kamila Żuk bieg na dochodzenie  1
2019 Kamila Żuk bieg na 3 km 2

 

MP w dżudo

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
2014 Agnieszka Bezrączko 63 kg 3
2014 Jakub Kubieniec 81 kg 2
2015 Bartłomiej Garbacik do 60 kg 3
2015 Patryk Wawrzyczek do 66 kg 2
2015 Jacek Brysz do 66 kg 3
2015 Jakub Kubieniec do 81 kg 1
2016 Bartłomiej Garbacik do 60 kg 2
2017 Bartłomiej Garbacik do 60 kg 1
2017 Adrian Wala do 60 kg 2
2017 Jacek Brysz 66 kg 3
2017 Wiktor Mrówczyński 73 kg 3
2017 Jakub Kubieniec 81 kg 2
2017 drużynowo   3
2018 Bartłomiej Garbacik 60 kg 1
2018 Cezary Tchórzewski 81 kg 3
2019 Adrian Wala 60 kg 1
2019 Wiktor Mrówczyński 73 kg 1
2019 Jacek Brysz 66 kg 3
2019 Bartłomiej Garbacik 66 kg 3
2019 drużynowo mężczyźni   3

 

MP w gimnastyce sportowej

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2018 Patryk Rabstajn koń z łękami 1
2018 Patryk Rabstajn kółka 2
2018 Emilia Kulczyńska równoważnia 3
2019 Patryk Rabsztajn koń z łękami 1
2019 Emilia Kulczyńska poręcze 2
2019 Emilia Kulczyńska równoważnia 2
2019 Emilia Kulczyńska ćwiczenia wolne 2
2019 Emilia Kulczyńska wielobój 2
2019 Sebastian Gawroński ćwiczenia wolne 2
2019 Sebastian Gawroński skok 2
2019 Patryk Rabsztajn drążek 2
2019 Patryk Rabsztajn wielobój 2
2019 Emilia Kulczyńska skok 3
2019 Sebastian Gawroński kółka 3

„Przegląd Sportowy” 2019, nr 100, „Sport” 2019, nr 100; https://pzg.pl/gimnastyka-sportowa/wyniki-zawodow.

 

MP w kajakarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 500 m 3
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 200 m 2
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m 1
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek, Aleksandra Cader, Ewelina Pilarz K-4 500 m 1
2017 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 200 m 3
2017 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 500 m 2
2017 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m 1
2018 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m 1
2018 Paulina Paszek K-1 1000 m 2
2019 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m 1
2019 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 500 m 2
2019 Paulina Paszek, Paweł Czaja K-2 200 m mix 2
2019 Paulina Paszek K-1 500 m 3

 

