U

 

ULICE BOGUCIC

Lp.Nazwa ulicyLokalizacjaLp.Nazwa ulicyLokalizacja
1. Akademicka Bogucice 62. Miarki Karola Zawodzie
2. Blachnickiego Franciszka Bogucice 63. Mieroszewskiego Krzysztofa Bogucice
3. Bogucicka Zawodzie 64. Misjonarzy Oblatów Koszutka
4. Bohaterów Monte Cassino Bogucice- Zawodzie 65. Modrzewiowa Koszutka / Bogucice
5. Bończyka Norberta Bogucice 66. Morawska Bogucice
6. Braci Stawowych Zawodzie 67. Morcinka Gustawa Koszutka
7. Broniewskiego Władysława Koszutka 68. Morwowa Koszutka / Bogucice
8. Brzozowa Koszutka 69. Murckowska Zawodzie
9. Bulwary Rawy Bogucice 70. Na obrzeżu Bogucice
10. Burowiecka Zawodzie 71. Nad Potokiem Zawodzie
11. Chromika Pawła Zawodzie 72. Nadgórników Bogucice
12. Chrześcijan Baptystów Bogucice 73. Nieborowskiego Józefa Bogucice
13. Cynkowa Zawodzie 74. Niedurnego Piotra Zawodzie
14. Czarneckiego Stefana Zawodzie 75. Normy Bogucice
15. Czecha Bronisława Zawodzie 76. Nowa Bogucice
16. Czerwieńskiego Bolesława Koszutka 77. Nowotarska Bogucice
17. Długa Zawodzie 78. Okrzeji Stefana Koszutka
18. Dobra Koszutka 79. Ordona Juliana Koszutka
19. Dobrowolskiego Tadeusza Bogucice 80. Paderewskiego Ignacego Zawodzie
20. Drzewna Zawodzie 81. Pawlika Jerzego plac Bogucice
21. Dudy-Gracza Jerzego Zawodzie 82. Piaskowa Zawodzie
22. Dunikowskiego Xawerego Koszutka 83. Pierwszego Maja Zawodzie
23. Floriana Zawodzie 84. Piotra Bogucice
24. Góreckiego Mikołaja Henryka Bogucice 85. Podhalańska Bogucice
25. Górnika Alfonsa Koszutka 86. Porcelanowa Zawodzie
26. Górna Bogucice 87. Puławska Bogucice
27. Grabonia Bogucice 88. Pułaskiego Kazimierza Zawodzie
28. Grabowa Koszutka 89. Racławicka Zawodzie
29. Graniczna Zawodzie 90. Reja Mikołaja Zawodzie
30. Grażyńskiego Michała Koszutka 91. Rejtana Tadeusza Zawodzie
31. Grunwaldzki Plac Koszutka 92. Rozdzieńskiego Zawodzie
32. Gwarków Plac Koszutka 93. Równoległa Zawodzie
33. Hołubki Gabriela Zawodzie 94. Ryszarda Bogucice
34. Hoppego Karola Bogucice 95. Sandomierska Bogucice
35. Hutnicza Zawodzie 96. Sikorskiego Władysława Zawodzie
36. Iłłakowiczówny Marii Koszutka 97. Skowrońskiego Aleksandra Zawodzie
37. Kaktusów Koszutka 98. Skrzypka Sławomira Bogucice
38. Karola Bogucice 99. Słonimskiego Antoniego Koszutka
39. Karoliny Bogucice 100. Sokolska Koszutka
40. Karpacka Bogucice 101. St. Etienne Zawodzie
41. Kasprzaka Marcina Koszutka 102. Staszica Stanisława Zawodzie
42. Katowicka Bogucice 103. Szeptyckiego Stanisława Zawodzie
43. Klonowa Koszutka 104. Szeroka Zawodzie
44. Koniarkowej Zofii Bogucice 105. Sztygarska Bogucice
45. Kopalniana Bogucice 106. Ścigały Franciszka ks. Bogucice
46. Korfantego Koszutka 107. Topolowa Koszutka
47. Kowalska Bogucice 108. Trzech Stawów Zawodzie
48. Krahelskiej Haliny Zawodzie 109. Wajdy Wincentego Plac Bogucice
49. Krakusa Bogucice 110. Waleriana Zawodzie
50. Krasińskiego Zygmunta Zawodzie 111. Węglana Bogucice
51. Kraszewskiego Juliana Bogucice 112. Wiązowa Koszutka / Bogucice
52. Kręta Bogucice 113. Widok Koszutka
53. Kujawska Bogucice 114. Wiślana Bogucice
54. Leopolda Bogucice 115. Wierzbowa Koszutka
55. Lubuska Bogucice 116. Wrocławska Bogucice
56. Ludwika Bogucice 117. Wróblewskiego Walerego Bogucice
57. Łączna Zawodzie 118. Wyspiańskiego Stanisława Bogucice
58. Łokietka Władysława Zawodzie 119. Wyszyńskiego Stefana Koszutka
59. Łużycka Bogucice 120. Zakopiańska Bogucice
60. Marcinkowskiego Karola Zawodzie 121. Żogały Brunona Bogucice
61. Markiefki Leopolda Bogucice 122. Żółkiewskiego Stanisława Zawodzie

 

URSOŃ Henryk (18 XI 1917, Bogucice – 1995, Zurych), hokeista na lodzie, zawodnik klubów: „Pogoń” Katowice (?–1937), „Dąb” Katowice (1937–1939), „Cracovia” Kraków (1946), „Zuricher Sport Club” Zurych (1947–1949). W l. 1938–1939 reprezentant Polski na MŚ i ME. Osiągnięcia: l (1–0–0) medal MP (1939). Walczył w kampanii wrześniowej; przez Słowację, Węgry, Jugosławię dotarł do Francji, w 1942 znalazł się w dywizji gen. Bronisława Prugar-Kettlinga internowanej w Szwajcarii. Od 1943 miał możliwość gry w szwajcarskich klubach hokejowych.
W. Zieleśkiewicz: Historia polskiego hokeja. Warszawa 2006.

 


LEKSYKON BOGUCKI

WSTĘP

Leksykon bogucicki ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 2000 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Bogucic z ich obszarem dworskim, Zawodziem, Koszutką, Kuźnicą Bogucką, Burowcem i włączoną już po I wojnie światowej do Dzielnicy II kolonią Agnes-Amanda, różniące się od współczesnych. Uwzględniono także najdalszy zasięg parafii p.w. św. Szczepana Męczennika. Miejscowości, które jej podlegały (Katowice, Kuźnica Bogucka, Dąbrówka Mała, Załęże, Brynów), zostaną opisane w kontekście ich związków z kościołem. Ponadto opisane zostaną struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowały miejscowości Bogucice i Zawodzie (jednostki terytorialne takie, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z Bogucic, Koszutki, Zawodzia, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Bogucic – przedstawiciele rodów Salomonów, Mieroszewskich, Tiele-Wincklerów, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy, osoby zasłużone dla nauki polskiej).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą  większości ulic Bogucic, Koszutki i Zawodzia), nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych, jak i z onomastyki ludowej (np. Tyfus, Drajok, Mrówcza Górka). Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Bogucic (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z  szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np.  hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Bogucic, Koszutki i Zawodzia opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną, pozaszkolną i akademicką, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne granice bogucic
Współczesne granice Bogucic