Tak widzę świat

Budynek Główny
23 III 2017 - 30 IV 2017

Adres.Godziny otwarcia

 

 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Dr Jacek Siebel

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach
Barbara Strzempa

serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy

Tak widzę świat
Prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach
powstałe w pracowni plastycznej pod opieką Izabeli Gruczyńskiej

23 marca 2017 roku o godz. 17.00
Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9 w Katowicach

Wernisaż uświetni występ w wykonaniu uczniów szkoły
pod opieką Elżbiety Maj i Michała Kabiczke

 

Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna,
nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie mamy go w sobie.
Ralph Waldo Emerson

 

Tak widzę świat - to cykl prac plastycznych uczniów niezwykle wrażliwych na piękno otaczającego świata. Co to jest świat? Czym jest świat? Młodzi ludzie oczekują odpowiedzi na te pytania. Dla każdego z nas oznacza przecież coś innego. Dzieci nigdy nie odzwierciedlają  rzeczywistości, ale tworzą własny, nowy obraz otaczającego świata. Jedni mówią o nim, inni go słyszą i czują, są też tacy, którzy doświadczają go w kolorach, fakturach, zapachach. Obrazy zaskakują świeżością, lekkością interpretacji, a także różnorodnością formy i koloru.

Stefan Szuman o twórczości plastycznej dzieci napisał: Wytwory dziecięcej twórczości plastycznej zaliczamy do wytworów objętych mianem sztuki. Sztuka dziecięca jest sztuką tak długo, jak długo będą istniały dzieci lubiące i umiejące po swojemu, a pięknie malować otaczający świat.

Każdy z nas odczuwa potrzebę tworzenia, aby móc wyrazić swoje emocje. Sztuka jest zapisem ludzkich uczuć.  Dzieci wykorzystują swoją ekspresję i percepcję otaczającego świata. Poprzez sztukę uczeń poznaje wartości kulturowe regionu, aktywizuje wrażliwość i wyobraźnię. Sztuka przyczynia się do lepszego poznania otaczającej rzeczywistości, piękna świata, otwiera psychikę dziecka na wrażenia słuchowe i wzrokowe, prowokuje do marzeń i skupienia uwagi. Młodzi artyści w ciekawy sposób zapraszają do spaceru po barwnej krainie, gdzie „jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów”.

 

 To jest nowa wersja strony internetowej Muzeum Historii Katowic.

Do czasu wyświetlania tego komunikatu może ona nie zawierać
wszystkich informacji, które są na bieżąco aktualizowane.

Zmieniamy się dla Was.