MP w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1981 Anna Rokitowska rzut dyskiem 2
1981 Lucyna Rokitowska chód na 5 km 3
1982 (h) Anna Rokitowska chód na 3 km 3
1982 Bożena Sadowska siedmiobój 3
1982 Bożena Sadowska pięciobój 3
1982 Lucyna Rokitowska chód na 3 km 3
1982 Lucyna Rokitowska chód na 5 km 2
1982 (h) Elżbieta Więcek pięciobój 2
1983 Lucyna Rokitowska chód na 10 km 3
1985 (h) Beata Niewójt chód na 5 km 2
1986 Beata Niewójt chód na 5 km 3
1988 (h) Andrzej Karnicki bieg na 800 m 1
1988 Joanna Smolarek bieg na 100 m 3
1988 Joanna Smolarek bieg na 200 m 3
1988 (h) Robert Korzeniowski chód na 10 km 3
1989 Barbara Grzywocz bieg na 400 m 3
1989 (h) Jerzy Sieczko chód na 10 km 3
1989 Joanna Smolarek bieg na 100 m 1
1989 Lidia Camberg bieg na 10 km 1
1989 Lidia Camberg bieg na 3 km 3
1989 (h) Mirosław Radzyński ośmiobój 3
1989 Rafał Cieśla bieg na 110 m przez płotki 3
1989 (h) Rafał Cieśla bieg na 60 m przez płotki 2
1989 (h) Robert Korzeniowski chód na 10 km 2
1989 Robert Korzeniowski chód na 20 km 2
1989 Robert Korzeniowski chód na 20 km 2
1989 Joanna Smolarek, Barbara Sikora, Bożena Łebek, Anna Brochacka sztafeta 4 x 100 m 1
1990 Andrzej Popa bieg na 100 m 3
1990 Andrzej Popa bieg na 200 m 3
1990 Barbara Betlej chód na 10 km 3
1990 Barbara Grzywocz bieg na 400 m 3
1990 Barbara Grzywocz bieg na 400 m przez płotki 3
1990 (h) Beata Niewójt chód na 5 km 2
1990 (h) Bożena Górecka chód na 5 km 3
1990 Bożena Górecka chód na 5 km 2
1990 Joanna Pachut bieg na 200 m 3
1990 Joanna Smolarek bieg na 100 m 1
1990 Joanna Smolarek bieg na 100 m 1
1990 Joanna Smolarek bieg na 200 m 1
1990 (h) Joanna Smolarek bieg na 200 m 1
1990 (h) Joanna Smolarek bieg na 200 m 1
1990 (h) Joanna Smolarek bieg na 60 m 1
1990 (h) Joanna Smolarek bieg na 60 m 1
1990 (h) Rafał Cieśla bieg na 60 przez płotki 2
1990 Robert Korzeniowski chód na 20 km 1
1991 Andrzej Popa bieg na 100 m 3
1991 Anna Hilszczanka, Bogumiła Dzionsko, Joanna Smolarek, Joanna Pachut sztafeta 4 x 100 m 1
1991 Barbara Grzywocz bieg na 400 m przez płotki 3
1991 Barbara Grzywocz, Bogumiła Dzionsko, Barbara Pyszny, Sylwia Pachut sztafeta 4 x 400 m 3
1991 (h) Bożena Górecka chód na 5 km 1
1991 Sylwia Cieślik skok w dal 3
1991 Joanna Pachut bieg na 200 m 2
1991 Joanna Smolarek bieg na 100 m 1
1991 Joanna Smolarek bieg na 200 m 1
1991 Krzysztof Filusz bieg na 1500 m 2
1991 Krzysztof Jaźwiński bieg na 400 m przez płotki 3
1991 Lidia Camberg bieg na 1500 m 3
1991 Paweł Chacuś, Piotr Ludera, Grzegorz Serkies, Bogdan Karkoszka sztafeta 4 x 400 m 3
1991 (h) Paweł Grzegorzewski bieg na 60 m przez płotki 3
1991 Rafał Cieśla bieg na 110 m przez płotki 3
1991 (h) Rafał Cieśla bieg na 60 m przez płotki 2
1991 Robert Korzeniowski chód na 20 km 1
1992 Barbara Grzywocz bieg na 400 m 3
1992 Bogumiła Dzionsko, Joanna Smolarek, Joanna Pachut, Justyna Dybowska sztafeta 4 x 100 m 3
1992 Joanna Smolarek bieg na 100 m 1
1992 Joanna Smolarek, Joanna Pachut, Bogumiła Dzionsko, Justyna Dybowska sztafeta 4 x 100 m 3
1992 Lidia Camberg bieg na 10 km 2
1992 Rafał Cieśla bieg na 110 m przez płotki 2
1992 (h) Rafał Cieśla bieg na 60 m przez płotki 2
1992 Robert Korzeniowski chód na 20 km 1
1992 Sylwia Pachut bieg na 200 m 1
1992 (h) Sylwia Pachut bieg na 200 m 1
1992 (h) Lidia Tlałka skok w dal 3
1993 Barbara Grzywocz, Małgorzata Filo, Iwona Krupa, Sylwia Pachut sztafeta 4 x 400 m 3
1993 (h) Grzegorz Miechciński bieg na 60 m 3
1993 Paweł Kotlarski bieg na 400 m przez płotki 1
1993 (h) Paweł Twardowski trójskok 3
1993 Robert Korzeniowski chód na 20 km 1
1993 Robert Korzeniowski chód na 50 km 1
1993 (h) Robert Korzeniowski chód na 5000 m 1
1993 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 3
1993 (h) Roland Mehlich bieg na 60 m przez płotki 2
1993 (h) Sylwia Pachut bieg na 200 m 2
1993 Sylwia Pachut bieg na 400 m przez płotki 1
1993 Sylwia Pachut bieg na 60 m 1
1993 (h) Sylwia Pachut bieg na 60 m 1
1994 Barbara Grzywocz bieg na 400 m 2
1994 Barbara Grzywocz, Anita Ogrodowczyk, Sylwia Pachut, Aleksandra Rosół sztafeta 4 x 400 m 1
1994 (h) Grzegorz Miechciński bieg na 60 m 3
1994 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1994 Paweł Kotlarski bieg na 400 m przez płotki 1
1994 Krzysztof Maślanek Piotr Kotlarski, Krzysztof Mehlich, Józef Stelmaszczyk sztafeta 4 x 400 m 3
1994 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 1
1994 (h) Sylwia Pachut bieg na 200 m 1
1994 Sylwia Pachut bieg na 400 m przez płotki 2
1994 (h) Sylwia Pachut bieg na 60 m 1
1995 (h) Aleksandra Dereń bieg na 60 przez płotki 3
1995 Barbara Grzywocz bieg na 400 m 1
1995 Barbara Grzywocz, Małgorzata Posłuszna, Małgorzata Filo, Barbara Łazarczyk sztafeta 4 x 400 m 3
1995 (h) Grzegorz Miechciński bieg na 60 m 3
1995 Krzysztof Jaślanek, Piotr Kotlarski, Krzysztof Mehlich, Józef Stelmaszczyk sztafeta 4 x 400 m 2
1995 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1995 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 przez płotki 3
1995 Paweł Kotlarski bieg na 400 m przez płotki 2
1995 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 1
1995 (h) Sylwia Pachut bieg na 200 m 1
1995 (h) Sylwia Pachut bieg na 60 m 3
1996 Barbara Grzywocz, Małgorzata Posłuszna, Małgorzata Filo, Barbara Łazarczyk sztafeta 4x400 m  3
1996 Beata Łazarczyk bieg na 400 m przez płotki 3
1996 Bożena Górecka chód na 10 km 3
1996 Bożena Górecka chód na 5 km 1
1996 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 1
1996 Lidia Camberg bieg na 5 km 3
1996 (h) Mariusz Pietruszka bieg na 110 m przez płotki 3
1996 Monika Bańka chód na 5 km 3
1996 (h) Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1996 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 3
1996 Zuzanna Radecka, Małgorzata Filo, Lidia Tlałka, Justyna Dybowska sztafeta 4 x 100 m 2
1997 Anna Adamczyk, Justyna Dybowska, Zuzanna Radecka, Agnieszka Rychlik sztafeta 4 x 100 m 2
1997 Bożena Górecka chód na 10 km 2
1997 Krystyna Pieczulis półmaraton 2
1997 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1997 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1997 (h) Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 1
1997 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 1
1997 (h) Sylwia Kwilińska bieg na 400 m 1
1998 Anna Łopaciuch bieg na 800 m 2
1998 (h) Bożena Górecka chód na 3 km 3
1998 Inga Tarnawska, Iwona Tomczyk, Marta Styza, Renata Zomerska sztafeta 4 x 100 m 3
1998 Krystyna Pieczulis półmaraton 3
1998 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 m przez płotki 2
1998 Mirosław Dec pchnięcie kulą 2
1998 (h) Mirosław Dec pchnięcie kulą 2
1998 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1998 (h) Roland Mehlich bieg na 60 m przez płotki 1
1998 Zuzanna Radecka bieg na 100 m 3
1998 Zuzanna Radecka bieg na 200 m 3
1999 Bożena Górecka chód na 10 km 2
1999 (h) Bożena Górecka chód na 3000 m 1
1999 Krystyna Pieczulis półmaraton 2
1999 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 3
1999 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 m przez płotki 2
1999 Michał Modelski dziesięciobój 1
1999 (h) Michał Modelski siedmiobój 3
1999 Mirosław Dec pchnięcie kulą 1
1999 (h) Mirosław Dec pchnięcie kulą 1
1999 (h) Agnieszka Olesz chód na 3000 m 2
1999 Zuzanna Radecka bieg na 100 m 1
1999 Zuzanna Radecka bieg na 200 m 1
1999 (h) Zuzanna Radecka bieg na 200 m 1
1999 (h) Zuzanna Radecka bieg na 60 m 1
2000 Dominik Kij, Dawid Grzegorczyk, Marek Motyka, Mariusz Bizon sztafeta 4 x 400 m 3
2000 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 przez płotki 2
2000 Michał Modelski dziesięciobój 1
2000 (h) Michał Modelski siedmiobój 2
2000 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 3
2000 Zuzanna Radecka bieg na 100 m 1
2000 Zuzanna Radecka bieg na 200 m 1
2000 (h) Zuzanna Radecka bieg na 200 m 1
2000 (h) Zuzanna Radecka bieg na 60 m 1
2002 (h) Agnieszka Falasa pięciobój 3
2002 Agnieszka Falasa pięciobój 2
2002 (h) Agnieszka Falasa pięciobój 3
2002 Agnieszka Falasa siedmiobój 2
2002 Agnieszka Falasa skok wzwyż 1
2002 Beniamin Kuciński chód na 20 km 3
2002 (h) Beniamin Kuciński chód na 5 km 3
2002 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 m przez płotki 1
2002 Zuzanna Radecka bieg na 200 m 2
2002 Zuzanna Radecka bieg na 400 m 2
2003 (h) Agnieszka Falasa pięciobój 3
2003 (h) Agnieszka Falasa skok wzwyż 2
2003 Agnieszka Olesz chód na 20 km 3
2003 (h) Beniamin Kuciński chód na5 km 2
2003 Karolina Jarzyńska bieg na 5 km 2
2003 Katarzyna Czyż bieg na 5 km 3
2003 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
2003 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 przez płotki 2
2003 Marek Motyka bieg na 400 m przez płotki 3
2003 Patrycja Włodarczyk bieg na 10 km 1
2003 Patrycja Włodarczyk bieg na 3 km z przeszkodami 1
2003 Przemysław Rączkowski, Michał Matyjaszczyk, Marek Motyka, Mariusz Bizon sztafeta 4 x 400 m 2
2003 Sylwia Korzeniowska chód na 20 km 1
2003 (h) Zuzanna Radecka bieg na 200 m 2
2004 Agnieszka Olesz chód na 20 km 2
2004 Beniamin Kuciński chód na 20 km 3
2004 (h) Grzegorz Sudoł chód na 5 km 2
2004 Marek Motyka bieg na 400 m przez płotki 3
2004 Sylwia Korzeniowska chód na 20 km 1
2004 Zuzanna Radecka bieg na 200 m 2
2004 Zuzanna Radecka bieg na 400 m 3
2004 (h) Zuzanna Radecka bieg na 400 m 2
2005 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 3
2005 Agnieszka Olesz chód na 20 km 1
2005 (h) Agnieszka Olesz chód na 5 km 2
2005 Beniamin Kuciński chód na 20 km 1
2005 (h) Beniamin Kuciński chód na 5 km 3
2005 (h) Joanna Kuś bieg na 1500 m 3
2005 Katarzyna Kwoka chód na 20 km 2
2005 Marek Motyka bieg na 400 m przez płotki 3
2005 Mateusz Parlicki trójskok 3
2005 (h) Sylwia Korzeniowska chód na 5 km 1
2005 Zuzanna Radecka bieg na 400 m 2
2006 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 3
2006 (h) Agnieszka Dygacz chód na 5 km 2
2006 Agnieszka Olesz chód na 20 km 1
2006 (h) Agnieszka Olesz chód na 5 km 1
2006 Beniamin Kuciński chód na 20 km 1
2006 h Beniamin Kuciński chód na 5 km 2
2006 h Joanna Kuś bieg na 800 m 3
2006 (h) Joanna Muchy bieg na 3 km 3
2007 (h) Joanna Kuś bieg na 1500 m 3
2007 Joanna Kuś bieg na 800 m 2
2007 (h) Joanna Kuś bieg na 800 m 2
2007 (h) Mateusz Parlicki trójskok 3
2007 Zuzanna Radecka bieg na 400 m 1
2007 (h) Zuzanna Radecka bieg na 400 m 2
2008 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 1
2008 (h) Agnieszka Dygacz chód na 5 km 3
2008 Mateusz Parlicki trójskok 3
2008 (h) Rafał Fedaczyński chód na 5 km 2
2008 Rafał Ostrowski bieg na 400 m przez płotki 2
2009 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 1
2009 Agnieszka Mizera bieg 24-godzinny 2
2009 Aleksandra Niwińska bieg 24-godzinny 1
2009 Małgorzata Wolska, Joanna Kuś, Jolanta Handzlik, Tina Polak sztafeta 4 x 400 m 2
2009 (h) Rafał Fedaczyński chód na 5 km 3
2009 Rafał Ostrowski bieg na 400 m przez płotki 2
2010 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 1
2010 (h) Agnieszka Dygacz chód na 5 km 1
2010 Agnieszka Mizera bieg na 100 km 2
2010 Agnieszka Mizera bieg 24-godzinny 2
2010 Agnieszka Mizera bieg 24-godzinny 2
2010 Aleksandra Niwińska bieg na 100 km 1
2010 Aleksandra Niwińska bieg 24-godzinny 1
2010 Magdalena Cisek, Joanna Kuś, Jolanta Handzlik, Tina Polak sztafeta 4 x 400 m 3
2010 Krzysztof Tomasiak skok w dal 3
2010 Łukasz Oślizło bieg na 10 km 2
2010 Olaf Paruzel bieg na 100 m 2
2010 (h) Olaf Paruzel bieg na 200 m 2
2010 (h) Olaf Paruzel bieg na 60 m 1
2010 Rafał Fedaczyński chód na 20 km 1
2010 (h) Rafał Fedaczyński chód na 5 km 3
2010 Rafał Ostrowski bieg na 400 m przez płotki 2
2010 (h) Wojciech Theiner skok wzwyż 2
2010 Tina Polak bieg na 400 m przez płotki 2
2010 Wojciech Theiner skok wzwyż 1
2011 Agnieszka Mizera bieg 24-godziny 3
2011 Agnieszka Mizera bieg 24-godzinny 3
2011 Aleksandra Niwińska bieg 24-godziny 1
2011 (h) Olaf Paruzel bieg na 60 m 1
2011 (h) Rafał Fedaczyński chód na 5 km 2
2011 (h) Tina Polak bieg na 400 m 3
2011 Wojciech Theiner skok wzwyż 2
2011 (h) Wojciech Theiner skok wzwyż 1
2012 Agnieszka Mizera bieg 24-godzinny 3
2012 Aleksandra Niwińska bieg 24-godzinny 1
2012 Justyna Święty bieg na 400 m 2
2012 Wojciech Theiner skok wzwyż 2
2013 Aleksandra Niwińska bieg 24-godzinny 1
2013 Dorota Szyszko bieg 24-godzinny 3
2013 Justyna Święty bieg na 400 m 3
2013 Patrycja Bereznowska bieg 24-godzinny 2
2013 (h) Angelika Stępień bieg na 60 m 2
2014 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 1
2014 Justyna Święty bieg na 400 m 2
2014 (h) Justyna Święty bieg na 400 m 1
2014 (h) Katarzyna Golba chód na 3 km 3
2014 (h) Katarzyna Golba chód na 3000 m 3
2014 Marcin Londzin, Michał Pietrzak, Paweł Gwiazdoń, Rafał Smoleń sztafeta 4 x 400 m 2
2014 Monika Mochnia, Tina Matusińska, Monika Szczęsna, Justyna Święty sztafeta 4 x 400 m 2
2014 Rafał Fedaczyński chód na 20 km 2
2014 (h) Angelika Stępień bieg na 60 m 2
2014 (h) Justyna Święty bieg na 400 m 1
2014 Wojciech Theiner skok wzwyż 2
2014 (h) Wojciech Theiner skok wzwyż 1
2014 (h) Wojciech Theiner skok wzwyż 1
2015 Adrian Błocki chód na 50 km 3
2015 (h) Dawid Tomala chód na 5 km 1
2015 (h) Justyna Święty bieg na 400 m 1
2015 Katarzyna Golba chód na 20 km 3
2015 Katarzyna Kopyto, Monika Szczęsna, Tina Matusińska, Justyna Święty sztafeta 4 x 400 m 3
2015 Monika Kapera chód na 20 km 1
2015 (h) Monika Szczęsna, Justyna Święty, Tina Matusińska, Katarzyna Kopyto sztafeta 4 x 200 m 1
2015 Paweł Gwiazdoń bieg na 400 m przez płotki 3
2015 Justyna Święty bieg na 400 m 3
2015 Tina Matusińska bieg na 400 m przez płotki 3
2015 Wojciech Theiner skok wzwyż 3
2016 Adrian Błocki chód na 50 km 2
2016 Artur Brzozowski chód na 20 km 3
2016 (h) Dawid Tomala chód na 5 km 1
2016 Justyna Święty bieg na 400 m 1
2016 (h) Justyna Święty bieg na 400 m 1
2016 (h) Katarzyna Golba chód na 3 km 3
2016 Monika Kapera chód na 20 km 3
2016 (h) Rafał Sikora chód na 5 km 3
2017 Adrian Błocki chód na 50 km 2
2017 Artur Brzozowski chód na 50 km 1
2017 (h) Dawid Tomala chód na 3 km 1
2017 Ewa Swoboda bieg na 100 m 1
2017 (h) Ewa Swoboda bieg na 60 m 1
2017 Katarzyna Golba chód na 10 km 2
2017 (h) Katarzyna Golba chód na 3 km 3
2017 Łukasz Oślizło bieg na 3 km z przeszkodami 2
2017 Artur Brzozowski chód na 20 km 1
2017 Patrycja Bereznowska bieg 24 godzinny 1
2018 (h) Ewa Swoboda bieg na 60 m 1
2018 (h) Justyna Święty bieg na 400 m 1
2018 Karol Zalewski bieg na 400 m 1
2018 Karol Zalewski bieg na 400 m 2
2018 Łukasz Oślizło bieg na 3 km z przeszkodami 2
2018 Szymon Topolnicki bieg na 3 km z przeszkodami 3
2018 Artur Brzozowski chód na 10 000 m 2
2018 Rafał Sikora chód na 10 000 m 3
2018 Ewa Swoboda bieg na 100 m 1
2018 Justyna Święty-Ersetic bieg na 400 m 2
2018 Magdalena Wronka, Nikoletta Misterka, Natalia Węglarz, Adrianna Janowicz sztafeta 4 x 100 m 2
2018 Milena Korbut, Adrianna Janowicz, Natalia Węglarz, Nikoletta Misterka sztafeta 4 x 400 m 1
2018 Artur Brzozowski chód na 20 km 1
2018 Rafał Sikora chód na 20 km 3
2019 (h) Karol Zalewski bieg na 400 m 1
2019 (h) Karol Zalewski Przemysław Słowikowski, Paweł Dzida, Karol Kwiatkowski sztafeta 4 x 200 m 1
2019 (h) Artur Brzozowski chód na 5000 m 3
2019 (h) Tomasz Jaszczuk skok w dal 1
2019 (h) Ewa Swoboda bieg na 60 m 1
2019 (h) Justyna Święty-Erestic bieg na 400 m 2
2019 (h) Monika Stefanowicz bieg na 200 m 3
2019 (h) Justyna Święty-Erestic, Monika Stefanowicz, Natalia Węglarz, Karolina Łozowska sztafeta 4 x 200 m 1
2019 (h) Jakub Szyszkowski pchnięcie kulą 1

Legenda: h – zawody rozgrywane w hali.

H. Kurzyński, L. Luftman, J. Rozum, M. Rychwalski, A. Socha: Historia finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski 1922–2011. Bydgoszcz 2011; H. Kurzyński, S. Pietkiewicz, J. Rozum, T. Wołejko: Historia finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski 1920–2007. Konkurencje męskie. Szczecin 2009; Kronika sportu polskiego za rok 2010, 2011, 2012, 2013

MP w łyżwiarstwie szybkim

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2016 Urszula Włodarczyk 3000 m 3
2016 Katarzyna Woźniak wielobój 3
2017 Magdalena Czyszczoń 5000 m 1
2017 Katarzyna Woźniak 3000 m kobiet 1
2017 Magdalena Czyszczoń, Angelika Fudalej, Katarzyna Woźniak bieg drużynowy 1
2017 Katarzyna Woźniak wielobój 1
2017 Konrad Niedźwiedzki 1500 m 1
2017 Katarzyna Woźniak 5000 m 2
2017 Aleksandra Kapruziak, Urszula Włodarczyk, Andżelika Wójcik bieg drużynowy 2
2017 Katarzyna Bachleda-Curuś wielobój 2
2017 Katarzyna Woźniak bieg ze startu wspólnego 3
2017 Katarzyna Bachleda-Curuś 1500 m 3
2017 Konrad Niedźwiedzki 5000 m 3
2017 Katarzyna Bachleda-Curuś 5000 m 3
2017 Katarzyna Bachleda-Curuś 3000 m 3
2017 Magdalena Czyszczoń wielobój 3
2018 Magdalena Czyszczoń 5000 m 1
2018 Katarzyna Woźniak wielobój 1
2018 Katarzyna Bachleda-Curuś 3000 m 1
2018 Konrad Niedźwiedzki 1500 m 1
2018 Konrad Niedźwiedzki 1000 m 1
2018 Konrad Niedźwiedzki 5000 m 2
2018 Katarzyna Bachleda-Curuś bieg ze startu wspólnego 2
2018 Katarzyna Bachleda-Curuś 1000 m 2
2018 Katarzyna Bachleda-Curuś wielobój 2
2018 Katarzyna Bachleda-Curuś 1500 m 2
2018 Katarzyna Woźniak 5000 m 3
2018 Magdalena Czyszczoń wielobój 3
2018 Magdalena Czyszczoń bieg ze startu wspólnego 3
2018 Andżelika Wójcik 500 m 3
2019 Magdalena Czyszczoń 3000 m 1
2019 Magdalena Czyszczoń bieg ze startu wspólnego 2
2019 Magdalena Czyszczoń wielobój duży 2
2019 Andżelika Wójcik 500 m 2
2019 Andżelika Wójcik, Magdalena Czyszczoń, Aleksandra Kapruziak drużynowo 2
2019 Gaweł Oficjalski wielobój sprinterski 3

 

MP w narciarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1995 Krzysztof Wańczyk bieg na 30 km 2
1996 Krzysztof Wańczyk bieg na 50 km 1
1996 Henryk Gazurek bieg na 50 km 2
1997 Janusz Krężelok bieg na 30 km 1
1997 Krzysztof Wańczyk bieg na 30 km 2
1997 Henryk Gazurek bieg na 30 km 3
1997 Janusz Krężelok bieg na 15 km 2
1997 Krzysztof Wańczyk bieg na 15 km 2
1997 Henryk Gazurek bieg na 15 km 3
1997 Krzysztof Wańczyk bieg na 10 km 1
1997 Janusz Krężelok bieg na 10 km 2
1997 Henryk Gazurek bieg na 10 km 3
1998 Janusz Krężelok bieg na 50 km 1
1998 Krzysztof Wańczyk bieg na 50 km 2
1999 Piotr Bryja bieg na 50 km 2
1999 Janusz Krężelok bieg na 50 km 1
1999 Janusz Krężelok bieg na 15 km 3
2000 Katarzyna Gębala bieg na 10 km 2
2000 Eliza Surdyka bieg na 15 km 3
2000 Janusz Krężelok bieg na 50 km 2
2000 Piotr Bryja bieg na 30 km 3
2000 Eliza Surdyka bieg na 5 km 1
2000 Janusz Krężelok bieg na 10 km 1
2000 Aleksandra Wróbel, Eliza Surdyka, Katarzyna Gębala sztafeta 4 x5 km 1
2000 Adam Kwak, Piotr Bryja, Janusz Krężelok sztafeta 3 x 10 km 1
2001 Tomasz Kałużny bieg na b50 km 1
2001 Liliana Podżorska, Aleksandra Wróbel, Eliza Surdyka sztafeta 3 x 5 km 1
2001 Dorota Dziadkowiec sprint 3
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 10 km stylem klasycznym 3
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 10 km stylem łyżwiarskim 3
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 15 km stylem dowolnym 3
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 41 km 1
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 15 km 3
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 41 km 1
2001 Tomasz Kałużny bieg na 15 km 3
2001 Tomasz Kałużny bieg na 20 km 1
2001 Tomasz Kałużny bieg na 30 km 2
2001 Janusz Krężelok bieg na 50 km 2
2001 Janusz Krężelok sprint 1
2001 Janusz Krężelok bieg na 15 km stylem klasycznym 1
2001 Janusz Krężelok bieg na 20 km stylem dowolnym 2
2001 Janusz Krężelok bieg na 30 km stylem dowolnym 1
2001 Magdalena Oleksiak bieg na 41 km 3
2001 Eliza Surdyka bieg na 10 km klas 1
2001 Eliza Surdyka bieg na 15 km dow 2
2002 Janusz Krężelok sprint 1
2002 Tomasz Kałużny sprint 2
2002 Marcin Roszkowski sprint 3
2002 Tomasz Kałużny bieg na 10 km 1
2002 Tomasz Kałużny bieg na 30 km 1
2002 Adam Kwak bieg na 10 km 3
2002 Adam Kwak bieg na 15 km 3
2002 Adam Kwak bieg na 30 km 2
2002 Tomasz Kałużny skoki K-120 2
2002 Dorota Dziadkowiec bieg na 10 km 2
2002 Dorota Dziadkowiec bieg na 5 km 2
2002 Dorota Dziadkowiec bieg na 15 km 3
2003 Janusz Krężelok sprint 1
2003 Janusz Krężelok bieg na 10 km 2
2003 Tomasz Kałużny bieg na 10 km 1
2003 Tomasz Kałużny bieg na 30 km 1
2003 Piotr Kocoń bieg na 10 km 3
2003 Andrzej Michalak bieg na 30 km 2
2003 Andrzej Michalak bieg na 50 km 2
2003 Justyna Kowalczyk sprint 1
2003 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km 1
2003 Justyna Kowalczyk bieg na 15 km 1
2003 Dorota Dziadkowiec bieg na 5 km 3
2003 Dorota Dziadkowiec bieg na 15 km 3
2003 Dorota Dziadkowiec bieg na 25 km 1
2003 Daniel Bachleda kombinacja igielit 3
2004 Justyna Kowalczyk sprint 1
2004 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km 1
2004 Krystian Długopolski, Maciej Maciusia, Tomasz Pochwała, Tomisław Tajner skoki drużynowo 1
2004 Maciej Kreczmer sprint 1
2004 Piotr Kocoń sprint 3
2004 Maciej Kreczmer sprint stylem dowolnym 1
2004 Piotr Kocoń sprint stylem dowolnym 2
2004 Dorota Dziadkowiec bieg na 5 km 3
2004 Dorota Dziadkowiec sprint 3
2005 Justyna Kowalczyk sprint 1
2005 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km 1
2005 Agnieszka Szymańczak sprint 2
2005 Agnieszka Szymańczak bieg na 5 km 3
2005 Kornelia Marek sprint 3
2005 Kornelia Marek bieg na 15 km 1
2005 Weronika Przyczynek bieg na 15 km 2
2005 Kornelia Marek, Agnieszka Szymańczak, Weronika Przyczynek, Justyna Kowalczyk sztafeta 4 x 5 km 1
2005 Krystian Długopolski skoki 2
2005 Krystian Długopolski, Marcin Bachleda, Tomasz Pochwała, Tomisław Tajner skoki drużynowo 2
2005 Janusz Krężelok sprint 1
2005 Maciej Kreczmer sprint 2
2005 Piotr Kocoń sprint 3
2006 Wojciech Zagórski supergigant 1
2006 Michał Kałwa supergigant 2
2006 Michał Kałwa slalom 1
2006 Michał Kałwa slalom gigant 1
2006 Justyna Kowalczyk sprint 1
2006 Sylwia Jaśkowiec sprint 2
2006 Kornelia Marek sprint 3
2006 Janusz Krężelok sprint 1
2006 Maciej Kreczmer sprint 2
2006 Andrzej Michalak sprint 3
2006 Sylwia Jaśkowiec bieg na 5 km 1
2006 Kornelia Marek bieg na 5 km 2
2006 Janusz Krężelok bieg na 10 km techniką dowolną 1
2006 Maciej Kreczmer bieg na 10 km techniką dowolną 2
2006 Weronika Przyczynek, Kornelia Marek, Małgorzata Kleszczyńska, Sylwia Jaśkowiec sztafeta 4 x 5 km 1
2006 Mariusz Hluchnik, Piotr Śliwka, Dawid Waluś, Janusz Krężelok sztafeta 4 x 10 km 1
2006 Sylwia Jaśkowiec bieg na 15 km 1
2006 Kornelia Marek bieg na 15 km 2
2006 Maciej Kreczmer bieg na 30 km 1
2006 Piotr Śliwka bieg na 30 km 3
2006 Piotr Śliwka bieg na 50 km 1
2006 Kornelia Marek bieg na 50 km 2
2006 Krzysztof Styrczula, Tomisław Tajner, Marcin Bachleda, Tomasz Pochwała skoki drużynowo 3
2007 Justyna Kowalczyk sprint 1
2007 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km 1
2007 Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Kornelia Marek, Aleksandra Rekurant sztafeta 4 x 5 km 1
2007 Sylwia Jaśkowiec sprint 2
2007 Sylwia Jaśkowiec bieg na 5 km 2
2007 Sylwia Jaśkowiec bieg na 15 km 1
2007 Kornelia Marek sprint 3
2007 Kornelia Marek bieg na 5 km 3
2007 Janusz Krężelok sprint 1
2007 Janusz Krężelok bieg na 10 km 1
2007 Maciej Kreczmer sprint 2
2007 Maciej Kreczmer bieg na 10 km 2
2007 Mateusz Michałek bieg na 30 km 1
2007 Krzysztof Styrczula, Tomisław Tajner, Marcin Bachleda, Mateusz Wantulok skoki drużynowo 3
2007 Agnieszka Szymańczak bieg na 30 km 1
2007 Dorota Dziadkowiec-Michoń bieg na 30 km 2
2007 Weronika Przyczynek bieg na 30 km 3
2007 Piotr Kocoń bieg na 42 km 1
2007 Marcin Kreczmar bieg na 42 km 2
2007 Janusz Krężelok sztafeta 4 x 10 km 2
2007   sztafeta 4 x 10 km 1
2007 Andrzej Michałek bieg na 10 km 3
2008 Sylwia Jaśkowiec sprint 1
2008 Kornelia Marek sprint 3
2008 Janusz Krężelok sprint 1
2008 Justyna Kowalczyk bieg na 15 km technika dowolną 1
2008 Sylwia Jaśkowiec bieg na 15 km technika dowolną 2
2008 Kornelia Marek bieg na 15 km technika dowolną 3
2008 Mariusz Michałek bieg na 30 km technika dowolną 1
2008 Janusz Krężelok bieg na 30 km technika dowolną 2
2008 Kornelia Marek, Agnieszka Szymańczak, Kinga Bieszczad, Justyna Kowalczyk sztafeta 4 x5 km 1
2008 Aleksandra Prekurat, Monika Napora, Weronika Kocoń, Sylwia Jaśkowiec sztafeta 4 x 5 km 2
2008 Piotr Kocoń, Piotr Śliwka, Mariusz Michałek, Janusz Krężelok sztafeta 4 x 10 km 2
2009 Janusz Krężelok bieg na 10 km techniką dowolną 2
2009 Justyna Kowalczyk bieg na 15 km techniką klasyczną 1
2009 Adam Cieślar kombinacja norweska – sprint 3
2009 Adam Cieślar kombinacja norweska 2
2009 Adam Broda Kombinacja norweska 3
2009 Justyna Kowalczyk, Agnieszka Szymańczyk, Aleksandra Prekurat, Kornelia Marek sztafeta 4 x 5 km 1
2009 Sylwia Jaśkowiec, Agata Marek, Kinga Bieszczad, Beata Szymańczak sztafeta 4 x 5 km 2
2009 Sylwia Jaśkowiec bieg na 15 km techniką klasyczną 2
2009 Janusz Krężelok bieg na 30 km techniką klasyczną 2
2009 Mariusz Michałek bieg na 30 km techniką klasyczną 3
2009 Justyna Kowalczyk 30 km techniką dowolną 1
2009 Sylwia Jaśkowiec 30 km techniką dowolną 2
2009 Kornelia Marek bieg na 30 km techniką dowolną 3
2009 Justyna Kowalczyk sprint na 1,2 km techniką klasyczną 1
2009 Sylwia Jaśkowiec sprint na 1,2 km techniką klasyczną 2
2009 Janusz Krężelok sprint na 1,2 km techniką klasyczną 1
2009 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km techniką dowolną 1
2009 Sylwia Jaśkowiec bieg na 5 km techniką dowolną 2
2009 Kornelia Marek bieg na 5 km techniką dowolną 3
2010 Sylwia Jaśkowiec sprint 1
2010 Janusz Krężelok sprint 2
2010 Sylwia Jaśkowiec kobiety - 5 km techniką klasyczną 2
2010 Mariusz Michałek 10 km technika dowolna 3
2011 Mariusz Michałek bieg na 10 km 2
2011 Mariusz Michałek bieg na 30 km 2
2011 Krzysztof Stec, Marcin Rzeszótko, Andrzej Nędza-Kubiniec, Marian Michałek sztafeta 4 x 10 km 1
2011 Agnieszka Szymańczak sprint 2
2011 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km techniką dowolną 1
2011 Justyna Kowalczyk bieg na 15 km technika dowolną 1
2011 Justyna Kowalczyk, Natalia Grzybiarz, Agnieszka Szymańczak, Justyna Modarska sztafeta 4 x 2,5 km 1
2012 Michał Kałwa superkombinacja 1
2012 Michał Kałwa slalom 3
2012 Aleksandra Kluś-Zamiedzowy slalom gigant 1
2012 Aleksandra Kluś-Zamiedzowy slalom specjalny 2
2012 Aleksandra Kluś-Zamiedzowy supergigant 1
2012 Aleksandra Kluś-Zamiedzowy superkombinacja 1
2012 Jakub Ilewicz supergigant 1
2012 Wojciech Szczepanik supergigant 3
2013 Agnieszka Szymańczak sprint 1
2013 Justyna Mordarska sprint 3
2013 Agnieszka Szymańczak bieg na 5 km 1
2013 Beata Szymańczak, Agnieszka Szymańczak sprint drużynowy 2
2015 Zuzanna Witych free-ski sloop style 1
2015 Szczepan Karpiel free-ski sloop style 2
2015 Kornelia Kubińska sprint 3
2015 Kornelia Kubińska bieg na 5 km 3
2015 Kornelia Kubińska, Justyna Mordarska sprint drużynowy 1
2016 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km 1
2016 Adam Chrapek slalom gigant 1
2016 Adam Chrapek slalom specjalny 1
2017 Kornelia Kubińska sprint 3
2017 Kornelia Kubińska bieg na 5 km 1
2017 Jan Antolec, Kacper Antolec sprint drużynowy 2
2017 Kornelia Kubińska bieg na 15 km 1
2017 Jan Antolec bieg na 10 km 2
2017 Kornelia Kubińska, Magdalena Galewicz sprint drużynowy 1
2017 Kacper Antolec, Jan Antolec sprint drużynowy 2
2017 Kornelia Kubińska bieg na 15 km 1
2017 Martyna Galewicz bieg na 15 km 2
2017 Jan Antolec bieg na 30 km 1
2017 Kornelia Kubińska, Jan Antolec sprint-mixt drużynowy
2017 Katarzyna Stokfisz, Kornelia Kubińska, Magdalena Czusz, Martyna Galewicz sztafeta 4 x 5 km 1
2017 Dawid Bril, Jan Antolec, Marcin Piasecki, Kacper Antolec sztafeta 4 x 10 km 1
2017 Maciej Bydliński slalom gigant 2
2017 Maciej Bydliński slalom specjalny 1
2017 Dominik Białobrzycki slalom specjalny 2
2018 Justyna Kowalczyk bieg na 15 km 1
2018 Magdalena Czusz, Justyna Kowalczyk, Katarzyna Stokfisz, Martyna Galewicz sztafeta kobiet 1
2018 Maciej Bydliński supergigant 1
2018 Maciej Bydliński slalom gigant 1
2018 Jan Antolec bieg na 15 km 2
2018 Jan Antolec, Martyna Galewicz sprint drużynowy – mikst 2
2018 Justyna Kowalczyk, Katarzyna Stokfisz sprint drużynowy 2
2018 Dawid Bril, Jan Antolec, Wojciech Pelczar, Kacper Antolec sztafeta mężczyzn 2
2018 Adam Chrapek slalom 2
2018 Jan Antolec sprint 3
2018 Martyna Galewicz bieg na 10 km 3
2018 Jan Antolec, Kacper Antolec sprint drużynowy 3
2018 Maciej Bydliński slalom 3
2019 Justyna Kowalczyk bieg na 15 km 1
2019 Jan Antolec bieg na 30 km 3
2019 Jan Antolec, Dawid Bril, Wojciech Pelczar, Kacper Antolec sztafeta 4 x 10 km 3
2019 Adam Chrapek slalom gigant 3
2019 Dominik Białobrzycki slalom 3
2019 Kornelia Kubińska, Jan Antolec sprint drużyn mieszanych 1
2019 Martyna Galewicz, Dawid Bril sprint drużyn mieszanych 2
2019 Katarzyna Stokfisz, Kacper Antolec sprint drużyn mieszanych 3

A. Więcek, współpr. H. Kurzyński [i in.]: Mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznym i alpejskim 1919–2013. Nowy Sącz–Warszawa–Zamość 2014.

MP w narciarstwo igielitowym (letnim)

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2004 Krystian Długopolski skoki – średnia skocznia 3
2004 Krystian Długopolski skoki – duża skocznia 3
2005 Marcin Bachleda skoki – średnia skocznia 2
2005 Marcin Bachleda skoki – duża skocznia 3
2005 Michał Cieślar kombinacja norweska 3
2006 Michał Cieślar kombinacja norweska – sprint 1
2007 Michał Cieślar kombinacja norweska – K 120 2
2012 Paweł Słowiok kombinacja 2
2012 Mateusz Wańtulok kombinacja 3
2013 Paweł Słowiok kombinacja 1
2013 Szczepan Kupczak kombinacja 2
2013 Paweł Wańtulok kombinacja 3

A. Więcek, współpr. H. Kurzyński [i in.]: Mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznym i alpejskim 1919–2013. Nowy Sącz–Warszawa–Zamość 2014.

MP w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1999 Wojciech Gabrysz, Michał Poprawa, Mikołaj Machnik, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 3
1999 Michał Sapoń 100 m stylem motylkowym 3
1999 Michał Sapoń 200 m stylem dowolnym 1
1999 Michał Sapoń 200 m stylem motylkowym 3
2001 Sapoń Michał 100 m stylem dowolnym 2
2001 Adrian Błaszczyk 200 m stylem klasycznym 2
2001 Michał Sapo, Paweł Bladowski, Piotr Gęgotek, Adrian Błaszczyk sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2001 Michał Sapoń 50 m stylem dowolnym 2
2001 Adrian Błaszczyk 50 m stylem klasycznym 2
2001 Michał Sapoń 100 m stylem dowolnym 3
2001 Adrian Błaszczyk 1500 m stylem dowolnym 3
2001 Adrian Błaszczyk 200 m stylem klasycznym 3
2001 Adrian Błaszczyk 50 m stylem klasycznym 3
2001 Michał Sapoń 50 m stylem motylkowym 3
2002 Michał Sapoń, Michał Spławiński, Piotr Gęgotek, Tomasz Dziedzic sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2002 Michał Sapoń, Michał Spławiński, Piotr Gęgotek, Tomasz Dziedzic sztafeta 4 x100 m stylem dowolnym 1
2002 Piotr Gęgorek 200 m stylem dowolnym 2
2002 Michał Sapoń, Michał Spławiński, Piotr Gęgotek, Tomasz Dziedzic sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 2
2002 Marek Małopolski 50 m stylem klasycznym 2
2002 Adrian Błaszczyk 100 m stylem klasycznym 3
2002 Marek Małopolski 100 m stylem klasycznym 3
2002 Michał Rokicki 200 m stylem dowolnym 3
2002 Adrian Błaszczyk 50 m stylem klasycznym 3
2003 Marek Małopolski 50 m stylem klasycznym 2
2003 Marek Małopolski 100 m stylem klasycznym 2
2003 Tomasz Dziedzic 100 m stylem dowolnym 3
2003 Michał Rokicki 200 m stylem dowolnym 3
2003 Tomasz Dziedzic 50 m stylem motylkowym 3
2004 Krzysztof Żołdak 200 m stylem zmiennym 1
2004 Krzysztof Żołdak 400 m stylem zmiennym 1
2004 Michał Rokicki 200 m stylem dowolnym 2
2004 Paweł Bladowski 200 m stylem zmiennym 2
2004 Rafał Kuchta 200 m stylem motylkowym 3
2004 Krzysztof Żołdak, Marcin Unold, Szymon Jędrzejczak, Paweł Bladowski sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
2004 Marcin Unold 50 m stylem dowolnym 3
2004 Tomasz Pyk 50 m stylem klasycznym 3
2005 Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 2
2005 Marcin Unold 200 m stylem grzbietowym 2
2005 Krzysztof Żołdak 400 m stylem zmiennym 2
2005 Marcin Unold 50 m stylem grzbietowym 2
2005 Sławomir Wolniak 100 m stylem klasycznym 3
2005 Sławomir Wolniak 200 m stylem klasycznym 3
2005 Marcin Unold, Psota Ireneusz, Rafał Kuchta, Krzysztof Żołdak sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
2005 Krzysztof Żołdak 400 m stylem zmiennym 3
2005 Sławomir Wolniak 50 m stylem klasycznym 3
2006 Krzysztof Żołdak 200 m stylem zmiennym 2
2006 Bartosz Wiśniewski 200 metrów stylem motylkowym 3
2006 Sylwia Kula 200 m stylem zmiennym 3
2006 Bartosz Wiśniewski, Bartosz Religa, Ireneusz Psota, Krzysztof Żołdak sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
2006 Krzysztof Żołdak 400 m stylem zmiennym 3
2007 Piotr Łuczak, Robert Wilk, Marcin Unold, Patryk Wakuła sztafeta 4 x100 m stylem dowolnym 3
2008 Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 1
2008 Marcin Unold 50 m stylem grzbietowym 1
2008 Robert Wilk 100 m stylem dowolnym 2
2008 Wojciech Gnela, Piotr Gęgorek, Robert Wilk, Marcin Unold sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2008 Marcin Unold, Przemysław Gorczyca, Bartosz Wiśniewski, Robert Wilk sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 2
2008 Dominika Gawełczyk 400 m stylem dowolnym 3
2008 Paweł Gorczyca 50 m stylem klasycznym 3
2009 Robert Wilk, Bartosz Wiśniewski, Wojciech Gnela, Marcin Unold sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2009 Marcin Unold, Jakub Kieruj, Bartosz Wiśniewski, Robert Wilk sztafeta 4x100 m stylem zmiennym 2
2009 Marcin Unold 50 m. stylem grzbietowym 2
2009 Karol Zaczyński 1500 m stylem dowolnym 3
2009 Dominika Gawełczyk 200 m stylem dowolnym 3
2009 Dominika Gawełczyk 400 m stylem dowolnym 3
2009 Paweł Gorczyca 50 m stylem klasycznym 3
2010 Karol Zaczyński 1500 m stylem dowolnym 3
2010 Karol Zaczyński 400 m stylem zmiennym 3
2011 Michał Poprawa 200 m stylem dowolnym 2
2011 Karol Zaczyński 800 m stylem dowolnym 2
2011 Karol Zaczyński 1500 m stylem dowolnym 3
2011 Marcin Unold, Mikołaj Machnik, Robert Wilk, Michał Poprawa sztafeta 4 x100 m stylem zmiennym 3
2012 Katarzyna Wilk 100 m stylem dowolnym 1
2012 Katarzyna Wilk 100 m stylem dowolnym 1
2012 Karol Zaczyński 1500 m stylem dowolnym 1
2012 Marcin Unold, Karol Zaczyński, Sławiński, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2012 Marcin Unold, Karol Zaczyński, Mikołaj Machnik, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2012 Karol Zaczyński 400 m stylem zmiennym 1
2012 Mikołaj Machnik 200 m stylem klasycznym 2
2012 Marcin Unold, Karol Zaczyński, Herniak, Michał Poprawa sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 2
2012 Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 3
2012 Karol Zaczyński 400 m stylem dowolnym 3
2012 Katarzyna Wilk 50 m stylem dowolnym 3
2012 Katarzyna Wilk 50 m stylem dowolnym 3
2013 Katarzyna Wilk 100 m stylem dowolnym 1
2013 Katarzyna Wilk, Klimas, Bartoszek, Joanna Szczepaniak sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 1
2013 Karolina Szczepaniak 400 m stylem zmiennym 1
2013 Katarzyna Wilk 50 m stylem dowolnym 1
2013 Karolina Szczepaniak 200 m stylem zmiennym 2
2013 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 2
2013 Karol Zaczyński, Kacper Klich, Kajetan Załuski, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 3
2013 Karol Zaczyński, Kacper Klich, Kajetan Załuski, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 3
2014 Mikołaj Machnik 100 m stylem klasycznym. 1
2014 Mikołaj Machnik 200 m stylem klasycznym 1
2014 Tomasz Polewka, Machnik Mikołaj, Jerzy Twardowski, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2014 Karolina Szczepaniak 400 m stylem zmiennym 1
2014 Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym 3
2014 Michał Poprawa 50 m stylem motylkowym 1
2014 Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 3
2014 Karolina Szczepaniak 200 m stylem zmiennym 3
2014 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 3
2015 Mikołaj Machnik 100 m stylem klasycznym 1
2015 Konrad Czernik 100 m stylem motylkowym 1
2015 Katarzyna Wilk 100 m stylem dowolnym 1
2015 Konrad Czerniak, Mikołaj Machnik, Tomasz Polewka, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2015 Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Mikołaj Machnik, Konrad Czerniak sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2015 Konrad Czerniak 50 m stylem dowolnym 1
2015 Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym 1
2015 Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 2
2015 Katarzyna Wilk 200 m stylem dowolnym 2
2015 Karolina Szczepaniak 400 m stylem zmiennym 2
2015 Konrad Czerniak 100 m stylem dowolnym 3
2015 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 3
2016 Katarzyna Wilk 100 m stylem dowolnym 1
2016 Kacper Majchrzak 100 m stylem dowolnym 1
2016 Michał Poprawa 200 m stylem zmiennym 1
2016 Maciej Falaciński, Rafał Bugdol, Michał Poprawa, Konrad Czerniak sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2016 Konrad Czerniak 50 m stylem dowolnym 1
2016 Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 2
2016 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 2
2017 Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 1
2017 Michał Poprawa 200 m stylem zmiennym 1
2017 Tomasz Polewka, Mikołaj Machnik, Michał Poprawa, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2017 Wojciech Głyk, Michał Poprawa, Grzegorz Kłos, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 1
2017 Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym 1
2017 Mikołaj Machnik 200 m stylem klasycznym 2
2017 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 2
2017 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 2
2017 Wojciech Głyk, Michał Poprawa, Grzegorz Kłos, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2017 Rafał Bugdol 50 m stylem grzbietowym 3
2017 Mikołaj Machnik 100 m stylem klasyczny 3
2018 Tomasz Polewka, Krzysztof Tokarski, Michał Poprawa, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2018 Katarzyna Wasick 100 m stylem dowolnym 1
2018 Dominika Kossakowska 200 m stylem dowolnym 2
2018 Paula Żukowska 400 m stylem zmiennym 2
2018 Dominika Kossakowska, Paulina Peda, Julia Jagoda, Paula Żukowska sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2018 Tomasz Polewka, Krzysztof Tokarski, Dariusz Puk, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2018 Bugdol Rafał 50 m stylem grzbietowym 2
2018 Michał Poprawa 200 m stylem zmiennym 2
2018 Paulina Peda 100 m stylem motylkowym 2
2018 Paula Żukowska 200 m stylem zmiennym 2
2018 Katarzyna Wasick, Paulina Peda, Marlena Dudek, Dominika Kossakowska sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 2
2018 Dariusz Puk, Kacper Klich, Sławomir Smeja, Michał Poprawa sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
2018 Dominika Kossakowska, Dominika Kosińska, Wiktoria Musioł, Paula Żukowska sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
2018 Krzysztof Tokarski 50 m stylem klasycznym 3
2018 Polewka Tomasz 50 m stylem grzbietowym 3
2018 Maciej Hołub 100 m stylem klasycznym 3
2018 Paulina Peda 50 m stylem motylkowym 3
1999 (z) Michał Sapoń 100 m stylem dowolnym 1
2000 (b.k.) Michał Sapoń 100 m stylem dowolnym 1
2000 (b.k.) Michał Sapo 200 m stylem dowolnym 1
2000 (b.k.) Michał Spławiński 50 m stylem klasycznym. 1
2000 (z) Michał Sapoń 200 m stylem dowolnym 1
2002 (z) Tomasz Dziedzic 100 m stylem zmiennym 2
2002 (z) Piotr Gęgorek 200 m stylem dowolnym 2
2004 (b.k.) Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 1
2004 (b.k.) Marcin Unold 50 m stylem grzbietowym 2
2004 (b.k.) Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 3
2004 (b.k.) Michał Rokicki 200 m stylem dowolnym 3
2004 (b.k.) Marcin Unold 200 m stylem grzbietowym 3
2004 (b.k.) Sławomir Wolniak 200 m stylem klasycznym 3
2004 (b.k.) Marcin Unold 50 m stylem motylkowym 3
2007 (z) Dawid Kundzik 50 m stylem motylkowym 3
2008 (z) Dominika Gawełczyk 400 m stylem dowolnym 2
2008 (z) Piotr Łuczak 200 m stylem motylkowym 3
2008 (z) Dominika Gawełczyk 200 m stylem dowolnym 3
2009 (z) Marcin Unold 50 m stylem grzbietowym 1
2009 (z)   sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 1
2009 (z) Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 2
2009 (z) Dominika Gawełczyk 200 m stylem dowolnym 2
2009 (z) Dominika Gawełczyk 200 m stylem dowolnym 2
2009 (z) Robert Wilk 100 m stylem dowolnym 3
2009 (z) Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 3
2009 (z) Dominika Gawełczyk 400 m stylem dowolnym 3
2009 (z) Karol Zaczyński 400 m stylem zmiennym 3
2009 (z) Dominika Gawełczyk 400 m stylem dowolnym 3
2010 (z) Agnieszka Ostrowska 100 m stylem klasycznym 2
2010 (z) Karol Zaczyński 1500 m stylem dowolnym 2
2012 (z) Michał Poprawa 100 m stylem motylkowym 1
2012 (z) Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 1
2012 (z) Karol Zaczyński, Michał Poprawa, Mateusz Żymańczyk, Krzysztof Wilk sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2012 (z) Karol Zaczyński 400 m stylem zmiennym 2
2012 (z) Michał Poprawa 200 m stylem zmiennym 3
2012 (z) Michał Poprawa 50 m stylem motylkowym 3
2014 (z) Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Mikołaj Machnik, Konrad Czerniak sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2014 (z) Tomasz Polewka, Konrad Czerniak, Martyna Nowak, Julia Jagoda sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym (mix) 1
2015 (z) Mikołaj Machnik 100 m stylem klasycznym 1
2015 (z) Konrad Czernik 100 m stylem motylkowym 1
2015 (z) Maciej Falaciński, Bartosz Famulok, Rafał Bugdol, Konrad Czerniak sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2015 (z) Tomasz Polewka, Konrad Czerniak, Krzysztof Tokarski, Maciej Falaciński sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2015 (z) Tomasz Polewka, Konrad Czerniak, Krzysztof Tokarski, Maciej Falaciński sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 1
2015 (z) Konrad Czerniak 50 m stylem dowolnym 1
2015 (z) Konrad Czerniak 50 m stylem motylkowym 1
2015 (z) Łukasz Chmiel 100 m stylem zmiennym 2
2015 (z) Konrad Czerniak 100 m stylem dowolnym 2
2015 (z) Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 2
2015 (z) Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 2
2015 (z) Mikołaj Machnik 200 m stylem klasycznym 2
2015 (z) Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 2
2015 (z) Krzysztof Tokarski 50 m stylem klasycznym 2
2015 (z) Julia Jagoda 50 m stylem motylkowym 2
2015 (z) Maciej Falaciński 100 m stylem grzbietowym 3
2015 (z) Maciej Falaciński 100 m stylem grzbietowym 3
2015 (z) Maciej Falaciński, Michał Poprawa, Wojciech Głyk, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
2016 (z) Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 1
2016 (z) Dariusz Puk, Rafał Bugdol, Grzegorz Kłos, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2016 (z) Tomasz Polewka, Paulina Peda, Krzysztof Tokarski, Julia Jagoda sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym (mix) 2
2016 (z) Paulina Peda, Martyna Nowak, Julia Jagoda, Weronika Jagoda sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 3
2017 (b.k.) Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym 1
2017 (b.k.) Krzysztof Tokarski 50 m stylem klasycznym 1
2017 (b.k.) Michał Poprawa 100 m stylem motylkowym 1
2017 (b.k.) Michał Poprawa 100 m stylem zmiennym 1
2017 (b.k.) Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Dariusz Puk, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2017 (b.k.) Tomasz Polewka, Krzysztof Tokarski, Michał Poprawa, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 1
2017 (b.k.) Tomasz Polewka, Krzysztof Tokarski, Michał Poprawa, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2017 (b.k.) Paula Żukowska 400 m stylem zmiennym 1
2017 (b.k.) Tomasz Polewka, Krzysztof Tokarski, Paulina Peda, Julia Jagoda sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym (mix) 1
2017 (b.k.) Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 2
2017 (b.k.) Maciej Hołub 50 m stylem klasycznym 2
2017 (b.k.) Mikołaj Machnik 200 m stylem klasycznym 2
2017 (b.k.) Michał Poprawa 100 m stylem motylkowym 2
2017 (b.k.) Michał Poprawa 200 m stylem zmiennym 2
2017 (b.k.) Karol Zaczyński, Wojciech Głyk, Michał Galon, Michał Poprawa sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 2
2017 (b.k.) Paula Żukowska 400 m stylem dowolnym 2
2017 (b.k.) Julia Jagoda, Paula Żukowska, Natalia Pawlaczek, Paulina Peda sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2017 (b.k.) Mikołaj Machnik 50 m stylem klasycznym 3
2017 (b.k.) Krzysztof Tokarski 100 m stylem klasycznym 3
2017 (b.k.) Paulina Peda 100 m stylem motylkowym 3
2017 (b.k.) Paulina Peda, Marlena Dudek, Julia Jagoda, Amelia Pisarczyk sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 3
2018 (b.k.) Katarzyna Wasick 50 m stylem dowolnym  1
2018 (b.k.) Katarzyna Wasick, Weronika Jagoda, Dominika Kossakowska, Paulina Peda sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym  1
2018 (b.k.) Katarzyna Wasick 100 m stylem dowolnym 1
2018 (b.k.) Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 1
2018 (b.k.) Maciej Hołub 50 m stylem klasycznym  1
2018 (b.k.) Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym 2
2018 (b.k.) Katarzyna Wasick, Dominika Kossakowska, Dominika Kosińska, Julia Magierowska sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 2
2018 (b.k.) Paulina Peda, Dominika Kossakowska, Marlena Dudek, Katarzyna Wasick sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 2
2018 (b.k.) Paulina Peda, Dominika Kossakowska, Marlena Dudek, Katarzyna Wasick sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym 3
2018 (b.k.) Dominika Kossakowska 200 m stylem dowolnym 3
2018 (b.k.) Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Krzysztof Tokarski, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 3
2018 (b.k.) Michał Poprawa 50 m stylem motylkowym 3
2018 (b.k.) Michał Poprawa 100 m stylem zmiennym 3
2018 (b.k.) Tomasz Polewka, Dominika Kossakowska, Rafał Bugdol, Katarzyna Wasick sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym (mix) 3
2018 (b.k.) Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Maciej Hołub, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 3
2018 (b.k) Paulina Peda 100 m stylem grzbietowym 3
2019 Katarzyna Wasick 100 m stylem dowolnym 1
2019 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 1
2019 Maciej Hołub 50 m stylem klasycznym 1
2019 Katarzyna Wasick 50 m stylem dowolnym 1
2019 Paulina Peda, Maciej Hołub, Michał Poprawa, Katarzyna Wasick sztafeta mieszana 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2019 Rafał Bugdol, Dominika Kossakowska, Michał Poprawa, Katarzyna Wasick sztafeta mieszana 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2019 Katarzyna Wasick, Dominika Kossakowska, Marta Cieśla, Paulina Peda sztafeta kobiet 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2019 Rafał Bugdol 100 m stylem grzbietowym 2
2019 Michał Poprawa 200 m stylem zmiennym 2
2019 Tomasz Polewka, Maciej Hołub, Michał Poprawa, Rafał Bugdol sztafeta mężczyzn 4 x 100 m stylem zmiennym 2
2019 Paulina Peda 100 m stylem motylkowym 2
2019 Michał Poprawa 100 m stylem motylkowym 2
2019 Rafał Bugdol, Kamil Romanowski, Dominika Kossakowska, Marta Cieśla sztafeta mieszana 4 x 100 m stylem zmiennym 2
2019 Dominika Kossakowska 200 m stylem dowolnym 2
2019 Paula Żukowska 400 m stylem zmiennym 2
2019 Rafał Bugdol, Kamil Romanowski, Dominika Kossakowska, Marta Cieśla sztafeta mieszana 4 x 100 m stylem zmiennym 2
2019 Paulina Peda 100 m stylem grzbietowym 3
2019 Marta Cieśla 50 m stylem dowolnym 3
2019 Krzysztof Tokarski 50 m stylem klasycznym 3

Legenda: b.k. – basen krótki (25 m); z – zimowe mistrzostwa Polski.

A.W. Parczewski: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012; „Sport” 2019, nr 113–116.

MP w saneczkarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2014 Wojciech Kurowski jedynki 1
2014 Patryk Poręba, Karol Mikrut dwójki 2
2014 Karol Mikrut jedynki 3
2015 Wojciech Kurowski, Paula Kruk, Patryk Poręba, Mateusz Żakowicz sztafeta 1
2015 Wojciech Kurowski jedynki 2
2015 Patryk Poręba, Mateusz Żakowicz dwójki 2
2015 Karol Mikrut jedynki 3
2016 Mateusz Sochowicz, Paula Kruk, Wojciech Chmielewski, Jan Kowalewski sztafeta 2
2016 Paula Kruk jedynki 3
2017 Mateusz Sochowicz jedynki 2
2017 Mateusz Sochowicz, Paula Kruk, Tomasz Sieniuta sztafeta 2
2018 Mateusz Sochowicz jedynki 2

http://www.pzssan.com.pl/data/uploads/wyniki/wyniki_mps_2017.pdf.

MP w snowboardzie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2003 Marek Sasiadek half-pipe 2
2003 Marek Sasiadek half-pipe 2
2004 Szczepan Ligocki half-pipe 2
2004 Szczepan Ligocki half-pipe 2
2005 Dorota Żyła gigant równoległy 3
2005 Bianka Iselonis slalom równoległy 2
2005 Bianka Iselonis gigant równoległy 1
2005 Bianka Iselonis gigant równoległy 1
2005 Marek Sasiadek big air 2
2005 Dorota Żyła slalom równoległy 3
2005 Dorota Żyła slalom równoległy 3
2006 Bianka Iselonis gigant równoległy 2
2006 Bianka Iselonis slalom równoległy 1
2006 Bianka Iselonis gigant równoległy 2
2006 Bianka Iselonis slalom równoległy 1
2006 Małgorzata Kukucz gigant równoległy 3
2006 Małgorzata Kukucz gigant równoległy 3
2007 Karolina Hula slalom równoległy 3
2007 Małgorzata Kukucz slalom równoległy 2
2007 Małgorzata Kukucz gigant równoległy 1
2007 Małgorzata Kukucz snowboardcross 3
2007 Małgorzata Kukucz slalom równoległy 2
2007 Małgorzata Kukucz gigant równoległy 1
2008 Mateusz Adamski slalom gigant 3
2008 Mateusz Adamski slalom równoległy 3
2008 Mateusz Adamski slalom gigant 3
2008 Mateusz Adamski slalom równoległy 3
2008 Mariusz Kołodziejczak slalom gigant 1
2008 Mariusz Kołodziejczak slalom gigant 1
2008 Małgorzata Kukucz-Legień snowboardcross 1
2008 Małgorzata Kukucz-Legień snowboardcross 1
2008 Marek Sasiadek half-pipe 3
2008 Marek Sasiadek half-pipe 3
2009 Małgorzata Kołacz big air 2
2009 Małgorzata Kołacz big air 2
2009 Małgorzata Kołacz big air 2
2009 Małgorzata Kołacz big air 2
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom równoległy 2
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom gigant 1
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom równoległy 2
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom gigant 1
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom równoległy 2
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom równoległy 2
2009 Magdalena Pasko snowcross 3
2009 Magdalena Pasko snowboardcross 3
2009 Magdalena Pasko snowboardcross 3
2009 Magdalena Pasko snowcross 3
2010 Paulina Ligocka half-pipe 1
2010 Joanna Zając half-pipe 2
2010 Michał Ligocki big air 3
2011 Michał Ligocki big air 2
2011 Michał Ligocki sloop style 2
2011 Joanna Zając sloop style 2
2012 Michał Ligocki big air 2
2012 Julia Piasecka big air 2
2012 Marek Sasiadek big air 3
2013 Piotr Janosz big air 1
2013 Michał Ligocki big air 1
2013 Julia Piasecka big air 2
2012 Małgorzata Kołacz big air 3
2012 Julia Piasecka sloopstyle 3
2012 Sasiadek Marek sloopstyle 3
2012 Marek Sasiadek sloopstyle 3
2012 Maciej Jodko snowboardcross 3
2012 Michał Ligocki snowboardcross 1
2012 Michał Ligocki snowboardcross 1
2012 Magdalena Pasko snowboardcross 1
2012 Zuzanna Smykała snowboardcross 1
2012 Zuzanna Smykała snowboardcross 1
2013 Piotr Janosz sloopstyle 1
2013 Małgorzata Kołacz sloopstyle 3
2013 Michał Ligocki sloopstyle 2
2013 Julia Piasecka sloopstyle 2
2013 Maciej Jodko snowboardcross 2
2013 Małgorzata Kukucz-Legień snowboardcross 1
2013 Nina Orzeł snowboardcross 2
2013 Zuzanna Smykała snowboardcross 1
2014 Zuzanna Smykała snowboardcross 1
2014 Marcin Bocian snowboardcross 3
2015 Marcin Bocian snowboardcross 3
2016 Marcin Bocian snowboardcross 1
2016 Zuzanna Smykała snowboardcross 1
2016 Maksymilian Strąg sloopstyle 3
2016 Łukasz Hornik big air 3
2017 Zuzanna Smykała snowboardcross 2
2018 Piotr Tokarczyk sloopstyle 1
2018 Piotr Tokarczyk big air 2
2018 Jan Jaromin sloopstyle 1
2018 Jan Jaromin big air 2
2018 Stanisław Bartoszek. big air 3
2018 Agnieszka Rusin big air 1
2018 Karolina Szewczyk big air 3
2019 Agnieszka Rusin big air 1
2019 Karolina Szewczyk big air 3
2019 Piotr Tokarczyk big air 1
2019 Jan Jaromin big air 2
2019 Stanisław Bartoszek big air 3
2019 Agnieszka Rusin sloopstyle 2
2019 Karolina Szewczyk sloopstyle 3
2019 Piotr Tokarczyk sloopstyle 1
2019 Jan Jaromin sloopstyle 2

Kronika sportu polskiego z lat 2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; http://pzn.pl/snowboard/wyniki/sezon-20172018/

MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1988 Anita Iwańska, Beata Rajca-Achenbach, Iwona Oleszyńska, Magdalena Jeziorowska, Iwona Skiba szpada 1
1990 Leszek Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Dariusz Zieliński, Marian Wojciechowski, Kordian Lisiecki floret 2
1990 Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadecka, Anna Stokłosa, Barbara Malik, Irena Korczyk floret 2
1990 Leszek Bandach floret 3
1990 Irena Korczyk, Barbara Malik, Anna Stokłosa, Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadacka floret 2
1990 Leszek Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Kordian Lisiecki, Marek Wojciechowski, Dariusz Zieliński floret 2
1991 Leszek Bandach floret 1
1991 Leszek Bandach, Adam Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Dariusz Zieliński, Kordian Lisiecki floret 3
1991 Magdalena Jeziorowska szpada 2
1991 Maciej Kołodziejczyk, Michał Morys, Piotr Sozański, Robert, Sucharski, Dariusz Zieliński szpada 2
1991 Maciej Kołodziejczyk szpada 2
1991 Agnieszka Rachel, Anna Stokłosa, Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadacka, Hanna Zima floret 2
1992 Barbara Malik, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Agnieszka Rachel, Hanna Zima floret 2
1992 Piotr Sozański szpada 2
1993 Magdalena Jeziorowska szpada 1
1993 Magdalena Jeziorowska, Aneta Kirchner, Magdalena Pokładnik, Ewa Wolany szpada 2
1993 Barbara Malik, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Agnieszka Rachel, Hanna Zima floret 2
1994 Magdalena Jeziorowska szpada 2
1994 Magdalena Jeziorowska, Aneta Kirchner, Magdalena Pokładnik, Ewa Wolany szpada 1
1994 Stokłosa Anna floret 3
1995 Elżbieta Niestolik-Krajewska, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Hanna Zima floret 2
1995 Ewa Wolany szpada 3
1996 Magdalena Jeziorowska, Danuta Kozioł, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany szpada 2
1996 Elżbieta Niestolik-Krajewska, Magdalena Jeziorowska, Anna Stokłosa floret 3
1996 Anna Stokłosa floret 1
1996 Anna Stokłosa floret 3
1997 Barbara Szewczyk-Wolnicka floret 2
1997 Magdalena Jeziorowska, Danuta Kozioł, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany szpada 1
1997 Elżbieta Niestolik-Krajewska, Anna Stokłosa, Barbara Szewczyk-Wolnicka, Hanna Zima floret 2
1998 Barbara Szewczyk-Wolnicka floret 3
1998 Dariusz Gilman, Piotr Kucięba, Adam Kufieta, Maciej Litwiński szabla 1
1998 Magdalena Jeziorowska, Ewa Klimowska, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany szpada 1
1999 Dariusz Gilman, Piotr Kucięba, Adam Kufieta, Maciej Litwiński szabla 2
1999 Magdalena Jeziorowska szpada 3
1999 Magdalena Jeziorowska, Ewa Klimowska, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany szpada 3
2000 Dariusz Zieliński, Tomasz Szklarski, Mariusz Zimmermann, Artur Fajkis szpada 2
2000 Dariusz Gilman szabla 2
2000 Magdalena Jeziorowska szpada 1
2001 Małgorzata Bereza, Magdalena Jeziorowska szpada 3
2001 Piotr Kucięba szabla 3
2002 Magdalena Jeziorowska, Małgorzata Bereza, Monika Sozańska, Justyna Szewczyk szpada 2
2002 ? szabla 3
2003 Magdalena Jeziorowska szpada 3
2003 Adam Skrodzki szpada 3
2004 Małgorzata Bereza, Magdalena Jeziorowska, Agnieszka Kumiet, Aleksandra Magnowska szpada 1
2004 Jakub Ceranowicz szabla 3
2004 Adam Skrodzki szabla 1
2005 Magdalena Jeziorowska, Małgorzata Bereza, Justyna Szewczyk, ? szpada 3
2005 Jeziorowska Magdalena szpada 2
2005 Marcin Koniusz szabla 3
2005 Marcin Koniusz, Piotr, Kucięba, Adam Kufieta, Adam Skrodzki szabla 1
2006 Małgorzata Bereza szpada 3
2006 Golda Marcin, Marcin Koniusz, Piotr Kucięba, Adam Skrodzki szabla 1
2007 Jakub Ceranowicz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki, Wojciech Marczak szabla 2
2007 Wojciech Marczak szabla 3
2008 Jakub Ceranowicz szabla 2
2008 Jakub Ceranowicz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki, Wojciech Warczak szabla 1
2008 Marcin Koniusz szabla 1
2009 Małgorzata Bereza szpada 2
2009 Marcin Koniusz szabla 3
2009 Adam Skrodzki szabla 1
2010 Małgorzata Bereza, Julita Głowacka, Dominika Mosler, Martyna Szymańska szpada 2
2010 Marcin Koniusz szabla 1
2010 Marcin Koniusz, Jakub Ceranowicz, Wojciech Marczak, Bartosz Koniusz szabla drużynowo 1
2011 Bartosz Koniusz, Krzysztof Koniusz, Marcin Koniusz, Piotr Koniusz szabla 3
2011 Jakub Ceranowicz szabla 2
2011 Jakub Ceranowicz, Maciej Radwański, Adam Skrodzki, Ryszard Szymik szabla 2
2011 Małgorzata Bereza, Julita Głowacka, Dominika Mosler, Martyna Szymańska szpada 3
2011 Marcin Koniusz szabla 1
2012 Adam Skrodzki szabla 1
2012 Jakub Ceranowicz, Bartosz Koniusz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki szabla 1
2012 Małgorzata Bereza szpada 2
2012 Małgorzata Bereza, Dominika Mosler, Karolina Mrochem, Martyna Szymańska szpada 2
2012 Marcin Koniusz szabla 2
2013 Adam Skrodzki szabla 1
2013 Jakub Ociński, Marcin Wystel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski szabla 2
2013 Kamil Marzec, Jakub Ociński, Adam Skrodzki, Marcin Wystel szabla 2
2014 Adam Skrodzki szabla 1
2014 Adam Skrodzki szabla 1
2014 Dominika Mosler, Danuta Dmowska-Andrzejuk, Martyna Szymańska, Martyna Swatowska szpada 3
2014 Jan Wenglarczyk, Mateusz Antkiewicz, Adrian Dziedzic, Damian Merkel szpada drużynowo 3
2014 Martyna Swatowska szpada 3
2014 Martyna Szymańska szpada 3
2015 Danuta Dmowska-Andrzejuk szpada 1
2015 Jakub Ociński szabla 2
2015 Jakub Ociński, Tomasz Pytel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski szabla drużynowo 1
2015 Karolina Mrochem, Danuta Dmowska-Andrzejuk, Martyna Szymańska, Martyna Swatowska szpada 2
2016 Adam Skrodzki szabla 1
2016 Danuta Dmowska-Andrzejuk, Stella Klimek, Magdalena Lużyńska, Martyna Swatowska szpada 1
2016 Jakub Ociński, Marcin Wystel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski szabla 2
2017 Danuta Dmowska-Andrzejczuk, Karolina Mrochem, Martyna Swatowska, Aleksandra Szklar szpada drużynowo 2
2017 Jakub Ociński szabla 1
2017 Mateusz Antkiewicz szpada 3
2018 Kamil Kowalewski, Jakub Ociński, Tomasz Pytel, Marcin Wystel szabla drużynowo 3
2018 Danuta Dmowska-Andrzejczuk, Karolina Mrochem, Martyna Swatowska, Aleksandra Szklar szpada drużynowo 2
2019 Jakub Ociński szabla 3
2019 Ewa Trzebińska szpada 1
2019 Karolina Mrochem, Martyna Swatowska, Ewa Trzebińska szpada drużynowo 3

H. Marzec. Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002; H. Marzec: Medalowe riposty: 80 lat śląskiej szermierki. Katowice 2007; H. Marzec: 85 lat śląskiej szermierki: trenerzy i ich medaliści. Katowice 2012; Kronika sportu polskiego 2013.

MP w triathlonie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2007 Sylwester Kuster aquathlon 3
2007 Krystian Biesiadecki, Sylwester Kuster, Mateusz Miodoński sztafeta 3
2008 Anna Grzesiak, Karolina Grzyb, Małgorzata Otrzanowska sztafeta 3
2009 Sylwester Kuster sprint 1
2009 Sylwester Kuster aquathlon 3
2009 Anna Grzesiak, Mariola Krzemińska, Oliwia Bryja sztafeta 3
2010 Anna Grzesiak, Mariola Krzemińska, Natalia Rypel sztafeta 1
2010 Anna Grzesiak duathlon 1
2010 Sylwester Kuster triathlon – sprint 2
2010 Sylwester Kuster triathlon – dystans olimpijski 3
2010 Sylwester Kuster, Tomasz Macoszek, Jakub Golinowski sztafeta 3
2010 Anna Grzesiak cross triathlon 3
2011 Sylwester Kuster triathlon – sprint 1
2011 Sylwester Kuster triathlon – dystans olimpijski 2
2011 Tomasz Brembor, Jakub Goliniewski sztafeta 3
2012 Adam Głogowski aquathlon 2
2013 Tomasz Brembor triathlon – długi dystans 3
2013 Adam Głogowski triathlon – sprint 3
2014 Tomasz Brembor, Łukasz, Michalak, Tomasz Marcinek sztafeta 1
2014 Agata Litwin, Agnieszka Cieślak, Mariola Krzemińska sztafeta 1
2014 Sabina Rzepka cross triathlon 1
2014 Agata Litwin, Tomasz Brembor, Agnieszka Cieślak, Tomasz Marcinek sztafeta mieszana 2
2014 Katarzyna Rogacz, Magda Wiśniewska, Aleksandra Sypniewska sztafeta 2
2014 Agnieszka Cieślak cross triathlon 2
2014 Katarzyna Rogacz, Łukasz Michalak, Mariola Krzemińska, Jan Pacan sztafeta mieszana 3
2014 Tomasz Marcinek triathlon – długi dystans 3
2015 Agata Litwin cross triathlon 1
2015 Dariusz Kowalski triathlon – supersprint 2
2015 Tomasz Marcinek triathlon – supersprint 3
2015 Marcin Neumann triathlon – długi dystans 3
2015 Agata Litwin triathlon – długi dystans 3
2015 Tomasz Brembor triathlon – dystans olimpijski 3
2016 Agata Litwin triathlon – dystans olimpijski 3
2017 Paulina Klimas triathlon – dystans olimpijski 1
2017 Agata Litwin triathlon – dystans olimpijski 3
2018 Michał Oliwa triathlon – dystans olimpijski 1
2018 Tomasz Brembor triathlon – dystans olimpijski 2
2018 Paulina Klimas triathlon – dystans olimpijski 3
2018 Aleksandra Jędrzejewska duathlon 3

Kronika sportu polskiego za lata 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013; http://akademiatriathlonu.pl/wyniki-mistrzostw-polski-na-dystansie-olimpijskim.

AZS GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ, zał. 1999, prezes Jerzy Orliński. Prowadzi sekcje: kolarstwo górskie, koszykówka (mężczyźni), narciarstwo alpejskie, piłka nożna halowa, pływanie, siatkówka, tenis stołowy (mężczyźni), tenis ziemny, taniec towarzyski, a także Klub Szachowy.
60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia. Red. A. Miszta. Katowice 2006.

AZS KATOWICE (Akademicki Związek Sportowy), założony 12 X 1945 (Juliusz Szaflik, Tadeusz Janik, Tadeusz Kopel, Franciszek Ogół) przy Wyższej Szkole Ekonomicznej (ob. Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach; w 1950 przekształcony w Akademickie Zrzeszenie Sportowe (będące klubem sportowym całego środowiska akademickiego woj. katowickiego); w 1957 uzyskał osobowość prawną i powrócił do pierwotnej nazwy. Prowadził sekcje: bobslejową, gimnastyki sportowej, hokeja na lodzie, lekkoatletyczną, narciarską, pływacką, tenisa stołowego. W 1973 połączył się ze ►Szkolnym Związkiem Sportowym w Katowicach. Zasłużeni mistrzowie sportu: Alfreda Ograbek, Stefan Sowa, Kazimierz Mieleszczuk, Aleksander Wrona, Roman Micał; mistrzowie sportu: Maria Thym, Henryk Gonsior, Józef Biernacki, Ryszard Tomczak, Edward Makuła, Wiktor Garcorz (piłka ręczna). Osiągnięcia: 16 (4–2–9) medali MP w l. 1949–1967, w tym 1 (0–0–1) medal w bobslejach, 4 (1–0–3) medale MP w hokeju na trawie, 11 (3–2–6) medali MP w piłce ręcznej.
APK, zesp. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, sygn. 8, p. 1; APK, Prezydium WRN Katowice, Wydział Org., sygn. 1336; Biblioteka Śląska, Dział Życia Społecznego, sygn. XXI A2 K-ce; Główne zadania SZS–AZS oraz kalendarz i regulaminy imprez sportowych województwa katowickiego w roku szkolno-studenckim 1974/75. Katowice 1974.

MP w bobslejach

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1949 Jan Steller, [?] dwójki 3

A. Steuer: Dzieje sportu w Bogucicach i Zawodziu. W: Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Katowice 2011.

MP w hokeju na trawie mężczyzn (hala)

RokSkład drużynyMiejsce
1962 Lucjan Blacharz, Jan Brzoza, Mirosław Brzoza, Bydłowski, Chlebowski, Chowaniec, Andrzej Kokoszka, Krupa, Kuczkowski, Ryszard Kurasz, Jan Pieniążek, Przybyłowski, Zalewajko 1
1964 [?] 3
1966 [?] 3
1967 [?] 3

A. Steuer: Dzieje sportu w Bogucicach i Zawodziu. W: Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Katowice 2011; T. Socholik: 50 lat. Jubileusz śląskiego hokeja na trawie. Katowice 2000.

MP w piłce ręcznej

RokSkład drużynyKonkurencjaMiejsce
1952 Garcorz, Kałdonek, Kapuściński, Kopel, Maroń, Niestrój, Sidełko, Stangrecki, Szołtysek, Wiatrok, Zibert 11-osobowa – mężczyźni 3
1953 [?] 11-osobowa – mężczyźni 3
1954 [?] 11-osobowa – mężczyźni 3
1955 Zygfryd Nowak, Joachim Szołtysek, Zdzisław Weiss, Wiktor Garcorz, Henryk Gąsior, Sylwester Hauffe, Tadeusz Kopel, Józef Machnik, Jan Malik, Roman Niestrój, Wiktor Wiatrok, Marian Zaborski, Roman Zaborski 11-osobowa – mężczyźni 1
1957 Garcorz, Skrzyborski, Józef Biernacki, Weiss 11-osobowa – mężczyźni 2
1959 Edyta Drzyzga, Alicja Kieszek, Maria Łabowska, Alfreda Ograbek, Halina Operhalska, Orlik, Maria Polok, Cecylia Rickert, Maria Thym-Gajda, Adela Wieczorek 7-osobowa – kobiety 1
1960 [?] 7-osobowa – mężczyźni 3
1961 [?] 7-osobowa – mężczyźni 3
1963 Henryk Gąsior, Kazimierz Lewkowski, Henryk Liber, Hubert Skiba, Bernard Targiel, Walerian Tim 7-osobowa – mężczyźni 2
1964 Józef Biernacki, Rudolf Bugla, Henryk Gąsior, Janusz Karpuk, Kazimierz Lewkowski, Henryk Liber, Edward Makuła, Kazimierz Mieleszczuk, Jan Olszówka, Hubert Skiba, Stefan Sowa, Bernard Targiel, Walerian Tim, Ryszard Tomczak 7-osobowa – mężczyźni 1

„Sport” 1957, nr 129 i 1962, nr 15; W. Zieleśkiewicz: 90 lat polskiej piłki ręcznej. Warszawa 2008; S. Jarecki: Rozwój piłki ręcznej na Śląsku. Cz. 1: 1925–1960. Katowice 1972; S. Jarecki: Rozwój piłki ręcznej na Śląsku. Cz. 2: 1961–1970. Katowice 1972.

AZS UNIWERSYTET EKONOMICZNY KATOWICE, nawiązuje do AZS Wyższej Szkoły Ekonomicznej, które powstało w 1945. W 1985 związek skupiał 300 członków. Działają sekcje: aerobiku, badmintona, judo, kolarstwa (MTB), koszykówki (kobiet i mężczyzn), pływacka, snowboardowa, tenisa stołowego, turystyczna, wspinaczki skałkowej, żeglarska, beach-volley, darta, trójboju siłowego. Zob. też ►AZS Katowice.
60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia. Red. A. Miszta. Katowice 2006.

AZS UNIWERSYTET ŚLĄSKI KATOWICE, zał. 1968; w 1978 skupiało 6 tys. członków, którzy działali w 56 grupach sportowych. Dysponuje basenem, halami i boiskami; organizuje biegi przełajowe, akcje obozowe zimą i latem, prowadzi turystykę krajową. Agendy specjalistyczne: Akademicki Klub Narciarski, Akademicki Klub Jeździecki, Yacht Club Akademicki, Klub Alpinistyczny. Aktywnie działały sekcje: badmintona (w 1981 rozgrywki I ligi), hokeja na trawie, siatkówki, koszykówki (w 1986 rozgrywki w II lidze kobiet). Działacze: Grzegorz Maciążek, Beata Widawska, Teresa Pezold. Od 2008 AZS prowadzi sekcje: aerobik, aikido, brydż, badminton, judo, hippika, karate kyokushin, karate tradycyjne, koszykówka kobiet i mężczyzn, kolarstwo górskie, kendo, la, narciarstwo alpejskie, piłka nożna, piłka ręczna mężczyzn, siatkówka kobiet i mężczyzn, pływanie, snowboard, szachy, tenis, tenis stołowy, kung-fu, wspinaczka, żeglarstwo, fitness, paintball, step, salsa, taniec irlandzki, taniec towarzyski, trójbój siłowy. Osiągnięcia: 7 (3–2–2) medali MP w hokeju na trawie kobiet – 1 m. (1984–1986), 2 m. (1983, 1987), 3 m. (1982, 1989) oraz 11 (5–4–2) medali MP w hokeju halowym kobiet – 1 m. (1984–1987, 1990), 2 m. (1983, 1989, 1991, 1993), 3 m. (1988, 1992).
60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia. Red. A. Miszta. Katowice 2006.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł